Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Ценообразование в строительстве
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Ценообразование в строительстве
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Ценообразование в строительстве"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | З | Ч
Количество объектов на этом уровне: 9.

Ж

Жван, В.В. (2009) Конспект лекцій з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво» (6.030504 – «Економіка підприємства»)). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Ціноутворення у будівництві» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. и Чеканова, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і підприємництво»)(№1435). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. (2014) Програма навчальної дисциплiни та робоча програма навчальної дисциплiни «Ціноутворення у будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. и Чеканова, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка підприємства»)(№1255). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. и Чеканова, Л.Г. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№1592). [Образовательные ресурсы]

З

Зіньковська, А.І. (2002) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Ціноутворення в будівництві" Частина 1. Нормативні документи для розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок. [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. (2002) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Ціноутворення в будівництві”. Частина 2. Інвесторська кошторисна документація. [Образовательные ресурсы]

Ч

Чеканова, Л.Г. и Тараруєв, Ю.О. и Жван, В.В. (2008) Комплексна контрольна робота з дисципліни «Ціноутворення в будівнцтві» (№1170). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 07:24:13 2019 EET.