A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 80. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 56.

І

Іванісов, О.В. and Доровськой, О.Ф. (2008) Удосконалення регулювання зайнятості трудових ресурсів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 248-253.

А

Андрєєва, Т.Є. and Бутенко, О.П. and Приходько, І.В. (2008) Класифікація цін у ринкових умовах господарювання. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 142-146.

Андрєєва, Т.Є. and Петровська, Т.Е. and Солобай, В.П. (2008) Визначення змісту стимулювання в системі виробничих відносин. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 260-265.

Анпілогов, П.І. (2008) Концептуальне проектування автоматизованої системи об’єктивного визначення тарифу для систем водопостачання та водовідведення. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 343-350.

Анін, В.І. and Поколенко, В.О. and Шпаков, А.В. and Ігнатенко, А.В. (2008) Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії в будівельній галузі. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 59-65.

Б

Бурмака, В.П. and Бурмака, М.В. (2008) Цікаве видання для містобудівників (рецензія на монографію). Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 354-359.

В

Варнавська, Д.С. (2008) Оцінка методів побудови системи управління персоналом на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 265-269.

Великих, К.О. (2008) Сучасний стан теорії та методів визначення потреби в електро-технічній продукції. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 119-124.

Виставна, Ю.Ю. (2008) Оцінка водокористування у зв’язку з соціально-економічними характеристиками розвитку регіонів. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 106-110.

Влащенко, Н.Н. (2008) Разработка концептуальной модели развития социального туризма в Украине как залога стабильного функционирования санаторно-курортных комплексов регионов. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 338-343.

Г

Гавкалова, Н.Л. and Осьмірко, І.В. (2008) Змістовні особливості категорії «ефективність менеджменту персоналу». Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 253-260.

Глазунов, Ю.В. (2008) Технико-экономические исследования и область применения сталежелезобетонных конструкций. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 89-94.

Гончарова, З.В. (2008) Методи регіонального менеджменту в управлінні житлово-комунальним господарством. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 84-89.

Гриневич, Л.В. (2008) Аналітичне забезпечення дослідження інвестиційної діяльності підприємств. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 350-354.

Гриньова, М.А. (2008) Оцінка стану інноваційного потенціалу підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 45-49.

Гунько, Д.В. (2008) Формування процентної політики комерційного банку. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 330-334.

Д

Домбровская, Г.П. and Геращенко, И.А. (2008) Основные системы формирования цен на энергию. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 124-134.

Дубіщев, В.П. and Крекотень, І.М. (2008) Проблеми управління нерухомим майном на регіональному рівні. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 205-211.

З

Зайцева, И.Ю. (2008) Превентивная система защитных мер от недружественных поглощений автотранспортных предприятий. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 230-235.

Знахур, С.В. and Манойленко, О.В. (2008) Рання діагностика фінансових криз підприємств корпоративного сектору економіки на основі використання інструментарію штучного інтелекту. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 302-322.

Зубенко, В.О. (2008) Визначення пріоритетності реалізації інноваційних проектів. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 38-45.

Зіньковська, А.І. and Глушко, О.О. (2008) Особливості капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 65-70.

К

Кайнова, Т.В. (2008) Складові соціально-економічної ефективності управління персоналом. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 269-272.

Калініченко, Л.Л. (2008) Промислово-фінансова інтеграція в інвестиційному забезпеченні розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 220-225.

Карлова, О.А. and Гуляк, Р.Е. (2008) Функціонування міста як складної соціально-економічної системи. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 3-11.

Карпенко, Ю.В. (2008) Повышение эффективности возведения многоэтажных каркасно-монолитных зданий на основе применения современных методов геодезического обеспечения. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 291-302.

Кондратенко, Н.О. (2008) Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 78-84.

Кізькін, Є.Ю. (2008) Забезпечення сталості соціально-економічного розвитку промислових підприємств на основі їх інноваційного оновлення. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 26-32.

Л

Лебідь, О.В. (2008) Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 160-171.

Ли Шуан, (2008) Региональные диспропорции социально-экономического развития в КНР и пути их устранения. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 283-291.

Лучко, О.Д. (2008) Визначення загальної нормативної чисельності керівників, професіоналів, фахівців та службовців підприємств метробуду залежно від факторів впливу. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 195-205.

Любченко, О.М. (2008) Удосконалення концепції управління господарськими зв’язками в регіоні при формуванні й розвитку єдиного економічного простору. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 71-77.

М

Медведовский, В.В. (2008) Мониторинг технического и экономического состояния основных фондов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 101-106.

Меренкова, Л.О. (2008) Види центрів відповідальності в системі бюджетування на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 180-184.

Мочаліна, З.М. and Гріщенко, А.О. (2008) Аналітичні аспекти моделювання максимізації прибутку підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 184-186.

Н

Новікова, М.М. (2008) Вдосконалення методики визначення трудового потенціалу промислового підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 235-248.

О

Ошуст, В.І. (2008) Теоретичні аспекти управління ризиками. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 138-142.

П

Пилипенко, А.А. (2008) Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 50-59.

Полонська, Ю.М. (2008) Мотиваційні аспекти податкового планування на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 171-180.

Пруненко, Д.О. (2008) Організація виробництва та формування факторів, які впливають на затрати виробництва будівельних матеріалів. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 94-101.

Р

Рудаков, О.М. (2008) Теоретичний підхід до конкурентоспроможності підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 225-230.

С

Садчиков, С.А. (2008) Формирование системы показателей уровня развития трудовых отношений на отечественных предприятиях. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 273-277.

Семенов, В.Т. and Прасол, В.М. and Высоцкая, Г.В. (2008) Энергетический менеджмент как инструмент, способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 12-21.

Семко, Т.В. (2008) Региональные системы: теоретико-методологический аспект. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 21-26.

Скляренко, Ю.В. (2008) Економетричне моделювання кількості сімей в Україні, яким призначено субсидії за житлово-комунальні послуги. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 152-160.

Скоков, П.Г. and Мамонов, К.А. and Скоков, С.Б. and Краивская, И.А. (2008) Организационно-экономи-ческая устойчивость работы предприятий городского транспорта. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 116-119.

Т

Торкатюк, В.І. and Бухолдіна, О.М. (2008) Удосконалення організації оплати праці в умовах ринкової економіки. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 187-192.

Торкатюк, В.И. and Коненко, В.В. and Шутенко , А.Л. and Володина, И.Н. (2008) Системы газоснабжения и газораспределения Харьковского региона: актуальные проблемы и перспективы развития. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 110-116.

Ф

Федотова, К.О. (2008) Теоретичні аспекти формування дивідендної політики акціонерного товариства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 322-330.

Ч

Черноиванова, А.С. (2008) Обоснование метода оценки рисков инновационной деятельности. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 32-38.

Чорна, К.О. (2008) Вдосконалення цінової політики на ринку фармацевтичної продукції. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 334-338.

Ш

Шевченко, Н.А. (2008) Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной деятельности. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 277-283.

Шовкопляс, Р.А. (2008) Фінансові ресурси підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 192-194.

Шокурова, Н.В. (2008) Житлова нерухомість як об’єкт оцінки. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 211-220.

Ю

Юр’єва, Т.П. and Бурак, О.М. (2008) Бюджетне фінансування системи озеленення міст і його недоліки. Коммунальное хозяйство городов . pp. 147-152.

Юр’єва, Т.П. and Покуца, І.В. (2008) Визначення та оцінка рівня територіально-відтворювального потенціалу регіону. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 134-138.

This list was generated on Tue Jul 23 12:11:44 2024 EEST.