Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 85. Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Количество объектов на этом уровне: 67.

А

Азаренков, Г.Ф. (2008) СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 259-267.

Андрейченко, Ж.О. и Галушко, А.В. (2008) ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 335-339.

Андренко, І.Б. (2008) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ПРОПОЗИЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО (ОЗДОРОВЧОГО) ЗАКЛАДУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 422-428.

Андренко, І.Б. (2008) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 412-416.

Арутюнян, И.А. и Терех, М.Д. и Павлов, Ф.И. (2008) ВЛИЯНИЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 103-108.

Б

Бондаренко, О.О. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 406-411.

В

Великих, К.А. (2008) ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В ПРОЦЕССЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 428-433.

Володина, И.Н. (2008) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 223-232.

Волохов, В.А. и Васильєв, О.Л. (2008) ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ ТАРИФІВ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 312-317.

Г

Глазунов, Ю.В. (2008) ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАЛЕБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 198-202.

Голубовський, Г.П. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 401-405.

Грінченко, Р.В. (2008) СВІТОВІ СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 68-72.

Губкина, Д.А. (2008) РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 433-438.

Д

Дворкин, С.В. (2008) ВЛИЯНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 81-97.

Дзеніс, В.О. (2008) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 281-287.

Дмитренко, А.В. (2008) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 287-293.

Домбровська, Г.П. и Геращенко, І.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 211-216.

Дородних, Н.С. и Нохрина, Л.А. и Панова, О.Д. (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 297-301.

Дубровська, Э.В. (2008) КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 202-207.

З

Зайцева, І.Ю. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 339-344.

К

Кендюхов, О.В. (2008) МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 317-322.

Коваленко, С.С. (2008) ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 439-443.

Ковальова, В.І. (2008) ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Коммунальное хозяйство городов (85). С. 371-384.

Козирєва, О.В. и Самойленко, В.В. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 358-371.

Костин, Д.Ю. (2008) ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 141-147.

Костюк, В.О. (2008) РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 49-52.

Костюк, В.О. (2008) РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТРУДОВЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 170-178.

Котенок, Г.М. (2008) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 239-247.

Кухтін, К.В. (2008) ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 305-312.

Л

Ламнауер, Н.Ю. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ЯКІСНИХ ВИРОБІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 390-397.

М

Мовчун, Н.С. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ІНДЕКС ЦІН В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 384-390.

Момот, Т.В. и Бреславська, Г.М. (2008) СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 207-211.

Момот, Т.В. и Мица, Є.В. (2008) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 14-19.

Момот , Т.В. и Недавняя, А.В. (2008) ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД С УЧЕТОМ ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 254-259.

Мішина, С.В. и Мішин, О.Ю. (2008) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 114-119.

Н

Наумов, М.С. (2008) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА КОНКУРЕНЦІЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 326-331.

Нестеренко, В.Ю. (2008) МЕТОДИКА ОЦІНКИ СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СПРИЯЮТЬ ЙОГО РЕЙДЕРСЬКОМУ ЗАХОПЛЕННЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 344-349.

Нечепуренко, А.І. (2008) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 155-160.

Новобранов, В.Н. и Обухова, Н.В. (2008) РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 108-114.

О

Овсій, О.Д. (2008) РОЗРАХУНОК КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОКРЕМИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЕЛЕМЕНТІВ) І СИСТЕМ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЛЬНИЦІ МІСТА (СЕЛИЩА). Коммунальное хозяйство городов (85). С. 53-68.

Онищенко, В.О. и Момот, Т.В. (2008) ВПЛИВ ОБЛІКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛІВ ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 217-223.

Оспищев, В.И. (2008) ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РЫНКА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 397-401.

П

Павлов, И.Д. и Каплуновская, М.А. (2008) ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЕВ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 192-198.

Першина, Г.О. (2008) РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 148-155.

Подчесова, В.Ю. (2008) ВЗАЄМНІСТЬ У РУСІ КРЕДИТНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 268-276.

Пономаренко, А.А. и Коваль, Т.А. (2008) ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 322-326.

Р

Решетило, В.П. (2008) МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 247-254.

С

Соловйова, О.Є. (2008) КОЛЕГІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 232-239.

Сохацька, О.М. и Островська, Г.Й. (2008) ІНТЕГРАЦІЯ BALANCED SCORECARD В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 120-132.

Старкова, О.В. и Шаповалова, Е.А. и Гнучих, Л.А. (2008) МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 19-26.

Суровцева, Ю.В. (2008) СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМ ЦІНОУТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 277-281.

Т

Тимофієва, С.Б. (2008) ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 293-297.

Тисячна, Ю.С. (2008) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 160-170.

Торкатюк, В.І. и Сидоренко, О.Л. и Пан , М.П. и Шутенко , А.Л. и Бутнік, Д.В. и Мозговий, С.В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 3-14.

Торкатюк, В.И. и Вень , Мин Мин и Чжунь, Линь и Чен, Хойшен (2008) ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИТАЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 178-192.

Торкатюк, В.И. и Усенко, Ю.Ю. (2008) ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 37-43.

Торкатюк, В.И. и Юров, М.В. и Палант, Ю.А. и Кириченко, А.И. и Ларина, С.А. (2008) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫБОРА ПАССАЖИРАМИ ВИДА ТРАНСПОРТА ПРИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 72-78.

Ф

Федотова, Ю.В. (2008) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 331-335.

Х

Харченко, М.В. и Нохріна, Л.А. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 417-422.

Ч

Череватенко, О.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 301-305.

Черноиванова, А.С. (2008) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 97-103.

Ш

Шевченко, Л.С. (2008) АДАПТАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 132-141.

Шелегеда, Б.Г. и Кравцов, А.Ю. (2008) ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУВАННЯМ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 44-49.

Штефан, С.І. (2008) АКТУАЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВНИЦТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 78-81.

Шутова, Л.А. (2008) УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ – СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 31-36.

Ю

Юр’єва, Т.П. и Юр'єва, С.Ю. и Склярук, Н.І. и Покуца, І.В. (2008) РОЗВИТОК ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 26-31.

Я

Яценко, В.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 349-358.

Этот список был создан Thu Mar 21 20:29:40 2019 EET.