Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Спецкурс по направлению магистерской работы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Спецкурс по направлению магистерской работы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Спецкурс по направлению магистерской работы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Ж | К | М | Р | С | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 17.

А

Андрєєв, С.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності (8.092103) "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0921 “Будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

К

Качура, А.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 0921 – «Будівництво», спеціальність 8.092103 – «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы]

Качура, А.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура», спеціальність 8.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2009) Курс лекцій з дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120100 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за темою магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напрямку 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Криворучко, Н.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи з курсу «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (№871). [Образовательные ресурсы]

М

Маляренко, В.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Р

Рудь, О.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Спецкурс за напрямком магістерської роботи “Планування і обробка результатів експериментів” (для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№1837). [Образовательные ресурсы]

С

Семенов, В.Т. и Романенко, І.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом магістерської роботи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 «Будівництво», спеціальності 8.092103 «Міське будівництво та господарсво». [Образовательные ресурсы]

Сорокіна, К.Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Сорокіна, К.Б. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи” (№905). [Образовательные ресурсы]

Т

Таранов, В.Г. и Александрович, В.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки – 6.060101 "Будівництво",спеціальності 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шубович, С.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання напряму 1201 – «Архітектура» спеціальностей 8.120102 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Шубович, С.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (№1035А). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 07:58:49 2019 EET.