Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Основы пожарной безопасности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Основы пожарной безопасности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Основы пожарной безопасности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Основы пожарной безопасности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | Ф
Количество объектов на этом уровне: 12.

Д

Дмитрієв, С.Л. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціалізація “Охорона праці у будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи пожежної безпеки". (№1146). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи пожежної безпеки” і “Пожежна безпека” (№1420). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” та індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (№1141). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Ф

Фесенко, Г. В. (2013) Конспект лекцій з курсу «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. (2013) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») та дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») та дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко , Г.В. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко , Г.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Feb 22 20:30:10 2019 EET.