Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 89. Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | В | Г | Д | Е | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш | Щ
Количество объектов на этом уровне: 79.

Є

Євсєєнко, В.О. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 429-434.

А

Абракитов, В.Э (2009) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ШУМОМ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 460-464.

Акулов, Н.В. (2009) МУЛЬТИАГЕНТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 131-135.

Амосов, О.Ю. (2009) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 208-212.

Б

Барун, М.В. (2009) РЕСУРСОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 160-163.

Бережна, А.Ю. и Склярук, Н.І. (2009) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 90-96.

Брадул, О.М. (2009) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 242-248.

Брутян, К.С. (2009) АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ, ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 424-429.

В

Васильєв, А.С. (2009) ШЛЯХИ ПОПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА РАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 330-339.

Власова, О.Є. (2009) СТАТУС ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 248-253.

Володина, И.Н. и Мельник, Е.А. (2009) ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 46-53.

Г

Гичева, Н.Ю. (2009) ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 435-440.

Голуб, Н.М. (2009) ДО ПИТАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 415-419.

Гордієнко, Н.І. и Гордієнко, Т.В. и Єрохін, Ю.М. (2009) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ПО МСЗ, GAAP USA, П(С)БО. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 339-344.

Гречишкіна, О.О. (2009) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 83-89.

Грицюк, Н.О. (2009) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 350-355.

Д

Давиденко, Н.М. (2009) СУЧАСНИЙ СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 96-101.

Давидова, О.Ю. и Полстяна, Н.В. и Калєнік, К.В. (2009) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 497-503.

Давидюк, Т.С. (2009) КРЕДИТ ТА ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 296-303.

Дрей, В.В. (2009) ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 135-140.

Е

Егорова, О.Ю. и Егорова, Ю.В. (2009) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 102-105.

К

Кавун, С.В. и Зима, О.Г. (2009) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОДНОРАЗОВИХ ВИТРАТ ПОЕТАПНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 440-449.

Калініченко, Т.Б. (2009) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 163-168.

Камеліна, О.В. (2009) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 25-32.

Кандиба, К.О. (2009) ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 396-403.

Клебанова, Т.С. и Мізік, Ю.І. (2009) МОДЕЛІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ СТАНІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 218-225.

Кондрюк, Л.В. (2009) РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 326-330.

Корецька, Н.І. (2009) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 391-396.

Кохан, А.А. (2009) ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 477-484.

Крутова, А.С. (2009) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 419-424.

Куракса, С.В. (2009) СТРАТЕГІЇ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 464-477.

Л

Лазаренко, Д.О. (2009) ДО ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 284-289.

Ларікова, С.С. (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПО НАДАННЮ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 289-295.

Левченко, Н.А. и Василевська, Н.Є. (2009) ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК І АУДИТ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 257-262.

Лелюк, Н.Є. и Чечетова , Н.Ф. (2009) ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 229-233.

Липова, Е.Ю. (2009) ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 74-83.

Логінова, Н.І. (2009) ВАРТІСТЬ ТА ЦІННІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 455-460.

М

Малова, А.Р. (2009) КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 344-350.

Можайкина, Н.В. (2009) КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 41-46.

Мочаліна, З.М. и Василевська, Н.Є. (2009) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 321-325.

Мочаліна, З.М. и Склярук, Н.І. и Гавриліченко, Є.В. (2009) ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 262-266.

Н

Найденко, О.Є. (2009) ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПІВ ЙОГО ВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 303-308.

Некрасенко, Л.А. (2009) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 69-74.

Нестеренко, О.О. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 411-415.

Новак, А.М. (2009) АНАЛІЗ І ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 449-455.

О

Одаренко, Т.Е. (2009) ФОРМИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 152-160.

Олендій, О.Т. (2009) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ СУБ’ЄКТОМ КОНТРОЛЮ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 312-321.

Оспіщев, В.І. и Лук’янченкова, В.Е. (2009) ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ЗАПАСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 484-490.

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2009) ПРО ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 273-277.

П

Пересунько, В.І. (2009) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 371-379.

Першина, Г.О. (2009) ОЦІНКА КАНДИДАТА НА ЧЛЕНСТВО В НАГЛЯДОВІЙ РАДІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 140-148.

Пиж, Н.С. (2009) ВИТРАТИ МОТИВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 356-364.

Писаревська, Г.І. (2009) УМОВИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 364-371.

Полчанинова, И.Л. (2009) ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 504-508.

Попова, Н.В. и Андреев, С.В. и Бублий, И.В. (2009) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 195-201.

Птащенко, Л.О. (2009) МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 190-194.

Р

Решетило, В.П. и Рыбак, А.И. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАНОВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 212-218.

С

Садовець, Г.Л. (2009) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 184-190.

Свидрак, Е.В. (2009) РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 33-41.

Ситник, Ю.О. (2009) РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТА В БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 386-390.

Т

Табун, Д.В. (2009) РЕАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ЗАСТАВИ ЯК МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 379-386.

Таймазова, Э.А. (2009) ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 201-208.

Тарасюк, М.В. (2009) ПОСЛІДОВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 403-411.

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. (2009) ДО ПИТАННЯ ПРО ФІНАНСОВУ ІНФРАСТРУКТУРУ ТА ВПЛИВ НА ЇЇ РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ КОНКУРЕНЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 308-312.

Торкатюк, В.И. и Шутенко , А.Л. и Коненко, В.В. и Виноградская, Н.С. и Усенко, Ю.Ю. и Кравцова, С.В. и Ларина, С.А. (2009) ДИАГНОСТИКА ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 106-121.

Торкатюк, В.І. и Вень , Мин Мин и Чен, Хойшен и Ван, Чжизян и Чен, Хуайген и Шахова, О.В. и Жиляєв, І.Б. и Безугла, В.О. (2009) ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (на прикладі міст Китаю). Коммунальное хозяйство городов (89). С. 54-61.

Тітяєв, В.В. (2009) МОНІТОРИНГ ПЛАТЕЖІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 253-257.

Ц

Цебенко, Е.А. (2009) СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 121-126.

Ч

Чеканова, Л.Г. и Мочаліна, З.М. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 148-152.

Черновська, М.М. (2009) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 237-242.

Ш

Шаровська, Т.С. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 62-69.

Шешукова, С.В. (2009) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЯК ФАКТОР РОЗШИРЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 490-497.

Шкурко, О.В. (2009) ОЦІНКА ЗМІН КОРИСНОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 277-284.

Шостак, Л.В. и Павлова, С.В. (2009) ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 126-131.

Шталь, Т.В. и Гріщенко, А.О. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 233-237.

Штефан, С.І. (2009) ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 225-229.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Аксенова, С.В. и Крамаренко, Р.М. и Палант, А.Ю. (2009) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЦИОНАЛЬНОГО СПРОСА НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В ПРОЦЕССЕ СТАБИЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 3-25.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Золотов, М.С. и Кириченко, А.И. (2009) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 169-184.

Щ

Щолокова, Т.В. (2009) ОЦІНКА СОБІВАРТОСТІ ОСНОВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН. Коммунальное хозяйство городов (89). С. 266-273.

Этот список был создан Mon Mar 18 17:36:45 2019 EET.