A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 71. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 63.

І

Іванілов, О.С. and Опікунова, Н.В. and Добривченко, Г.Б. (2006) Механізм забезпечення конкурентоспроможності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 33-38.

А

Андрєєва, Т.Є. and Бутенко, О.П. and Кучерук, А.В. and Швець, С.В. (2006) Ринок вторинних ресурсів та визначення його поняття. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 187-190.

Б

Барабанов, І.В. (2006) Оцінка ефективності функціонування системи фінансових ресурсів та механізму їх формування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 248-260.

Баранік, О.О. (2006) Практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 288-294.

Бережна, А.Ю. (2006) Податок на нерухомість як потенційне джерело формування місцевих бюджетів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 294-303.

Божко, В.П. and Снисаренко, Е.Б. (2006) Применение методов планирования экспериментов для моделирования инновационного развития регионов Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 14-17.

Боркова, Н.В. (2006) Переважні чинники впливу на процес формування стилю управління персоналом. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 349-354.

Бутенко, В.І. (2006) Моделювання механізму стратегічного розвитку промислових підприємств Харківського регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 190-196.

Бутенко, О.П. and Бутиріна, С.О. and Садовніченко, О.В. (2006) Тенденції розвитку ринку житла в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 303-307.

Біляєва, Г.В. (2006) Орієнтація на споживача – головний критерій збалансованої системи управління житловим господарством. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 79-84.

В

Васильєв, О.В. (2006) До питання визначення сутності ринкової інфраструктури. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 28-33.

Волоснікова, Н.М. (2006) Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 42-49.

Г

Глазунов, Ю.В. (2006) Технико-экономическая эффективность и перспективы развития конструкций с внешним армированием. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 376-388.

Гольдфарб, А.Г. (2006) Бюджетирование на предприятии: проблемы и пути их решения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 268-273.

Горбачова, Ю.І. (2006) Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 24-28.

Гордієнко, Л.Ю. and Швець, Є.В. (2006) Семантичний аналіз сутності стратегічного потенціалу підприємства як економічної категорії щодо умов трансформаційної економіки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 151-157.

Гордієнко, Н.І. and Мочаліна, З.М. (2006) Бюджетування як складова удосконалення управління підприємством у ринкових умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 264-268.

Д

Давидова, О.Ю. and Халіна, І.В. (2006) Дослідження факторів, що впливають на туристський попит в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 372-376.

Джаферова, С.Э. (2006) Проблемы повышения конкурентоспособности строительных организаций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 115-120.

Дмитрієва, О.О. (2006) Прогнозування вартості перевлаштування відведення поверхневих стічних вод в населених пунктах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 317-324.

Дробітько, Н.А. and Горбенко, П.Г. (2006) Пропозиція як складова маркетингу проектів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 3-9.

Дрібний, М.М. (2006) Використання земель та майна населених пунктів при переході до економіки ринкового типу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 313-317.

Дымченко, В.В. (2006) Формирование стратегии развития экономики Украины в условиях рынка на основе межотраслевых оптимизационных моделей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 64-79.

И

Иванова, О.Ю. (2006) Требования к конкурентным преимуществам в зависимости от типа конкурентной стратегии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 101-109.

Ищенко, Т.В. (2006) Новые направления в исследовании эффективности развития городов и регионов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 17-24.

К

Колонтаевский, О.П. (2006) Совершенствование планирования результатов деятельности производственного персонала. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 329-332.

Коюда, П.М. and Коюда, О.П. (2006) Характеристика та класифікація ризиків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 203-214.

Л

Лелюк, Н.Є. and Короп, О.О. (2006) Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 223-228.

М

Мамонов, К.А. and Мамонова, Н.В. (2006) Проблеми вибору стратегії та формування цілей діяльності будівельних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 89-93.

Мартюшева, Л.С. and Петровська, Т.Е. and Трихліб, Н.І. (2006) Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 235-238.

Мішина, С.В. (2006) Економічна сутність поняття „логістика”. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 176-179.

Н

Наумик, Е.Г. and Нечепуренко, А.И. (2006) Понятие «социализация» как основа формирования социального капитала предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 325-329.

Нелапший, Л.М. (2006) Оціночні характеристики використання мотиваційних механізмів підприємницької діяльності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 125-132.

Новикова, Т.В. and Пивавар, И.В. (2006) Тарифное регулирование в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 229-234.

