A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 96. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 90.

Є

Єсіна, В.О. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 118-125.

І

Іванченко, А.М. (2010) КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 268-273.

А

Абухамедех, А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 247-253.

Агаджанов, Г.К. and Цыва, А.Н. (2010) ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). pp. 55-59.

Андреева, В.Н. and Шаповаленко, Д.А. (2010) ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 465-471.

Андрєєва, В.М. and Тутова, С.О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 383-390.

Б

Бабаєвська, О.Б. and Величко, В.В. (2010) СУЧАСНІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 289-293.

Баженова, В.В. and Баженов, В.П. and Вороновская, Л.П. and Овчелупова, О.Н. and Колосова, О.В. and Вень , Мин Мин (2010) ПОТЕНЦИАЛ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЛАСТЕРЕ ИННОВАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 84-94.

Бубенко, П.Т. (2010) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 79-84.

В

Вавричук, О.С. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 284-289.

Васильєв, О.В. and Родченко, В.Б. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 168-175.

Величко, В.В. (2010) ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЕЛЕМЕНТУ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 337-343.

Величко, В.В. and Сіпко, О.О. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 429-432.

Вербицька, В.І. and Бредіхін, В.М. and Єпішина, І.М. (2010) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 485-487.

Владимирова, М.С. and Конопліна, О.О. and Бубенко, О.П. (2010) ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 111-118.

Волгіна, Н.О. (2010) МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 70-75.

Волосник, Д.Т. (2010) СТРАТЕГIЯ ЕКОЛОГIЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ. коммунальное хозяйство городов (96). pp. 449-454.

Г

Гелеверя, Є.М. and Косяк, А.П. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 149-156.

Гетало, Н.С. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИНЦИПАХ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 438-444.

Глухарєв, С.М. (2010) РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 229-234.

Глухарєв, С.М. (2010) АЛГОРИТМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 362-367.

Глухова, С.В. (2010) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 94-104.

Гордієнко, Н.І. (2010) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 310-315.

Гриненко, В.В. (2010) ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 350-356.

Гуляк, Р.Е. (2010) ЕЛЕМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 216-223.

Д

Давидова, О.Ю. and Полстяна, Н.В. (2010) ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 516-520.

Дерманська, Л.В. (2010) РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 125-133.

Дзеніс, О.О. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 390-397.

Димченко, О.В. and Димченко, В.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ І ЗУСИЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 203-209.

Димченко, О.В. and Ільяшенко, Ю.Г. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 343-349.

Дмитрусенко, К.О. (2010) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 404-409.

Дмитрієв, І.А. and Горова, К.О. and Загоскіна, Т.О. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ АУТСОРСИНГА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 274-279.

Дымченко, Е.В. and Карпенко, Н.Ю. (2010) ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 356-362.

Е

Егорова, О.Ю. and Егорова, Ю.В. (2010) МАКРОСТРУКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (96).

И

Иванова, И.И. (2010) УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 176-180.

К

Карлова, О.А. and Калашнікова, Х.І. (2010) МІСЬКИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 190-197.

Качала, Т.М. (2010) КОРЕКЦІЯ КУРСУ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 15-23.

Клебанова, Т.С. and Гурьянова, Л.С. (2010) СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ*. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 197-203.

Коваленко, С.О. (2010) СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 328-332.

Колонтаєвський, О.П. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 480-484.

Кондратенко, Н.О. (2010) ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ РИЗИКІВ ПОХИБОК. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 503-510.

Кононенко, О.О. (2010) РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ Й ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 235-241.

Костюк, В.О. (2010) О МЕТОДИКЕ ПОЭТАПНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 374-383.

Л

Лук’яненко, О.І. and Тутова, С.О. (2010) ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 496-503.

М

Матвєєва, Н.М. (2010) РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 60-66.

Медведовський, В.В. (2010) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 294-301.

Михопаркіна, О.Ю. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 444-449.

