Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Основы охраны труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Основы охраны труда"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Д | З | К | П | С
Количество объектов на этом уровне: 37.

А

Абракітов, В.Е. и Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Г

Гарьковець , А.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№359). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2003) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці" (№1558). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 )“Електромеханіка”, всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Чеботарьова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (№971). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (№1707). [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту))(№173). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2009) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» / для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 1004 (6.070101) спеціальностей «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті». [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2013) Навчальна і робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», «Економіка підприємства», галузі знань 0305 – «Економіка та підпрємство», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання галузь знань «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2013) Курс лекцій з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент »; 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»; 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент») (№2198). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці" (№733). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2001) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2003) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1503). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (№974). [Образовательные ресурсы]

К

Коржик, Б.М. (2009) Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи охорони праці" (№472). [Образовательные ресурсы]

Коржика, Б.М. (2002) Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. [Образовательные ресурсы]

П

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка», за напрямком 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. и Бодня, З.К. (2009) Основи охорони праці. Модуль 2: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (№1705). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. и Бодня, З.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для ДВО спеціаліста, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит», 7.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. и Захаров, В.Ф. и Крикун, І.В. (2008) Основи охорони праці: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (№1779). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. и Федорова, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрямків підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. и Жовтяк , Г.А. и Бодня, З.К. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання галузей 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент та адміністрування» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пашков, В.І. и Чугунова, І.Л. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2230). [Образовательные ресурсы]

С

Скрипник, О.С. (2014) Програма дисципліни "Основи охорони праці" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво". [Образовательные ресурсы]

Скрипник, О.С. (2014) Робоча програма дисципліни "Основи охорони праці" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво". [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „ЕСЕ”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології”) спеціальності „СДС”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2005) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2007) Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:26:55 2019 EET.