Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Управление потенциалом предприятия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Управление потенциалом предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | П | Т
Количество объектов на этом уровне: 15.

К

Ковалевська, А.В. и Федорова, В.Г. (2012) Управління потенціалом підприємства. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і проведення практичних занять (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»)(№210). [Образовательные ресурсы]

П

Пан , М.П. и Вороніна, О.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для магістрів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Вороніна, О.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. (2015) Програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»для спеціаліста спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»для спеціаліста спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Вороніна, О.С. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної та самостійної робіт з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03050401 та 8.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”)(№1385). [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Торкатюк, В.І. и Вороніна, О.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Писаревський, І.А. и Пушкар, Т.А. (2007) Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Т

Тітяєв, В.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.050.100 і 8.050.107 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Тітяєв, В.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Тітяєв, В.В. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тітяєв, В.В. и Панова, О.Д. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»)(№1556). [Образовательные ресурсы]

Тітяєв, В.В. и Панова, О.Д. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення і проведення практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»)(№179). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:28:19 2019 EET.