A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 78. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 57.

А

Анопрієнко, Т.В. (2007) Особливості грошової оцінки земель житлової забудови у межах населених пунктів різного статусу і підпорядкування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Анін, В.І. and Поколенко, В.О. and Шпаков, А.В. and Стеценко, С.П. (2007) Методика забезпечення платоспроможності інвестора, ліквідності активів проектів та їх соціальної ефективності на багатокритеріальній основі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Б

Бондаренко, М.В. and Ігнатенко, Л.О. (2007) Розробка та обґрунтування системи організаційного та інформаційного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Буркун, И.Г. (2007) Доступность жилья как один из важнейших факторов развития рынка недвижимости. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Біляєва, Г.В. (2007) Особливості розробки житловими організаціями стратегічних карт розвитку господарської діяльності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

В

Васюренко, В.О. (2007) Адаптаційне управління діяльністю підприємства: визначення сутності та змісту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Васюренко, Л.В. (2007) Оцінка впливу окремих складових інвестиційного фінансового потоку на сталість здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Виставна, Ю.Ю. and Гриненко, В.В. (2007) Оцінка стійкості водокористування в регіонах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Г

Гавриличенко, Є.В. (2007) Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гайко, Є.Ю. (2007) Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Геращенко, І.О. and Домбровська, Г.П. (2007) Процес прийняття управлінських рішень на енергетичних підприємствах у сучасних умовах господарювання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Голубєва, Т.В. (2007) Трудовий менталітет працівника: проблеми діагностики та оцінки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гольдфарб, А.Г. (2007) Сбалансированная система показателей – основа конкурентного преимущества современного предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гончарова, З.В. (2007) Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гриневич, Л.В. (2007) Проблеми визначення впливу продуктивної зайнятості на фінансові результати підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Д

Дикань, В.Л. and Щербак, В.Г. (2007) Позиціонування транспортних підприємств за допомогою використання та розвитку власного бренд-капіталу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Дмитренко, А.В. (2007) Шляхи покращення обліку матеріалів у будівництві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Дороніна, М.С. and Ковальова, В.І. (2007) Основні фактори, що формують поведінку персоналу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

З

Зайцева, И.Ю. (2007) Рейдерство как одна из угроз экономической безопасности автотранспортных предприятий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Зайцева, Т.С. (2007) Роль руководителя в формировании и развитии организационной культуры предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Золотов, М.С. and Макогон, Д.А. (2007) Эффективность применения анкеровки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

И

Иващенко, Т.А. (2007) К вопросу о развитии инновационной инфраструктуры региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

К

Кавиршина, В.О. and Рудавка, Н.В. (2007) Пріоритети соціально-економічного розвитку шахтарських міст у сучасних умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Клімов, А.В. (2007) Порівняльне оцінювання функціонування та розвитку страхової справи. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Колесников, Є.В. (2007) Планування в системі розвитку інноваційного потенціалу підприємства (фінансовий аспект). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Колодізєв, О.М. and Нужний, К.М. (2007) Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кондратенко, Н.К. (2007) Моделирование производственных проектных рисков в сфере жилищно-коммунального комплекса при использовании экспертных оценок. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Коненко, В.В. (2007) Формирование стратегии развития систем газоснабжения и газораспределения на региональном уровне. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Крючкова, Н.В. (2007) Особливості процесів злиття та поглинання в корпоративному секторі України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Л

Лелюк, Н.Є. and Короп, О.О. (2007) Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Леонтьева, Ю.Ю. (2007) Стратегический маркетинг региональной дестинации. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лисенко, Л.А. (2007) Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лугова, В.М. (2007) Формування системи факторів, що впливають на соціально-економічний механізм мотивації персоналу підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Літвінов, Є.І. (2007) Конкурентоспроможність як найважливіша складова ефективної діяльності підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

М

Мамаева, Т.А. and Иванова, Е.О. and Кравченко, О.В. and Савиных, А.В. (2007) Системный подход к раскрытию творческого потенциала при подготовке специалиста с помощью синергетического метода и объективных экономических законов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мамонов, К.А. and Грива, Р.С. (2007) Особливості використання методів економічного аналізу на підприємствах міського господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мерхо, О. (2007) Міжнародний розвиток корпоративних структур у контексті питань оподаткування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Минкина, Ю.А. (2007) Комулятивные методы формирования эффективных энергосистем в жилищно-коммунальной сфере. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Н

Новікова, М.В. (2007) Управління реструктуризацією підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

О

Оспіщев, В.І. and Бондаренко, О.В. (2007) Фактори, що впливають на формування ринку вторинних ресурсів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

П

Петряєв, О.О. (2007) Аналіз процесів делегування повноважень керівником. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Полонська, Ю.М. (2007) Теоретико-методичні аспекти побудови системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Прохорова, Т.П. and Гронь, О.В. (2007) Використання цін у стимулюванні збуту продукції. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Піскунов, Р.О. (2007) Генезис дефініції ризику. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

С

Світлична, В.Ю. (2007) Актуальність створення та функціонування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку в діяльності підприємств України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Скоков, Б.Г. and Мамонов, К.А. and Скоков, С.Б. and Краивская, И.А. (2007) Формирование инвестиционных ресурсов и источников финансирования обновления основных фондов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Соколова, Л.В. and Манакова, О.В. and Таран, Н.Н. (2007) Системный подход к управлению инвестиционными рисками в малом бизнесе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Сопрыженков, А.А. (2007) Процесс формирования маркетинговой системы управления на основе диагностики социально-экономического потенциала в организациях коммунального комплекса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Т

Тараненко, А.А. (2007) Місце інноваційної діяльності на підприємстві в умовах структурної перебудови економіки України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тисячна, Ю.С. (2007) Методичні основи аналізу ефективності відтворювальних процесів підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Титяев, В.И. and Гетало, Н.С. (2007) О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Торкатюк, В.І. and Добкін, М.М. and Бібік, Н.В. and Клочко, К.В. and Прижкова, О.Ю. and Мхаікл, Малік (2007) Розвиток регіону в умовах глобалізації. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ф

Фисун, К.А. (2007) Система выбора вариантов реализации программы в сфере проектирования инфраструктуры регионов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ч

Черкашина, Т.С. (2007) Корпоратизація як умова розвитку управлінського персоналу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Черноиванова, А.С. (2007) Использование экспертного метода при оценке эффективности инвестиционных проектов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ш

Шкурко, О.В. (2007) Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Я

Якименко, Н.В. (2007) Пріоритетні напрямки розбудови міжнародних транспортних коридорів на території України (з точки зору Харківського регіону). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

This list was generated on Mon Jul 15 00:57:29 2024 EEST.