Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 96. Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Количество объектов на этом уровне: 90.

Є

Єсіна, В.О. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 118-125.

І

Іванченко, А.М. (2010) КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 268-273.

А

Абухамедех, А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 247-253.

Агаджанов, Г.К. и Цыва, А.Н. (2010) ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 55-59.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. (2010) ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 465-471.

Андрєєва, В.М. и Тутова, С.О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 383-390.

Б

Бабаєвська, О.Б. и Величко, В.В. (2010) СУЧАСНІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 289-293.

Баженова, В.В. и Баженов, В.П. и Вороновская, Л.П. и Овчелупова, О.Н. и Колосова, О.В. и Вень , Мин Мин (2010) ПОТЕНЦИАЛ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЛАСТЕРЕ ИННОВАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 84-94.

Бубенко, П.Т. (2010) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 79-84.

В

Вавричук, О.С. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 284-289.

Васильєв, О.В. и Родченко, В.Б. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 168-175.

Величко, В.В. (2010) ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЕЛЕМЕНТУ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 337-343.

Величко, В.В. и Сіпко, О.О. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 429-432.

Вербицька, В.І. и Бредіхін, В.М. и Єпішина, І.М. (2010) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 485-487.

Владимирова, М.С. и Конопліна, О.О. и Бубенко, О.П. (2010) ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 111-118.

Волгіна, Н.О. (2010) МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 70-75.

Волосник, Д.Т. (2010) СТРАТЕГIЯ ЕКОЛОГIЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ. коммунальное хозяйство городов (96). С. 449-454.

Г

Гелеверя, Є.М. и Косяк, А.П. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 149-156.

Гетало, Н.С. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИНЦИПАХ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 438-444.

Глухарєв, С.М. (2010) РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 229-234.

Глухарєв, С.М. (2010) АЛГОРИТМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 362-367.

Глухова, С.В. (2010) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 94-104.

Гордієнко, Н.І. (2010) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 310-315.

Гриненко, В.В. (2010) ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 350-356.

Гуляк, Р.Е. (2010) ЕЛЕМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 216-223.

Д

Давидова, О.Ю. и Полстяна, Н.В. (2010) ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 516-520.

Дерманська, Л.В. (2010) РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 125-133.

Дзеніс, О.О. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 390-397.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ І ЗУСИЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 203-209.

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 343-349.

Дмитрусенко, К.О. (2010) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 404-409.

Дмитрієв, І.А. и Горова, К.О. и Загоскіна, Т.О. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ АУТСОРСИНГА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 274-279.

Дымченко, Е.В. и Карпенко, Н.Ю. (2010) ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 356-362.

Е

Егорова, О.Ю. и Егорова, Ю.В. (2010) МАКРОСТРУКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (96).

И

Иванова, И.И. (2010) УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 176-180.

К

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2010) МІСЬКИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 190-197.

Качала, Т.М. (2010) КОРЕКЦІЯ КУРСУ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 15-23.

Клебанова, Т.С. и Гурьянова, Л.С. (2010) СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 197-203.

Коваленко, С.О. (2010) СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 328-332.

Колонтаєвський, О.П. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 480-484.

Кондратенко, Н.О. (2010) ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ РИЗИКІВ ПОХИБОК. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 503-510.

Кононенко, О.О. (2010) РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ Й ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 235-241.

Костюк, В.О. (2010) О МЕТОДИКЕ ПОЭТАПНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 374-383.

Л

Лук’яненко, О.І. и Тутова, С.О. (2010) ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 496-503.

М

Матвєєва, Н.М. (2010) РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 60-66.

Медведовський, В.В. (2010) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 294-301.

Михопаркіна, О.Ю. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 444-449.

Момот , Т.В. и Яковлев, О.А. (2010) КОМУНАЛЬНА БІЛІНГОВА СИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СЛУЖБИ «ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» МЕГАПОЛІСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 526-531.

Мущинська, Н.Ю. (2010) ГРОМАДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 279-283.

О

Оболенцева, Л.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ К-ЦИКЛІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ КОН’ЮНКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗМЕНШЕННІ ПРОЯВІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 210-216.

Овсій, О.Д. (2010) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 156-168.

Одаренко, Т.Є. (2010) ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 460-464.

Одаренко, Т.Є. (2010) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 424-429.

Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. и Швець, О.М. (2010) ПРО ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 30-35.

П

Парасюк, О.О. (2010) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ПОСЛУГ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 471-474.

Полчанінова, І.Л. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 520-526.

Прохорова, М.С. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 180-184.

Пурденко, О.А. (2010) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 454-460.

Р

Радько, Н.Ф. и Дегтярева, Т.С. и Илясова, И.Г. (2010) СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА». Коммунальное хозяйство городов (96). С. 50-55.

Решетило, В.П. (2010) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 185-190.

Рижакова, Г.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 367-374.

Рудь, Л.П. (2010) МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 143-148.

С

Светуньков, С.Г. и Светуньков, И.С. (2010) К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 241-247.

Світлична, В.Ю. (2010) РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 104-110.

Світлична, Т.І. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 398-403.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. и Димченко, О.В. и Гончарова, З.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 546-551.

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Э. (2010) КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИОРИТЕТОВ И СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (96).

Сергієнко, В.І. и Богдан, Н.М. (2010) ЕКСПЕРТИЗА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 260-268.

Скоков, Б.Г. и Мисюров, А.В. (2010) КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИХ СУЩНОСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 332-336.

Сніжко, С.В. (2010) КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 254-260.

Сьомкіна, Т.В. и Перькова, О.О. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЗМІШАНОГО СУСПІЛЬНОГО БЛАГА. Коммунальное хохяйство городов (96). С. 23-30.

Т

Телятник, С.В. и Дворкін, С.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 433-438.

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. и Швець, О.М. (2010) ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 418-423.

Торкатюк, В.И. и Шило, А.С. и Коненко, В.В. и Аксенова, С.В. и Чупилко, А.В. (2010) АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 487-491.

Тітяєв, В.І. и Таряник, О.М. и Біляєва, Г.В. (2010) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЖКГ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 306-310.

У

Устінов, Д.О. (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖКГ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 35-41.

Ф

Федоренко, І.А. (2010) ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 510-516.

Ч

Чаговець, Л.О. и Чаговець, М.О. (2010) МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ ЗАГРОЗИ РІВНОМІРНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 223-228.

Ш

Шевченко, Е.Ю. и Прасол, В.М. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ КП КХ «ХАРЬКОВКОММУНОЧИСТВОД» В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2014 ГОДА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 41-50.

Шевчук, В.В. (2010) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 66-69.

Шекшуєв, О.А. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2010) МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 491-495.

Шелегеда, Б.Г. и Кравцов, А.Ю. (2010) РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОТ ПРОЕКТА ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 410-418.

Шифріна, Н.І. (2010) ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 323-328.

Штефан, С.І. (2010) РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 133-138.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Ачкасов, И.А. и Федоренко, И.А. и Кравцова, С.В. и Крамаренко, Р.М. и Ларина, С.А. и Покровская, Е.Ю. и Шевченко, Э.Ю. (2010) РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 3-14.

Щ

Щелкунова, В.А. (2010) АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 301-306.

Ю

Юрко, В.Є. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 75-79.

Юрченко, І.А. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». Коммунальное хозяйство городов (96). С. 315-322.

Юр’єва, Т.П. и Далека, М.В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 475-480.

Я

Яковлев, П.А. (2010) ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 532-539.

Этот список был создан Mon Mar 18 14:19:05 2019 EET.