A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 82. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 63.

І

Іващенко, Т.О. (2008) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 238-243.

А

Андреева, В.Н. and Шаповаленко, Д.А. and Лукьяненко, Е.И. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 156-163.

Андренко, Е.А. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 68-75.

Антонова, С.Є. (2008) ЖИТЛОВА ПРОБЛЕМА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОСВІД ВИРІШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 188-192.

Б

Бабаєв, В.М. (2008) МІСТОБУДІВНА ПОЛІТИКА І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 3-9.

Бабаєв, В.М. and Фесенко, Т.Г. (2008) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЯК ЧИННИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 110-120.

Биченко, Л.А. (2008) ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 316-322.

Бобровська, О.Ю. (2008) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 29-36.

Богдан, Н.М. (2008) РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІПОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 200-204.

Борисов, В.Г. and Нехаєнко, О.О. and Кірічек, О.В. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ЄМКОСТІ ТА ЧАСТКИ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 296-300.

Буркун, И.Г. (2008) ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 281-284.

В

Волкова, М.В. (2008) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ (АВС) У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 265-271.

Віноградська, Н.С. (2008) ДІАГНОСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 272-275.

Віноградська, О.М. (2008) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 335-339.

Г

Гелеверя, Є.М. (2008) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 163-166.

Глухова, Н.А. (2008) МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРОВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 218-222.

Гнатенко, М.К. (2008) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 222-226.

Горбачева, Ю.И. (2008) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 95-100.

Горбачева, Ю.И. (2008) МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 53-57.

Гуляк, Р.Е. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІСТО». Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 126-131.

Д

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв , О.А. (2008) ПРО ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 226-230.

К

Карлова, О.А. (2008) УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 36-41.

Кліменко, О.В. (2008) ФОРМУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 137-141.

Козак, Л.В. (2008) ВИДАТКИ МІСЬКИХ БЮДЖЕТІВ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. – 80-х РОКІВ ХІХ ст. (за матеріалами Волинської губернії). Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 258-264.

Колонтаєвський, О.П. (2008) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 312-316.

Кондратенко, Н.О. and Баландіна, І.С. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕТОЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 306-312.

Косяк, А.П. (2008) ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 192-196.

Кудлай, А.В. (2008) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА КРУПНОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 145-148.

Кулеша, В.О. (2008) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 253-258.

Л

Лагутін, Г.В. (2008) ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВІ ГРУПИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОВІДНИХ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДРОЗДІЛАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 120-126.

М

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 148-152.

Молчанова, О.П. (2008) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 210-217.

Мущинська, Н.Ю. (2008) ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 92-95.

О

Одаренко, Т.Є. (2008) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 322-326.

Онищенко, В.О. and Завора, Т.М. (2008) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 184-188.

Островський, І.А. and Горбачова, К.С. (2008) ПЕРСПЕКТИВИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ХАРКІВЩИНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 131-136.

П

Пилипенко, А.А. and Ярошенко, І.В. (2008) КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ Й ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 84-91.

Плотницька, С.І. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 141-145.

Прохорова, М.С. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ПОСЛУГ РЕКРЕАЦІЇ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 275-281.

Р

Радионова, О.Н. (2008) НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 326-332.

Ржепішевська, В.В. (2008) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 339-344.

Римшин, В.И. and Омельченко, Е.А. and Бикбоев, Р.Х. and Шубин, Л.И. (2008) ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 23-28.

Рославцев, Д.М. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ЛОГІСТИЦІ НА СТРАТЕГІЧНОМУ І ТАКТИЧНОМУ РІВНЯХ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 292-296.

С

Садчикова, М.О. (2008) СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 205-210.

Семенов, В.Т. and Гончарова, З.В. (2008) МОНІТОРИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 14-23.

Семенов, В.Т. and Прасол, В.М. (2008) ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 167-176.

Спаських, Н.М. (2008) ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ ІНСТИТУТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ЖИТЛОВОМУ РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 192-196.

Спаських, О.Ю. (2008) СИСТЕМНО-САМООРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 230-238.

Т

Тимофієва, С.Б. (2008) ДО ПИТАННЯ ПРО РЕГІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ І КОМУНАЛЬНИМ СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 81-84.

Тимофієва, С.Б. and Ільяшенко, Ю.Г. and Нечипорук, О.О. (2008) ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 244-248.

Торкатюк, В.І. and Сидоренко, О.Л. and Пан , М.П. and Шутенко , А.Л. and Юров, М.В. and Бутнік, Д.В. and Мозговий, С.В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 42-53.

Тугай, О.А. (2008) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНДИКАТОР ПРОЕКТУ ЯК КОМПЛЕКСНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 101-110.

У

Усков, И.В. (2008) ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В АР КРЫМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 248-253.

Ф

Федотова, Ю.В. and Угоднікова, О.І. (2008) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 180-183.

Фесенко, Г.Г. (2008) МУНІЦИПАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ У КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 57-64.

Ш

Шевченко, В.С. (2008) ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА Й ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОГО Й НОВАТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 332-335.

Шокурова, Н.В. (2008) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЦІН РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ І ПРОГНОЗ НА 2008-2010 РОКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 285-291.

Штефан, С.І. (2008) ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 64-68.

Шульц, С.Л. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 9-14.

Шутова, Л.А. (2008) УПРАВЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ЗДАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ КВАРТАЛЬНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 153-156.

Шутова, Л.А. and Шутов, С.А. (2008) ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ТИПОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 176-180.

Ю

Юдин, А.И. and Рассохин, С.А. (2008) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 300-306.

Я

Ярош, О.Б. (2008) УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРЫМА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 75-81.

This list was generated on Tue Jul 16 02:30:29 2024 EEST.