Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 94. Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: | А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш | Щ | Ю
Количество объектов на этом уровне: 72.

Афенченко, Г.В. (2010) ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ РИНКОВОГО Й СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРІВ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ І МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 196-201.

А

Андрусів, У.Я. и Полянська, А.С. (2010) ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 349-355.

Б

Бабаєв, В.М. и Сапатюк, Л.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 10-16.

Безшкура, А.Ю. (2010) РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 61-65.

Божко, Е.А. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 218-224.

В

Васильченко, Г.В. и Даляк, Н.А. (2010) Методологія якісного аналізу оцінки стану громади як засіб управління сойіально-економічним розвитком території. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 112-118.

Виноградская, О.М. и Володина, И.Н. (2010) СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ГОРОДА КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 355-359.

Виноградская , Н.С. (2010) СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РИСКОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 278-281.

Власова, Н.М. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 343-348.

Влащенко, Н.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 418-423.

Г

Галушко, А.В. (2010) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 71-75.

Гелеверя, Е.М. и Косяк, А.П. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 373-379.

Глинський, Н.Ю. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 130-139.

Гриненко, В.В. (2010) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 108-112.

Д

Деревяга, П.И. и Деревяга, А.П. (2010) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 282-286.

Димченко, О.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 31-38.

З

Зеленський, Б.К. и Молчанова, О.П. (2010) ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 272-278.

И

Ильмер, Е.И. (2010) РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ НА РЫНКЕ УПРАВЛЯЮЩИХ УСЛУГ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 38-44.

К

Карий, О.І. (2010) ПРОСТІР МІСТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 96-107.

Колонтаевский, О.П. (2010) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПОРЯДОЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 297-315.

Конащук , В.Л. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА З РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 44-50.

Костова, О.С. (2010) ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 359-363.

Ксифилинова, Е.М. (2010) СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 208-218.

Куракса, С.В. и Куракса, В.М. (2010) ТЕРИТОРІАЛЬНА ФІНАНСОВА СИНЕРГІЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 394-402.

Л

Левчинський, Д.Л. (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 50-54.

Лук'янихін, ВО. и Зубко, К.Ю. (2010) ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СКЛАДОВИХ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 339-343.

Лук'янихін, ВО. и Циганенко, О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 171-175.

М

Малецький, А.В. и Малецька , А.В. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 368-372.

Мамонов, К.А. (2010) ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 202-208.

Манойленко, О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 225-237.

Марченко, Л.О. (2010) ОЦІНКА СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 263-271.

Медведовський, В.В. (2010) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 320-326.

Мельман , В.О. (2010) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 390-394.

Молодченко, Т.Г. (2010) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 330-334.

Мущинська, Н.Ю. (2010) ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 162-167.

Н

Науменко, М.О. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 286-292.

Новак, О.В. (2010) НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 75-81.

Ніщик, Т.О. (2010) ПІДЗЕМНИЙ ПРОСТІР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 125-130.

О

Одаренко, Т.Є. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 183-187.

Онищук, Г.І. и Левковська, Л.В. (2010) ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПАНІЇ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 3-10.

Островський, І.А. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 157-161.

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2010) ПРО СУПЕРЕЧНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 27-31.

П

Писаревський, І.М. и Петрова, Н.Б. и Шутенко, Н.В. (2010) ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ТУРИЗМУ І МІСТА В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 402-407.

Р

Решетило, В.П. (2010) ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное зозяйство городов (94). С. 139-146.

С

Савчук, Л.І. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 253-258.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 187-196.

Сніжко, С.В. (2010) ПОДОЛАННЯ ПРОТИРІЧ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 246-253.

Стешенко, О.Д. и Ільєнко, А.Ю. (2010) ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 414-417.

Т

Тарасюк, О.О. и Хвищун, Н.В. (2010) ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 20-26.

Тимофеева, С.Б. (2010) КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Комунальное хозяйство городов (94). С. 65-70.

Тихонова, Г.Б. (2010) ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПРИБЫЛИ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 293-296.

Тищенко, А.Н. и Петрова, Н.Б. (2010) ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРОВ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 54-61.

Ткаченко, А.Ю. (2010) АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 326-330.

Торкатюк, В.І. и Федоренко, І.А. и Бібік, Н.В. и Петраш, В.І. и Бубенко, А.П. и Грицаненко, М.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 167-171.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Александрова, Е.Ю. и Вороновская, Л.П. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 153-157.

Торкатюк, В.И. и Крамаренко, Р.М. и Рябьев, А.А. и Аксенова, С.В. и Лауненко, А.В. (2010) ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 242-246.

Торкатюк, В.И. и Шевченко, Э.Ю. и Кузичкина, Н.И. и Покровская, О.Ю. и Аболхасан, Алиреза (2010) АНАЛИЗ МИРОВОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 119-125.

У

Усков, И.В. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 175-179.

Ф

Фаріон, І.Д. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 407-414.

Ч

Чеканова, Л.Г. и Хрипливець, К.Д. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 237-242.

Череп, А.В. и Коваленко, Н.М. (2010) РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ФОРМУВАННІ КЛАСТЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 146-153.

Ш

Шевченко, В.С. (2010) ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 379-383.

Шевченко, Т.И. (2010) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ИЗ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 364-368.

Шекшуев, А.А. и Хрипливец, Е.Д. (2010) СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 334-339.

Шекшуєв, О.А. и Носова, А.К. и Нирченко, В.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 424-429.

Штефан, С.І. (2010) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 315-319.

Штефан, С.И. и Багмут, М.Ю. (2010) РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 81-84.

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Самойленко, М.І. и Колосов, А.І. и Стадник, Г.В. и Золотов, М.С. и Пан , М.П. (2010) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ І ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІСТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 383-390.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Кравцова, С.В. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 179-183.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Шумаков, Ф.Т. и Бибик, Н.В. и Бернар, Флоришер и Филипп, Фишо (2010) ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 85-96.

Щ

Щеглова, О.Ю. (2010) ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СТИМУЛЯТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 259-263.

Ю

Юр’єва, Т.П. и Склярук, Н.І. и Юр’єва, С.Ю. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ – ОДНА З ЦІЛЕЙ РЕФОРМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 16-20.

Этот список был создан Thu Mar 21 20:23:25 2019 EET.