A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 87. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 75.

І

Іванісов, О.В. (2009) ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 352-357.

Іващенко, Т.О. (2009) СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 148-152.

А

Амосов, О.Ю. (2009) ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 3-9.

Андрєєва, Т.Є. and Петровська, Т.Е. and Грицькова, І.Г. (2009) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 219-224.

Ачкасов , А.Є and Воронкова, ТБ and Охріменко, В.М. (2009) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 403-410.

Б

Бережна , А.Ю. (2009) ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ І ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 109-115.

Благой, В.В. (2009) ОЦЕНКА РИСКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 284-290.

Бубенко, І.В. and Пантелєєв, М.С. and Разінкова, В.П. (2009) ЯКІСТЬ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 391-395.

В

Великих, К.А. (2009) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 200-207.

Великих, К.О. (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 76-81.

Виставна, Ю.Ю. and Чернікова, О.Ю. (2009) ОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 86-91.

Г

Гетало, Н.С. (2009) НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 81-86.

Глазунов, Ю.В. (2009) КОНСТРУКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 322-326.

Гойко, А.Ф. and Скакун, В.А. (2009) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРІОРИТЕТНІ ЗАДАЧІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 172-178.

Гончарова, З.В. and Шаповалов, А.Л. (2009) МОДЕЛЬ ВІДБОРУ КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 120-126.

Гордеева, И.А. (2009) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧНЫХ РОЛЕЙ КОМАНДЫ ПО СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 366-371.

Гордієнко, Н.І. and Гордієнко, Т.В. (2009) ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ GAAP USA. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 295-300.

Гриньова, В.М. and Грузіна, І.А. (2009) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 332-338.

Д

Димченко, О.В. and Василенко, С.Л. (2009) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 9-17.

Дмитренко, А.В. (2009) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 300-306.

Доля, В.Т. (2009) МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 278-284.

Доронін, А.В. and Козирєва , М.М. (2009) ЯКІСНИЙ РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ КЕРІВНИКА КОЛЕКТИВУ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 357-366.

Дружинин, А.В. and Давыденко, О.А. (2009) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 196-200.

Дружинин, А.В. and Довыденко, О.А. (2009) КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 167-172.

З

Зайцева, І.Ю. (2009) СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 215-219.

Запорожець, Г.В. (2009) ДОСВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 24-31.

К

Калиниченко, Т.Б. (2009) К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 91-96.

Карпенко, Н.Ю. and Штельма, О.Н. (2009) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 386-390.

Кизилова , Л.О. and Кизилов, Г.І. (2009) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 127-131.

Кифяк, В.Ф. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 460-470.

Коломицева, О.В. (2009) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 311-317.

Кондратенко, Н.С. and Баландіна, І.С. (2009) АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 70-76.

Костин, Д.Ю. (2009) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 344-352.

Костюк, В.О. (2009) О ФАКТОРНОМ АНАЛИЗЕ ПРИБЫЛИ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 65-70.

Костюк, В.О. (2009) РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 116-120.

Кучма, О.О. and Лобза, Н.В. (2009) АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОФІСНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 137-142.

Л

Ламнауер, Н.Ю. (2009) ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 326-332.

Литвиненко, А.О. (2009) ОЦІНЮВАННЯ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 156-162.

Логінова, Н.І. (2009) МІСЦЕ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 371-376.

Лугова, В.М. (2009) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 339-344.

М

Марчук, Т.С. (2009) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 182-189.

Меренкова, Л.О. (2009) ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 266-272.

Мултанівська, Т.В. and Горяєва, М.С. and Васильєва, Ю.В. (2009) МІСЦЕ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 290-295.

Мішина, С.В. and Мішин, О.Ю. (2009) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 272-278.

Міщенко, С.П. (2009) ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 162-167.

П

Пивовар, И.В. (2009) ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 50-60.

Писаревский, И.М. and Рябев, А.А. (2009) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 433-437.

Писаревська, Г.І. (2009) ОЦІНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 376-385.

Писаревський, І.М. and Познякова, О.В. (2009) ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ. Комунальне господарство міст (87). pp. 451-453. ISSN 0869-1231

Плугин, А.Н. and Рапина, Т.В. (2009) АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ТВЕРДЕНИЯ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КВАРЦЕВОЙ СУСПЕНЗИИ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 470-478.

Полчанинова, И.Л. (2009) СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 437-446.

Полякова, О.М. (2009) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 317-322.

Притула, Н.І. and Беккер, А.М. (2009) ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 258-266.

Р

Рижаков, Д.А. (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 189-196.

С

Сатушева, К.В. (2009) АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 395-403.

Сафонова, В.Є. (2009) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 230-240.

Склярук, Н.І. and Андренко, О.А. (2009) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 207-215.

Славута, О.І. and Матвєєва, Н.М. (2009) ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 60-65.

Слюсаренко, А.В. (2009) ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 178-182.

Старкова, О.В. and Шаповалова, Е.А. and Гнучих, Л.А. (2009) ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 17-23.

Т

Тихонова, Г.Б. (2009) УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 142-147.

Тонкошкур, М.В. (2009) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 446-450.

Тридід, О.М. and Орєхова, К.В. (2009) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА». Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 240-244.

Тімбекова, І.Ш. (2009) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 306-311.

Тітяєв, В.І. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 96-109.

У

Усіна, А.І. and Кононенко, Т.П. and Сегеда, І.В. (2009) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ РЕСТОРАНАМИ ПЕРШОГО КЛАСУ МІСТА ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 453-460.

Х

Харламова, О.В. (2009) РЕГІОНАЛЬНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 43-49.

Харченко, Ю.А. (2009) ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 131-137.

Ч

Чебанова, Н.В. (2009) ІНДИКАТОРИ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВІВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 245-251.

Чень, Хуайген (2009) ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОТИВАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КИТАЯ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 410-432.

Ш

Шахова, О.В. (2009) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ПОТОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 224-230.

Шекшуєв, О.А. (2009) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 152-156.

Шифріна, Н.І. (2009) КОМПЛЕКСНА ГРАФІЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 251-258.

Шкурко, О.В. (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 40-43.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. and Коненко, В.В. and Митина, Т.В. (2009) ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО КРИЗИСА КАК ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (87). pp. 31-39.

This list was generated on Mon Sep 25 22:24:26 2023 EEST.