Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 83. Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Количество объектов на этом уровне: 66.

А

Азаренкова, Г.М. и Гарькава, Л.О. (2008) ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 241-247.

Андреева, В.Н. и Панова, Е.Д. (2008) РОЛЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 49-55.

Андренко, І.Б. (2008) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ПРОПОЗИЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 359-368.

Анопрієнко, Т.В. и Данилова, Я.В. (2008) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ (на прикладі м.Скадовська Херсонської області). Коммунальное хозяйство городов (83). С. 342-348.

Б

Балог, А.Г. (2008) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ В КОМПАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 121-135.

Блага, В.В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 32-37.

Благой, В.В. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 267-273.

Бубенко, П.Т. и Булыга, С.Н. и Слюсаренко, Е.Б. (2008) ЭКСПЕРТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 37-42.

Бубенко, П.Т. и Леонов, Я.В. (2008) ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 3-7.

В

Ван , Юйгуан (2008) СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 403-408.

Васильєв, О.Л. и Волохов, В.А. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 303-308.

Влащенко, Н.М. (2008) ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 396-403.

Воскресенська, Є.О. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 142-147.

Г

Грузіна, І.А. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 7-14.

Д

Давидова, О.Ю. и Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2008) ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 391-396.

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 163-169.

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) ПРО ДЕЯКІ ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІМОВІРНОЇ ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 227-232.

Дикань, В.Л. и Зайцева, И.Ю. (2008) УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 110-115.

Діденко, С.О. и Діденко, С.В. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ РЕВІЗІЙНИХ ДІЙ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 279-285.

К

Кабанец, И.А. (2008) НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ЭКВИФИНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 14-19.

Кайлюк, Е.Н. и Склярук, Н.И. и Юрьева, С.Ю. (2008) ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 65-70.

Караченцева, І.О. и Кметик, Л.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА». Коммунальное хозяйство городов (83). С. 294-298.

Кизилов, Г.І. (2008) ПРОБЛЕМИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 19-23.

Кизилова , Л.О. и Стецишин, М.І. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 216-221.

Костин, Ю.Д. и Пионтковский, П.В. (2008) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 408-414.

Костюк, В.О. (2008) К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ ПРИБЫЛИ ВОДОПРОВОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 247-251.

Костюк, В.О. (2008) МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 212-215.

Котенок, Г.М. (2008) ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 203-212.

Кришталь, М.А. и Спаських, О.Ю. (2008) ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСЦЯ І РОЛІ ВЛАСНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 115-121.

Куденко, М.Ю. и Третьяков, В.І. и Стародубцев, С.О. (2008) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 338-342.

Кузь, А.В. (2008) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 273-279.

Куракса, С.В. (2008) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 177-185.

Кусик, Н.Л. (2008) «ТРЕТИЙ СЕКТОР» СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСОБЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 157-163.

Л

Лега, Н.Ю. (2008) ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 324-333.

Леонтьева, Ю.Ю. и Кожокина, Е.А. (2008) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ БЕНЧМАРКИНГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕСТИНАЦИЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 378-386.

Лисьонкова, Н.М. (2008) ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 85-89.

Ліпіліна, С.В. (2008) АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 309-314.

М

Мамонов, К.А. (2008) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОГО ПОДХОДА К СИСТЕМНО-ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 348-359.

Момот, Т.В. и Гордієнко, Т.В. (2008) АДАПТАЦІЯ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ (EVA) ДО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 251-255.

Мізік , Ю.І. (2008) МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 194-203.

О

Одаренко, Т.Е. (2008) ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 333-337.

Одінаєва, Ю.О. и Щербина, Л.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 386-391.

Оспищев, В.И. (2008) ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 298-303.

Островський, І.А. и Данильченко, Є.П. и Тимофієва, С.Б. и Шекшуєв, О.А. (2008) МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 24-27.

П

Петрова, В.В. и Щербина, Л.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТИПУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 368-374.

Петряєва, З.Ф. и Петряєв, О.О. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 221-227.

Пилипенко, А.А. (2008) ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 169-177.

Полонська, Ю.М. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 261-267.

Р

Решетило, В.П. (2008) ФИНАНСОВАЯ СИНЕРГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 147-157.

С

Самойленко, В.В. (2008) РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РИНКІВ ПРАЦІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 314-324.

Самойленко, И.А. (2008) ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ОБУСЛОВЛЕННОГО СНИЖЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 70-75.

Світлична, В.Ю. (2008) ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЗМУ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 255-260.

Світлична, Т.І. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ РИЗИКОМ ЗА ЕТАПАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 27-32.

Спаських, Н.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІПОТЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 233-241.

Суха, Я.А. (2008) НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 55-61.

Т

Титяев, В.И. и Гетало , Н.С. (2008) ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 75-80.

Тихонова, Г.Б. (2008) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА В ТУРИЗМЕ С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 374-378.

Тофанюк, О.В. и Черний, Л.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 185-194.

Ф

Фисун, К.А. (2008) РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 285-294.

Х

Харченко, Ю.А. (2008) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 103-110.

Ч

Чеканова, Л.Г. и Соловьева, Д.А. (2008) АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 96-102.

Чумак, Г.М. (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 90-96.

Ш

Шаповаленко, С.М. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 80-85.

Шуршин, В.О. (2008) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 136-142.

Ю

Юр’єва, Т.П. и Таряник, О.М. (2008) ЯКІСТЬ ЖИТЛОВИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 61-65.

Я

Яворська, Л.М. и Бовдир, І.І. (2008) ТЕНДЕНЦІЇ ТА НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 42-49.

Этот список был создан Thu Mar 21 20:24:06 2019 EET.