A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 77. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 83.

І

Ілляшенко, О.В. (2007) Економіко-математичне моделювання в системі контролю цін на ринку житла. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

А

Азаренкова, Г.М. and Дудінова, А.П. (2007) Оптимальні напрямки підвищення фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Акімова, Н.С. and Новицька, Н.В. (2007) Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Андренко, Е.А. (2007) Факторы, влияющие на социально-экономические проблемы малых городов Харьковского региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Анін, В.І. and Поколенко, В.О. and Шпаков, А.В. and Ігнатенко, А.В. (2007) Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії у будівельній галузі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Астаф’єв, М.О. (2007) Організація та оперативне керування матеріальними потоками. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Б

Бойко, Л.Г. (2007) Совершенствование стратегии выбора эффективного инвестиционного решения проекта энергосбережения в строительной отрасли. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бондар, І.К. and Волкова, О.В. and Торкатюк, В.І. and Добкін, М.М. (2007) Удосконалення систем матричного моделювання співвідношення рівнів ефективності праці з позицій основних парадигм регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Булыга, С.Н. (2007) Концептуальный анализ локального рыночного пространства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бурак, О.М. (2007) Стратегічні та тактичні завдання розвитку системи озеленення міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Біндасова, Ю.О. (2007) Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

В

Василевская, Н.Е. and Левченко, Н.А. (2007) Экономическая эффективность автоматизации учетных задач. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Вовк, О.С. (2007) Розробка стратегії і синергетичні параметри порядку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Г

Галушко, А.В. (2007) Сучасний стан житлово-комунального господарства та проблеми розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гатило, В.П. (2007) Деякі теоретичні аспекти щодо суті корпоративного управління в умовах ринкового реформування економіки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гольдфарб, А.Г. and Корыстова, А.А. (2007) Обоснование введения системы трансфертного ценообразования на предприятии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гордієнко, Н.І. and Дегтярьов, М.І. (2007) Дослідження і визначення ємкості вторинного ринку житла. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гордієнко, Н.І. and Шкурко, О.В. (2007) Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Д

Давыденко, О.А. (2007) Диверсификация как способ повышения эффективности деятельности предприятий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2007) Про деякі політекономічні аспекти аналізу конкурентоспроможності будівельного комплексу України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Дымченко, В.В. (2007) Оценка аудиторского риска инвестиционной деятельности предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ж

Жуков, В.В. (2007) Напрямки удосконалення механізму управління портфелем інвестицій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

З

Заворотній, Р.І. (2007) Аналіз цінових тенденцій на ринку вітчизняної нерухомості. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

И

Иващенко, Т.А. (2007) К вопросу об экономическом содержании категории «инновация» в жилищно-коммунальном хозяйстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

К

Карпенко, Н.Ю. and Гордиенко, Н.И. and Пичугин, П.В. (2007) Алгоритм определения первого события. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Карпушенко, М.Ю (2007) Особенности составления рабочих документов в условиях применения информационных систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кизилов, Г.І. (2007) Прогнозування чинників платоспроможності підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кизилова, Л.О. and Мізік, Ю.І. (2007) Шляхи удосконалення політики інвестування в регіонах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ковалевский , Г.В. (2007) Новая система управления жилищно-коммунальным комплексом страны, региона, города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Коноваленко, О.Д. and Кочубей, А.В. (2007) Підвищення ефективності управління соціальною сферою міста. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Костюк, В.О. (2007) Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кравцова, С.В. (2007) Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку – першочергова необхідність. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Краївська, І.А. (2007) Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством і бухгалтерії. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Куваєва, Д.А. (2007) Економічна деонтологія менеджменту у будівництві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Л

Лелюк, Н.Є. and Дегтярьов, М.І. (2007) Використання інформаційних технологій для вибору методу нарахування амортизації. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лук'янов, О.В. (2007) До питання реформування комунальної теплоенергетики Донецької області. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лісіна, В.Ю. (2007) Використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті з урахуванням міжнародних стандартів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

М

Малкова, О.І. (2007) Особливості кодування інформації про прямі витрати на виробництво в системі управлінського обліку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мамонов, К.А. (2007) Використання методів економетричного аналізу в управлінні розвитком підприємницьких структур. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мартюшева, Л.С. and Кучерук, А.В. (2007) Сутність та принципи організації зворотнього зв’язку між коучем та учнем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Меренкова, Л.О. and Матюшенко, О.І. (2007) Види бюджетів підприємства та методи бюджетного планування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мисюров, А.В. (2007) Проблемы компьютеризации бухгалтерского учета в Украине. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мочалина, З.Н. and Филатова, И.А. (2007) Некоторые методологические аспекты анализа финансового состояния предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мочалина, З.Н. and Филосопова, Е.А. (2007) Некоторые аспекты формирования оптимального финансового результата и ценообразования в гостиничном бизнесе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мочаліна, З.М. and Філатова, І.О. (2007) Методологічні проблеми аналізу ефективності використання оборотних активів за фінансовою звітністю. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

