Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Вакуумная техника
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Вакуумная техника"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

Ш

Шепілко, Є.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Вакуумна техніка”( для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” (0906 “Електротехніка”) спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”(№10). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вакуумна техніка» (для бакалаврів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) спеціальності 6.090600 – “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2005) Конспект лекцій з курсу "Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка". [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2013) Конспект лекцій з курсу “Вакуумна техніка” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2000) Методичні вказівки до лабораторних робот з курсу "Вакуумна техніка" (№1224). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2000) Методичні вказівки до лабораторних робот з курсу "Вакуумна техніка", часть 2 (№1224А). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Вакуумна техніка” (№1039). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2005) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка". [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2003) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Вакуумна техніка" (№1568). [Образовательные ресурсы]

Шепілко, Є.В. (2013) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу “Вакуумна техніка” ( для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шепілко, Є.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і завдання до контрольних робіт з курсу «ВАКУУМНА ТЕХНІКА» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:17:04 2019 EET.