Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Эргономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Эргономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Эргономика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Эргономика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Д | Ж | П
Количество объектов на этом уровне: 5.

Г

Гюлєв , Н.У. (2012) Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-273-1

Д

Давідіч, Ю.О. и Куш, Є.І. и Понкратов, Д.П. (2011) Ергономічне забезпечення транспортних процесів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-209-0

Ж

Жигло, Ю.І. и Гарьковець , А.М. и Дмитрієв, С.Л. (2004) Ергономіка робочих місць і діяльність оператора систем "людина – машина". Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Ергономіка". [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Гарьковець , А.М. и Дмитрієв, С.Л. (2005) Методичні вказівки до вивчення курсу "Ергономіка". [Образовательные ресурсы]

П

Понкратов, Д.П. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ергономіка» (для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 «Транспортні технології» (6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»)). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:26:34 2019 EET.