A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0502 - "Management" > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1004 - "Transport technologies" > Bases of labour protection
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Bases of labour protection"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | Д | З | К | П | С
Number of items at this level: 37.

А

Абракітов, В.Е. and Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці". [Teaching Resource]

Г

Гарьковець , А.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№359). [Teaching Resource]

Гарьковець , А.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 )“Електромеханіка”, всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Гарьковець , А.М. (2003) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці" (№1558). [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. and Коржик, Б.М. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (№1707). [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. and Чеботарьова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (№971). [Teaching Resource]

Д

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту))(№173). [Teaching Resource]

Данова, К.В. (2009) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» / для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 1004 (6.070101) спеціальностей «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті». [Teaching Resource]

Данова, К.В. (2013) Навчальна і робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource]

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», «Економіка підприємства», галузі знань 0305 – «Економіка та підпрємство», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

З

Заіченко, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання галузь знань «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2013) Курс лекцій з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент »; 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (In Press)

Заіченко, В.І. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент») (№2198). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1503). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці" (№733). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2001) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2003) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (№974). [Teaching Resource]

К

Коржик, Б.М. (2009) Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи охорони праці" (№472). [Teaching Resource]

Коржика, Б.М. (2002) Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. [Teaching Resource]

П

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка», за напрямком 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. and Бодня, З.К. (2009) Основи охорони праці. Модуль 2: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (№1705). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. and Бодня, З.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для ДВО спеціаліста, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит», 7.050107 – «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Пашков, В.І. and Захаров, В.Ф. and Крикун, І.В. (2008) Основи охорони праці: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (№1779). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. and Федорова, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрямків підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Пашков, В.І. and Жовтяк , Г.А. and Бодня, З.К. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання галузей 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент та адміністрування» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Пашков, В.І. and Чугунова, І.Л. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2230). [Teaching Resource]

С

Скрипник, О.С. (2014) Програма дисципліни "Основи охорони праці" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво". [Teaching Resource]

Скрипник, О.С. (2014) Робоча програма дисципліни "Основи охорони праці" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво". [Teaching Resource]

Сєріков, Я.О. (2007) Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. [Teaching Resource]

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „ЕСЕ”). [Teaching Resource]

Сєріков, Я.О. and Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології”) спеціальності „СДС”). [Teaching Resource]

Сєріков, Я.О. (2005) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Apr 12 14:05:20 2024 EEST.