Момот , Т.В. and Яковлев, О.А. (2010) КОМУНАЛЬНА БІЛІНГОВА СИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СЛУЖБИ «ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» МЕГАПОЛІСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 526-531.

Мущинська, Н.Ю. (2010) ГРОМАДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 279-283.

О

Оболенцева, Л.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ К-ЦИКЛІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ КОН’ЮНКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗМЕНШЕННІ ПРОЯВІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 210-216.

Овсій, О.Д. (2010) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 156-168.

Одаренко, Т.Є. (2010) ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 460-464.

Одаренко, Т.Є. (2010) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 424-429.

Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. and Швець, О.М. (2010) ПРО ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 30-35.

П

Парасюк, О.О. (2010) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ПОСЛУГ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 471-474.

Полчанінова, І.Л. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 520-526.

Прохорова, М.С. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 180-184.

Пурденко, О.А. (2010) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 454-460.

Р

Радько, Н.Ф. and Дегтярева, Т.С. and Илясова, И.Г. (2010) СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА». Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 50-55.

Решетило, В.П. (2010) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 185-190.

Рижакова, Г.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 367-374.

Рудь, Л.П. (2010) МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 143-148.

С

Светуньков, С.Г. and Светуньков, И.С. (2010) К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ*. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 241-247.

Світлична, В.Ю. (2010) РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 104-110.

Світлична, Т.І. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 398-403.

Семенов, В.Т. and Прасол, В.М. and Димченко, О.В. and Гончарова, З.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 546-551.

Семенов, В.Т. and Штомпель, Н.Э. (2010) КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИОРИТЕТОВ И СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (96).

Сергієнко, В.І. and Богдан, Н.М. (2010) ЕКСПЕРТИЗА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 260-268.

Скоков, Б.Г. and Мисюров, А.В. (2010) КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИХ СУЩНОСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 332-336.

Сніжко, С.В. (2010) КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 254-260.

Сьомкіна, Т.В. and Перькова, О.О. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЗМІШАНОГО СУСПІЛЬНОГО БЛАГА. Коммунальное хохяйство городов (96). pp. 23-30.

Т

Телятник, С.В. and Дворкін, С.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 433-438.

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. and Швець, О.М. (2010) ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 418-423.

Торкатюк, В.И. and Шило, А.С. and Коненко, В.В. and Аксенова, С.В. and Чупилко, А.В. (2010) АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 487-491.

Тітяєв, В.І. and Таряник, О.М. and Біляєва, Г.В. (2010) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЖКГ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 306-310.

У

Устінов, Д.О. (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖКГ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 35-41.

Ф

Федоренко, І.А. (2010) ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 510-516.

Ч

Чаговець, Л.О. and Чаговець, М.О. (2010) МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ ЗАГРОЗИ РІВНОМІРНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ*. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 223-228.

Ш

Шевченко, Е.Ю. and Прасол, В.М. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ КП КХ «ХАРЬКОВКОММУНОЧИСТВОД» В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2014 ГОДА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 41-50.

Шевчук, В.В. (2010) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 66-69.

Шекшуєв, О.А. and Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2010) МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 491-495.

Шелегеда, Б.Г. and Кравцов, А.Ю. (2010) РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОТ ПРОЕКТА ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 410-418.

Шифріна, Н.І. (2010) ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 323-328.

Штефан, С.І. (2010) РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 133-138.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Ачкасов, И.А. and Федоренко, И.А. and Кравцова, С.В. and Крамаренко, Р.М. and Ларина, С.А. and Покровская, Е.Ю. and Шевченко, Э.Ю. (2010) РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 3-14.

Щ

Щелкунова, В.А. (2010) АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 301-306.

Ю

Юрко, В.Є. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 75-79.

Юрченко, І.А. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 315-322.

Юр’єва, Т.П. and Далека, М.В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 475-480.

Я

Яковлев, П.А. (2010) ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). pp. 532-539.

This list was generated on Tue Sep 26 22:24:23 2023 EEST.