Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > Інформатика та основи комп'ютерного моделювання"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б
Количество объектов на этом уровне: 21.

Б

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та основи комп’ютерного моделювання» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) AutoCAD interface. Commands input methods, the use of menus and tool bars. Work with layers. Points coordinates input methods. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№32). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Building floor plans and facades computer-aided design. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»/(№109). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Changing the properties of the AutoCAD entities: constructing park plan variants Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№39). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Creation of AutoCAD entities: constructing a stands plan and small architectural forms arranging. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№35). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Creation of AutoCAD entities: drawing a basketball court plan. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№33). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Editing the AutoCAD entities: constructing a summer theater and circus plan Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№37). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Geometrical constructing with the use of Object Snap. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№40). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Launching AutoCAD. AutoCAD files and folders. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№30). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Working with a text in the AutoCAD program Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 6.060102 «Architecture»(№41). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Інтерфейс AutoCAD. Способи введення команд, використання меню і панелей інструментів. Робота з шарами. Способи введення координат точки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№15). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Автоматизоване проектування поверхових планів і фасадів будівель: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№108). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Виклик програми AutoCAD. Файли і каталоги AutoCAD: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№13). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Геометричні побудови з використанням об'єктної прив'язки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№25). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Зміна властивостей примітивів AutoCAD: побудoва варіантів плану парку: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№22). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Редагування примітивів AutoCAD: побудова плану літнього театру і цирку: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№21). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Робота з текстом у програмі AutoCAD: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№28). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Створення примітивів AutoCAD: побудова плану баскетбольного майданчика: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№16). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. и Левіков, Ю.В. (2009) Створення примітивів AutoCAD: побудова плану трибун і розміщення малих архітектурних форм: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»(№19). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. (2011) Конспект лекцій з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. и Яковицький, І.Л. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»)(№1461). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 17:34:48 2019 EET.