Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Охрана труда в строительстве
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Охрана труда в строительстве"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Ж | К | Ш
Количество объектов на этом уровне: 10.

І

Іванов, В.М. и Коржик, Б.М. и Смирнитська, М.Б. и Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. и Харківський, Д.О. (2010) Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник. Видавництво "Форт". ISBN 978-966-8599-82-8

Ж

Жигло, Ю.І. (2002) Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціалізації ОПБ. [Образовательные ресурсы]

К

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни „Охорона праці у будівництві” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) „Будівництво” спеціалізації „Охорона праці в будівництві”)(№1974). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 “Будівництво”, спеціальності 7.092101“Промислове та цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 “Будівництво”, спеціальності 8.092101 “Промислове та цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. (2004) Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму" з дисципліни "Охорона праці в будівництві". [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Охорона праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»)(№2174). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шевченко, В.І. (2004) Правові питання охорони праці. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Шевченко, В.І. и Нестеренко, С.В. и Дмитрієв, С.Л. и Коржик, Б.М. (2008) Охорона праці в будівництві. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 04:41:26 2019 EET.