Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Авторефераты > 08.00.05 - Развитие производительных сил и региональная экономика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Е | Ж | К | Л | М | П | С | Т | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 29.

А

Андренко, О.А. (2010) Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Б

Божко, Е.А. (2008) Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Броншпак, Г.К. (2010) Стратегія формування та управління діяльністю кластера молочного профілю. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бурак, О.М. (2009) Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів україни в умовах урбанізації. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Буркун, І.Г. (2011) Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бібік, Н.В. (2010) Організаційно-економічний механізм управління розвитком регіону (на прикладі Харківської області). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

В

Вень , Мин Мин (2010) Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Влащенко, Н.М. (2009) Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Г

Гайко, Є.Ю. (2011) Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Горбачова, Ю.І. (2007) Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Е

Есіна, В.О. (2011) Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ж

Жиляєв, І.Б. (2007) Регіональні трансформаційні соціально економічні системи в умовах платіжної кризи. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Жовнір, Н.М. (2008) Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні. Другой thesis, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка .

К

Колмакова, О.М. (2008) Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Л

Леонт’єва, Ю.Ю. (2010) Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ли, Шуан (2009) Теоретико-методичні засади та механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів (на прикладі китайської народної республіки). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

М

Матвєєва, Н.М. (2007) Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мущинська, Н.Ю. (2008) Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

П

Пасенко, В.М. (2010) Формування та оцінка податкового потенціалу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Петрова, Н.Б. (2008) Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Прав, Ю.Г. (2010) Формування системи ефективної територіальної організації житлового будівництва як складової розміщення продуктивних сил в Україні. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Простотіна, С.В. (2010) Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пруненко, Д.О. (2009) Удосконалення організаційно-методичного механізму формування кластерів нерудних будівельних матеріалів в регіонах України. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пушкар, Т.А. (2009) Територіально – функціональна організація діяльності будівельного комплексу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

С

Скляренко, Ю.В. (2009) Економіко-організаційні засади регіонального управління соціальною допомогою і охороною здоров’я. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Снісаренко, О.Б. (2008) Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Т

Тофанюк, О.В. (2010) Подолання депресивності проблемних регіонівшляхом зменшення диспропорцій регіонального розвитку. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ч

Чжунь, Линь (2009) Формування систем раціонального розміщення продуктивних сил по забезпеченнюсинергізму регіонального розвитку (на прикладі китайської народної республіки). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ш

Шевчук, В.В. (2011) Організаційно-економічні засади розвитку регіонального ринку хлібозабезпечення (на прикладі Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Этот список был создан Sat Feb 16 22:14:13 2019 EET.