A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 94. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш | Щ | Ю
Number of items at this level: 72.

Афенченко, Г.В. (2010) ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ РИНКОВОГО Й СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРІВ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ І МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 196-201.

А

Андрусів, У.Я. and Полянська, А.С. (2010) ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 349-355.

Б

Бабаєв, В.М. and Сапатюк, Л.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 10-16.

Безшкура, А.Ю. (2010) РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 61-65.

Божко, Е.А. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 218-224.

В

Васильченко, Г.В. and Даляк, Н.А. (2010) Методологія якісного аналізу оцінки стану громади як засіб управління сойіально-економічним розвитком території. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 112-118.

Виноградская, О.М. and Володина, И.Н. (2010) СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ГОРОДА КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 355-359.

Виноградская , Н.С. (2010) СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РИСКОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 278-281.

Власова, Н.М. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 343-348.

Влащенко, Н.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 418-423.

Г

Галушко, А.В. (2010) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 71-75.

Гелеверя, Е.М. and Косяк, А.П. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 373-379.

Глинський, Н.Ю. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 130-139.

Гриненко, В.В. (2010) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 108-112.

Д

Деревяга, П.И. and Деревяга, А.П. (2010) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 282-286.

Димченко, О.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 31-38.

З

Зеленський, Б.К. and Молчанова, О.П. (2010) ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 272-278.

И

Ильмер, Е.И. (2010) РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ НА РЫНКЕ УПРАВЛЯЮЩИХ УСЛУГ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 38-44.

К

Карий, О.І. (2010) ПРОСТІР МІСТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 96-107.

Колонтаевский, О.П. (2010) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПОРЯДОЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 297-315.

Конащук , В.Л. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА З РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 44-50.

Костова, О.С. (2010) ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 359-363.

Ксифилинова, Е.М. (2010) СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 208-218.

Куракса, С.В. and Куракса, В.М. (2010) ТЕРИТОРІАЛЬНА ФІНАНСОВА СИНЕРГІЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 394-402.

Л

Левчинський, Д.Л. (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 50-54.

Лук'янихін, ВО. and Зубко, К.Ю. (2010) ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СКЛАДОВИХ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 339-343.

Лук'янихін, ВО. and Циганенко, О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 171-175.

М

Малецький, А.В. and Малецька , А.В. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 368-372.

Мамонов, К.А. (2010) ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 202-208.

Манойленко, О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 225-237.

Марченко, Л.О. (2010) ОЦІНКА СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 263-271.

Медведовський, В.В. (2010) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 320-326.

Мельман , В.О. (2010) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 390-394.

Молодченко, Т.Г. (2010) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 330-334.

Мущинська, Н.Ю. (2010) ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 162-167.

Н

Науменко, М.О. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 286-292.

Новак, О.В. (2010) НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 75-81.

Ніщик, Т.О. (2010) ПІДЗЕМНИЙ ПРОСТІР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 125-130.

О

Одаренко, Т.Є. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 183-187.

Онищук, Г.І. and Левковська, Л.В. (2010) ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПАНІЇ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 3-10.

Островський, І.А. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 157-161.

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2010) ПРО СУПЕРЕЧНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 27-31.

П

Писаревський, І.М. and Петрова, Н.Б. and Шутенко, Н.В. (2010) ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ТУРИЗМУ І МІСТА В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 402-407.

Р

Решетило, В.П. (2010) ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное зозяйство городов (94). pp. 139-146.

С

Савчук, Л.І. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 253-258.

Семенов, В.Т. and Прасол, В.М. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 187-196.

Сніжко, С.В. (2010) ПОДОЛАННЯ ПРОТИРІЧ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 246-253.

Стешенко, О.Д. and Ільєнко, А.Ю. (2010) ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 414-417.

Т

Тарасюк, О.О. and Хвищун, Н.В. (2010) ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 20-26.

Тимофеева, С.Б. (2010) КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Комунальное хозяйство городов (94). pp. 65-70.

Тихонова, Г.Б. (2010) ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПРИБЫЛИ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 293-296.

Тищенко, А.Н. and Петрова, Н.Б. (2010) ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРОВ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 54-61.

Ткаченко, А.Ю. (2010) АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 326-330.

Торкатюк, В.І. and Федоренко, І.А. and Бібік, Н.В. and Петраш, В.І. and Бубенко, А.П. and Грицаненко, М.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 167-171.

Торкатюк, В.И. and Коненко, В.В. and Александрова, Е.Ю. and Вороновская, Л.П. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 153-157.

Торкатюк, В.И. and Крамаренко, Р.М. and Рябьев, А.А. and Аксенова, С.В. and Лауненко, А.В. (2010) ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 242-246.

Торкатюк, В.И. and Шевченко, Э.Ю. and Кузичкина, Н.И. and Покровская, О.Ю. and Аболхасан, Алиреза (2010) АНАЛИЗ МИРОВОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 119-125.

У

Усков, И.В. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 175-179.

Ф

Фаріон, І.Д. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 407-414.

Ч

Чеканова, Л.Г. and Хрипливець, К.Д. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 237-242.

Череп, А.В. and Коваленко, Н.М. (2010) РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ФОРМУВАННІ КЛАСТЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 146-153.

Ш

Шевченко, В.С. (2010) ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 379-383.

Шевченко, Т.И. (2010) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ИЗ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 364-368.

Шекшуев, А.А. and Хрипливец, Е.Д. (2010) СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 334-339.

Шекшуєв, О.А. and Носова, А.К. and Нирченко, В.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 424-429.

Штефан, С.І. (2010) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 315-319.

Штефан, С.И. and Багмут, М.Ю. (2010) РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 81-84.

Шутенко, Л.М. and Торкатюк, В.І. and Самойленко, М.І. and Колосов, А.І. and Стадник, Г.В. and Золотов, М.С. and Пан , М.П. (2010) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ І ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІСТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 383-390.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. and Кравцова, С.В. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 179-183.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Шумаков, Ф.Т. and Бибик, Н.В. and Бернар, Флоришер and Филипп, Фишо (2010) ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 85-96.

Щ

Щеглова, О.Ю. (2010) ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СТИМУЛЯТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 259-263.

Ю

Юр’єва, Т.П. and Склярук, Н.І. and Юр’єва, С.Ю. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ – ОДНА З ЦІЛЕЙ РЕФОРМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). pp. 16-20.

This list was generated on Sun Dec 3 12:49:17 2023 EET.