О

Оспищев, В.И. and Лукьянченкова, В.Е. and Пруненко, Д.А. and Жилякова, Г.С. (2006) Факторы, влияющие на уровень сбытовых запасов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 180-186.

П

Писаревський, І.М. (2006) Стратегічні аспекти адаптивного проектування організації робіт з будівництва та реконструкції залізниць. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 49-56.

Пихтіна, В.В. (2006) Використання swot-аналізу при організації маркетингового планування на підприємстві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 142-150.

Погореленко, Н.П. and Баглай, О.І. (2006) Кредитно-інвестиційна діяльність банків: стан, проблеми та перспективи розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 238-248.

Попова, Н.В. and Кальчева, Я.И. (2006) Методические основы оценки сильных и слабых сторон предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 337-349.

Проноза, П.В. and Вергелес, Ю.В. (2006) Оценка эффективности организационной структуры управления. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 94-101.

Р

Ренсевич, Н.Н. (2006) Учетная политика предприятия как способ воздействия на решения пользователей финансовой отчетности. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 281-288.

Репешко, І.В. (2006) Визначальні напрямки інвестиційної політики з урахуванням ресурсного потенціалу регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 57-60.

Рябченко, О.Д. (2006) Земельна власність і приватизація. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 307-313.

Рябчиков, Н.Л. and Оболенская, Т.А. and Кондратенко, Н.О. (2006) Решение многокритериальных задач в энергосберегающих мероприятиях при производстве энергозатратного оборудования. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 389-396.

С

Сапрыка, А.В. (2006) Экономия электрической энергии в осветительных установках. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 396-400.

Світлична, В.Ю. (2006) Проблеми цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства та особливості їх відображення в бухгалтерському обліку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 260-264.

Скоков, Б.Г. and Мамонов, К.А. and Романькова, О.П. and Радченко, Н.Е. (2006) Формирование механизма организационно-экономической устойчивости предприятий городского электротранспорта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 138-142.

Т

Таукешева, Т.Д. (2006) Реформування житлово-комунального господарства – шлях до забезпечення сталого функціонування міста. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 214-223.

Тимонин, А.М. and Гулякин, Е.И. (2006) К вопросу адаптации предприятий к изменениям внешней среды. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71).

Тишенко, Д.О. (2006) Етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 38-42.

Тищенко, А.Н. and Петрова, Н.Б. (2006) Перспективы развития предприятий электроэнергетики в современном мегаполисе на основе оценки их конкурентоспособности. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 110-115.

Токмакова, І.В. (2006) Удосконалення екологічної діяльності на вітчизняних підприємствах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 171-175.

Толстікова, О.В. (2006) Методичний підхід до вибору адекватних методів мотивації соціальних потреб. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 333-337.

Торкатюк, В.И. and Нохрина, Л.А. and Николаенко, Л.Ф. and Полчанинова, И.Л. and Жилинская, О.И. and Игнатова, Н.И. and Жинжикова, И.В. (2006) Модель соотношения темпов экстенсивного и интенсивного развития туристической отрасли при стохастических колебаниях потоков туристов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 354-368.

Тридід, О.М. and Орєхова, К.В. (2006) Комплексна цільова програма управління рухом капіталу підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 196-202.

Тімонін, О.М. and Ларіна, К.В. (2006) Обґрунтування механізму реалізації технічного переозброєння промислових підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 158-171.

У

Украинец, Н.А. and Сокольник, В.И. and Воропаева, А.В. (2006) Технико-экономическая оценка возможности полной замены металлических трубопроводов на пластмассовые при реконструкции водопроводных сетей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 400-405.

Усіна, А.І. and Кузнецова, М.О. (2006) Тенденції розвитку туризму та готельного господарства в сучасних умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 368-372.

Ч

Черноиванова, А.С. (2006) Расчет внутренней нормы рентабельности при оценке инвестиционного проекта. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 10-14.

Ш

Шаповал, Л.П. (2006) Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 84-89.

Шевченко, Л.С. (2006) Управління організаційним розвитком: методологічний аспект проблеми. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 132-138.

Я

Яворська, Л.М. (2006) Активізація залучення джерел в інвестиційну діяльність виробничих підприємств України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 60-64.

Яценко, Р.Н. (2006) Модель определения степени влияния факторов на выбор ценовой стратегии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (71). pp. 274-281.

This list was generated on Sat Mar 2 05:54:25 2024 EET.