О

Онищук, Г.И. and Потапова, Н.Н. (2007) Концессия как механизм инвестирования ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Опікунова, Н.В. and Лаврова, С.С. (2007) Стратегічна привабливість підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Орлова, В.М. (2007) Принцип простоти і методи аналізу соціально-економічних явищ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

П

Пакулін, С.Л. and Кушнір, Т.Б. and Чеканова, Л.Г. (2007) Стратегія розвитку економічної бази малих міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Панченко, Н.Г. (2007) Стратегічне планування і синергетичний ефект. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пасичный, В.А. and Одаренко, Т.Е. (2007) Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Петрова, Н.Б. (2007) Взаємозв’язок прогнозів розвитку будівництва в сучасному мегаполісі з енергетичною стратегією України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Погореленко, Н.П. and Онищенко, О.В. (2007) Формування системи монетарного передавального механізму через канал процентних ставок для забезпечення реального економічного зростання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Полонська, Ю.М. (2007) Концептуальні засади організації підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Політюк, Л.Г. and Малкова, О.І. (2007) Особливості системи електронних платежів нового покоління в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пшенична, О.М. (2007) Побудова економетричної моделі прогнозування витрат на соціальний розвиток колективу підприємства з використанням методу покрокової регресії. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Р

Решетило, В.П. (2007) Современное региональное управление: соотношение самоорганизации и организации. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Романькова, О.П. (2007) Применение информационных систем учета на примере ХКП «Горэлектротранс». Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Рябченко, О.Д. (2007) Зміна форм власності і синергетика. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

С

Савельев, С.В. (2007) Рациональные структуры взаимодействия элементов управления страхованием в строительстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Самойленко, И.А. (2007) К вопросу об оценке ущерба от пониженного качества электроэнергии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытовом секторе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Светличная, Т.И. (2007) Синергетическая стратегия деятельности предприятий строительного комплекса Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Світлична, В.Ю. (2007) Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і логістики в синергетичній концепції розвитку будівельних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Світлична, В.Ю. and Рубан, М.О. (2007) Організація автоматизованого обліку і аудиту діяльності будівельної організації ТОВ «ХСП-441 «Південелектромонтаж» (м.Харків). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Серобаба, Л.А. (2007) Управление рисками в процессе аудита информационных технологий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ситник, Ю.А. (2007) Информационно-аналитическая поддержка диагностики экономической надежности предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Т

Тараруєв, Ю.О. (2007) Удосконалення методів амортизації інтелектуальних та інших необоротних активів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Телятник, С.В. and Юр’єва, Т.П. (2007) Підвищення якості надання послуг в міському електротранспорті – завдання реформи житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тимофієва, С.Б. and Штефан, С.І. and Жиляков, Д.В. (2007) До питання державної регуляторної політики як складової економічного зростання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Титяев, В.И. and Гетало, Н.С. (2007) Экономические механизмы энергоресурсосбережения для предприятий наружного освещения городов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Титяев, В.И. and Скрынник, А.В. (2007) Прогнозирование спроса на гостиничные услуги. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тихонова, Г.Б. (2007) Моделирование процесса обновления основных фондов предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тищенко, О.М. and Юр’єва, Т.П. and Юр’єва, С.Ю. (2007) Про гальмування впровадження реформи житлово-комунального господарства в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Торкатюк, В.И. and Денисенко, А.П. (2007) Формирование параметров организационно-технологических решений по повышению эффективности сварочных соединений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Торкатюк, В.И. and Шевченко, Л.С. and Золотова, Н.М. and Соболева, А.Г. and Кадничанский, Н.В. and Чекарева, Н.А. and Тараруев, Ю.А. (2007) Совершенствование систем управления строительными предприятиями с использованием балльного метода. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тітяєв, В.В. (2007) Поліпшення організації надання населенню адресних житлово-комунальних субсидій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ф

Федотова, Ю.В. (2007) Трансформація відносин власності у житлово-комунальній сфері. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Фисун, К.А. (2007) Децентрализация системы экономического регулирования в регионах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Х

Харламова, О.В. (2007) Концептуальні напрямки впровадження професійної сертифікації бухгалтерів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Харламова, О.В. (2007) Пропозиції щодо врахування галузевих особливостей аудиту будівельних організацій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ч

Череватенко, О.М. (2007) Значення синергетики у процесі формування співвідношення форм власності в державі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ш

Шудренко, Т.А. (2007) Классификация предприятий при сегментировании рынка. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Щ

Щербак, В.Г. (2007) Управління якістю праці водіїв транспортних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

This list was generated on Mon Sep 25 22:26:20 2023 EEST.