A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 89. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Е | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 79.

Є

Євсєєнко, В.О. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 429-434.

А

Абракитов, В.Э (2009) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ШУМОМ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 460-464.

Акулов, Н.В. (2009) МУЛЬТИАГЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 131-135.

Амосов, О.Ю. (2009) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 208-212.

Б

Барун, М.В. (2009) РЕСУРСОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 160-163.

Бережна, А.Ю. and Склярук, Н.І. (2009) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 90-96.

Брадул, О.М. (2009) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 242-248.

Брутян, К.С. (2009) АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ, ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 424-429.

В

Васильєв, А.С. (2009) ШЛЯХИ ПОПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА РАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 330-339.

Власова, О.Є. (2009) СТАТУС ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 248-253.

Володина, И.Н. and Мельник, Е.А. (2009) ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 46-53.

Г

Гичева, Н.Ю. (2009) ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 435-440.

Голуб, Н.М. (2009) ДО ПИТАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 415-419.

Гордієнко, Н.І. and Гордієнко, Т.В. and Єрохін, Ю.М. (2009) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ПО МСЗ, GAAP USA, П(С)БО. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 339-344.

Гречишкіна, О.О. (2009) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 83-89.

Грицюк, Н.О. (2009) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 350-355.

Д

Давиденко, Н.М. (2009) СУЧАСНИЙ СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 96-101.

Давидова, О.Ю. and Полстяна, Н.В. and Калєнік, К.В. (2009) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 497-503.

Давидюк, Т.С. (2009) КРЕДИТ ТА ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 296-303.

Дрей, В.В. (2009) ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 135-140.

Е

Егорова, О.Ю. and Егорова, Ю.В. (2009) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 102-105.

К

Кавун, С.В. and Зима, О.Г. (2009) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОДНОРАЗОВИХ ВИТРАТ ПОЕТАПНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 440-449.

Калініченко, Т.Б. (2009) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 163-168.

Камеліна, О.В. (2009) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 25-32.

Кандиба, К.О. (2009) ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 396-403.

Клебанова, Т.С. and Мізік, Ю.І. (2009) МОДЕЛІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ СТАНІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 218-225.

Кондрюк, Л.В. (2009) РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 326-330.

Корецька, Н.І. (2009) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 391-396.

Кохан, А.А. (2009) ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 477-484.

Крутова, А.С. (2009) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 419-424.

Куракса, С.В. (2009) СТРАТЕГІЇ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 464-477.

Л

Лазаренко, Д.О. (2009) ДО ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 284-289.

Ларікова, С.С. (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПО НАДАННЮ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 289-295.

Левченко, Н.А. and Василевська, Н.Є. (2009) ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК І АУДИТ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 257-262.

Лелюк, Н.Є. and Чечетова , Н.Ф. (2009) ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 229-233.

Липова, Е.Ю. (2009) ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 74-83.

Логінова, Н.І. (2009) ВАРТІСТЬ ТА ЦІННІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 455-460.

М

Малова, А.Р. (2009) КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 344-350.

Можайкина, Н.В. (2009) КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 41-46.

Мочаліна, З.М. and Василевська, Н.Є. (2009) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 321-325.

Мочаліна, З.М. and Склярук, Н.І. and Гавриліченко, Є.В. (2009) ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 262-266.

Н

Найденко, О.Є. (2009) ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПІВ ЙОГО ВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 303-308.

Некрасенко, Л.А. (2009) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 69-74.

Нестеренко, О.О. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 411-415.

Новак, А.М. (2009) АНАЛІЗ І ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 449-455.

О

Одаренко, Т.Е. (2009) ФОРМИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 152-160.

Олендій, О.Т. (2009) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ СУБ’ЄКТОМ КОНТРОЛЮ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 312-321.

Оспіщев, В.І. and Лук’янченкова, В.Е. (2009) ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЗАПАСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 484-490.

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2009) ПРО ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 273-277.

П

Пересунько, В.І. (2009) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 371-379.

Першина, Г.О. (2009) ОЦІНКА КАНДИДАТА НА ЧЛЕНСТВО В НАГЛЯДОВІЙ РАДІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 140-148.

Пиж, Н.С. (2009) ВИТРАТИ МОТИВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 356-364.

Писаревська, Г.І. (2009) УМОВИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 364-371.

Полчанинова, И.Л. (2009) ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 504-508.

Попова, Н.В. and Андреев, С.В. and Бублий, И.В. (2009) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 195-201.

Птащенко, Л.О. (2009) МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 190-194.

Р

Решетило, В.П. and Рыбак, А.И. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАНОВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 212-218.

С

Садовець, Г.Л. (2009) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 184-190.

Свидрак, Е.В. (2009) РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 33-41.

Ситник, Ю.О. (2009) РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТА В БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 386-390.

Т

Табун, Д.В. (2009) РЕАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ЗАСТАВИ ЯК МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 379-386.

Таймазова, Э.А. (2009) ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 201-208.

Тарасюк, М.В. (2009) ПОСЛІДОВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 403-411.

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. (2009) ДО ПИТАННЯ ПРО ФІНАНСОВУ ІНФРАСТРУКТУРУ ТА ВПЛИВ НА ЇЇ РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ КОНКУРЕНЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 308-312.

Торкатюк, В.И. and Шутенко , А.Л. and Коненко, В.В. and Виноградская, Н.С. and Усенко, Ю.Ю. and Кравцова, С.В. and Ларина, С.А. (2009) ДИАГНОСТИКА ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 106-121.

Торкатюк, В.І. and Вень , Мин Мин and Чен, Хойшен and Ван, Чжизян and Чен, Хуайген and Шахова, О.В. and Жиляєв, І.Б. and Безугла, В.О. (2009) ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (на прикладі міст Китаю). Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 54-61.

Тітяєв, В.В. (2009) МОНІТОРИНГ ПЛАТЕЖІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 253-257.

Ц

Цебенко, Е.А. (2009) СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 121-126.

Ч

Чеканова, Л.Г. and Мочаліна, З.М. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 148-152.

Черновська, М.М. (2009) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 237-242.

Ш

Шаровська, Т.С. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 62-69.

Шешукова, С.В. (2009) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЯК ФАКТОР РОЗШИРЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 490-497.

Шкурко, О.В. (2009) ОЦІНКА ЗМІН КОРИСНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 277-284.

Шостак, Л.В. and Павлова, С.В. (2009) ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 126-131.

Шталь, Т.В. and Гріщенко, А.О. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 233-237.

Штефан, С.І. (2009) ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 225-229.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Аксенова, С.В. and Крамаренко, Р.М. and Палант, А.Ю. (2009) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЦИОНАЛЬНОГО СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В ПРОЦЕССЕ СТАБИЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 3-25.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. and Золотов, М.С. and Кириченко, А.И. (2009) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 169-184.

Щ

Щолокова, Т.В. (2009) ОЦІНКА СОБІВАРТОСТІ ОСНОВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН. Коммунальное хозяйство городов (89). pp. 266-273.

This list was generated on Fri Apr 19 05:05:01 2024 EEST.