Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > Хозяйственное право
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Хозяйственное право"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | К
Количество объектов на этом уровне: 9.

В

Венедіктов, С.В. (2007) Господарське право. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы]

К

Килимник, І.І. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (№344). [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право». [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2007) Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» (№877). [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей)(№207). [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „господарське право” (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей) за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2015) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування, 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Господарське і трудове право» (для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Wed Feb 20 20:23:26 2019 EET.