Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Технико - экономическое обоснование в строительстве"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: М
Количество объектов на этом уровне: 3.

М

Мамаєва, Т.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мамаєва, Т.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Техніко - економічне обґрунтування в будівництві» (для студентів містобудівельного факультету спеціальності 7.092103 освітньо-кваліфікаційного рівня: МАГІСТР денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 – "Будівництво". [Образовательные ресурсы]

Мамаєва, Т.О. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять і розробка контрольної роботи з навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» (№1341). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:33:09 2019 EET.