Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Оценка недвижимости
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Оценка недвижимости
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Оценка недвижимости"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Г | М | Ш
Количество объектов на этом уровне: 14.

В

Васильєва , І.М. и Шокурова, Н.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 - “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Висоцька, Г.В. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2007) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Оцінка нерухомості» (№575). [Образовательные ресурсы]

Висоцька, Г.В. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (№439). [Образовательные ресурсы]

Г

Гнатченко, Є. Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатченко, Є. Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

М

Мамонов, К.А. и Глушенкова, І.С. и Анопрієнко, Т.В. (2014) Методологія оцінки нерухомості: навч.посібник: у 5 ч. / Ч.1. Оцінка сільськогосподарських земель. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Молодченко, Т.Г. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент», спеціальності – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Молодченко, Т.Г. (2012) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2305). [Образовательные ресурсы]

Молодченко, Т.Г. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Молодченко, Т.Г. (2012) Тексти лекцій з модулю «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Молодченко, Т.Г. и Ткаченко, Ю.А. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій»)(№649). [Образовательные ресурсы]

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2007) Тексти лекцій з модулю «Оцінка нерухомості». [Образовательные ресурсы]

Ш

Шевченко, В.С. (2014) Конспект лекцій з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шокурова, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»)(№1226). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 07:40:03 2019 EET.