Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Безопасность труда в строительстве
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Безопасность труда в строительстве"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | Ш
Количество объектов на этом уровне: 7.

З

Заіченко, В.І. (2014) Конспект лекцій з курсу «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціалізація «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2003) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Безпека праці в будівництві". [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2007) Дослідження умов праці на будівельних майданчиках. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Безпека праці в будівництві" (№516). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Безпека праці в будівництві ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціалізація ОПБ)(№2087). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека праці в будівництві” (№967). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шутенко, Л.М. и Золотов, М.С. и Сєріков, Я.О. и Золотов, С.М. и Скляров, В.О. и Сєріков, С.Я. (2008) Кріплення технологічного обладнання і металевих конструкцій до фундаментів та безпека праці. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ. ISBN 966-695-100-2

Этот список был создан Thu Feb 21 20:21:40 2019 EET.