A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 73. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 50.

І

ІВАНІСОВ, О.В. and ХМЕЛЕНКО, О.В. (2006) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 313-320.

А

АКУЛОВА, І.О. (2006) МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ТА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 296-303.

АЧКАСОВ, А.Е. and ФИСУН, К.А. (2006) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 122-128.

Анопрієнко, Т.В. (2006) РИНОК ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 381-386.

Б

БІЛЯНСЬКИЙ, О.М. and АСАДЧЕВ, О.І. (2006) КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 373-378.

БАБАК, А.В. (2006) ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА РОЗВИТОК ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 158-168.

БЕЗУГЛА, В.О. (2006) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 267-271.

БЕЗЦЕННЫЙ, А.А. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 222-251.

БОНДАР, І.О. (2006) МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ВЕЛИКИМ ВИРОБНИЧИМ ОБ’ЄДНАННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 280-289.

БУДНІК, М.Н. and Саприка, О.В. (2006) РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КРУПНИХ МІСТ В ЄВРОРЕГІОНІ «СЛОБОЖАНЩИНА». Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 276-280.

В

ВЕЛИКИХ, К.О. (2006) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 181-183.

ВЛАЩЕНКО, Н.Н. (2006) АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРЫМСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 398-404.

Г

ГЛАЗУНОВ, Ю.В. (2006) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ВНЕШНИМ АРМИРОВАНИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 190-197.

Д

ДУДОЛАД, А.С. (2006) МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 140-151.

ДЫМЧЕНКО, В.В. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИДИМЕНСИАЛЬНОЙ СИНЕРГИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 34-56.

Е

ЕПИШОВА, М.А. (2006) ОБЗОР МИРОВЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ И СРАВНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 351-362.

ЕРЕМИН, А.М. (2006) К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 165-169.

Ж

ЖИХОР, О.Б. (2006) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 56-66.

З

ЗАДОРОЖНА, Я.Г. (2006) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 176-181.

И

ИЩЕНКО, Т.В. (2006) НОВАЯ ПРОГРАММА И КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 70-79.

К

КАРЛОВА, Е.А. (2006) ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ КАК ОСНОВА ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 67-70.

КНЯЖЕЧЕНКО, В.В. (2006) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 103-107.

КОЛЕСНИКОВ, О.М. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 89-98.

КОСТЮК, В.О. (2006) ОБ АНАЛИЗЕ И ВЗАИМОСВЯЗЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 260-267.

Л

ЛАПТЄВ, В.І. and НАЗАРОВА, Г.В. (2006) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 386-392.

ЛЕБІДЬ, О.В. (2006) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ». Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 362-372.

ЛЕПЕЙКО, Т.І. and КОТЕЛЕВСЬКА, Ю.В. (2006) ОБҐРУНТУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ БРЕНДИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 392-398.

ЛЕПЕЙКО, Т.И. and ТИЩЕНКО, А.Н. and ЮРЬЕВА, Т.П. (2006) О РЕФОРМИРОВАНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (72). pp. 3-9.

ЛЕПЕЙКО, Т.И. and ХВАСТОВСКАЯ, И.Б. (2006) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 169-176.

ЛИСЕНКО, Н. (2006) ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ШЛЯХОМ ПОГАШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ ЗА ЗНЕЦІНЕНИМИ ГРОШОВИМИ ЗАОЩАДЖЕННЯМИ ГРОМАДЯН. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 152-158.

М

МАВРІДУ, В.Ю. (2006) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАНЧАЙЗИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 303-313.

Мерхо, О. (2006) ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ЗАКОРДОННЕ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 113-118.

Н

НЕДОБАЧИЙ, Т.С. (2006) ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 207-216.

О

ОВСІЙ, О.Д. and ЗЕРНЮК, О.В. (2006) ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА КАПІТАЛЬНІ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ КОНСТРУКЦІЇ (ЕЛЕМЕНТА) БУДІВЛІ ЧИ СПОРУДИ З УРАХУВАННЯМ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТІВ ТА ЇЇ (ЙОГО) ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 197-207.

П

ПЕТРОВА, Н.Б. (2006) ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 184-190.

ПИЛИПЕНКО, А.А. (2006) РЕКОНФІГУРАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ В ЦИКЛІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 289-296.

ПОСТІЛ, І.І. (2006) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 82-88.

ПРОХОРОВА, М.С. (2006) МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 79-82.

ПШЕНИЧНАЯ, Е.Н. (2006) НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 320-329.

Р

РЯБЧЕНКО, О.Д. (2006) ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 251-260.

С

СКАЛА, Г.Ф. and СКАЛА, Ю.Г. (2006) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 217-222.

Т

ТОРКАТЮК, В.И. and ДАНИЛЬЧЕНКО, Е.П. and КУЗНЕЦОВ, А.И. and ДМИТРУК, И.А. (2006) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ УКРАИНЫ – ОСНОВА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕЕ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 330-351.

ТОРКАТЮК, В.И. and ДЫМЧЕНКО, В.В. and КАРЛОВА, Е.А. and ПРАВ, Ю.Г. and ГАЙКО, Е.Ю. and СОБОЛЕВА, А.Г. (2006) КОНЦЕССИОННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 98-103.

ТОРКАТЮК, В.И. and НОХРИНА, Л.А. and СТАДНИК, Г.В. and КУБАХ, А.И. and НИКОЛАЕНКО, Н.П. and НИКОЛАЕНКО, М.А. and ЧУВЫКИНА, Ю.Б. and ОЛЕЙНИКОВА, Н.А. and ЖИНЖИКОВА, О.В. and КРАСНИКОВА, Н.Г. (2006) СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 17-34.

ТОРКАТЮК, В.И. and ПАН, Н.П. and ЧЖУНЬ, ЛИНЬ and ЗОЛОТОВА, Н.М. and ПРИМАК, М.В. and Ветренко-Хрусталева, Т.Н. and МАНОХИНА, М.Н. and ХОРОШКО, И.А. (2006) СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 128-140.

У

УС, Т.В. and УС, М.И. (2006) ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 378-381.

Х

ХУДО, А.В. (2006) ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДИК ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТОРГІВЕЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З ІНФРАСТРУКТУРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 107-112.

Ч

ЧЕРЕВАТЕНКО, О.М. (2006) СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 271-276.

ЧЕРЕВКО, О.В. (2006) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ – ПЕРЕДУМОВА КОМПЛЕКСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 10-17.

Ш

ШУМ, М.В. (2006) РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В МІСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ. Коммунальное хозяйство городов (73). pp. 118-122.

This list was generated on Fri Dec 8 18:04:16 2023 EET.