A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 50. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Д | Е | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 32.

А

АНІН, В.І. (2003) КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 77-82.

АНДРЕНКО, И.Б. (2003) КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 181-186.

Б

БОЛЬБОТЕНКО, І.В. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 90-94.

В

ВОВК, В.Я. (2003) СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 173-177.

Д

ДЁЛОГ, Л.Н. (2003) ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 106-114.

ДІКАНЬ, Л.В. and НОВОСЕЛЬЦЕВА, Т.О. (2003) ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ». Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 123-130.

ДАВЫСКИБА, Е.В. (2003) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: МЕТОДИКА И ОПЫТ ОЦЕНКИ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 152-157.

ДМИТРЕНКО, А.В. (2003) ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ У БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 139-145.

ДОНЕЦЬ, Є.В. (2003) ВПЛИВ ЦІНОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 44-54.

Е

ЕГОРШИН, А.А. and МАЛЯРЕЦ, Л.М. (2003) МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 54-65.

Ж

ЖУКАРЕВ, В.Ю. (2003) ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 94-98.

К

КИЗИЛОВ, Г.І. (2003) ОЦІНКА РІВНЯ НЕСИСТЕМАТИЧНОГО РИЗИКУ ЗРОСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 102-106.

КУРНОВСЬКА, М.О. (2003) НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 82-87.

Л

ЛЕВІТ, Л.Г. (2003) ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ВЛАСНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 148-152.

М

МАМОНОВ, К.А. (2003) РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 130-136.

МОЛЯКА, О.І. (2003) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 23-28.

Н

НАЗАРОВА, Г.В. (2003) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА КОРПОРАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 32-44.

НАУМЕНКО, М.О. (2003) РИНКОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 65-70.

О

ОСИПОВ, С.В. (2003) РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 114-119.

ОСПИЩЕВ, В.И. and ПРУНЕНКО, Д.А. and ОВЧАРОВ, А.Н. (2003) ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТЕ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 177-181.

ОСТРОВСЬКИЙ, І.А. and ДАНИЛЬЧЕНКО, Є.П. and ШЕКШУЄВ, О.А. (2003) ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 28-32.

П

ПЕТРОВА, В.Ф. (2003) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 8-18.

ПИСАРЕНКО, Г.О. (2003) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 119-123.

ПИЧУГИН, С.А. and ПИЧУГИНА, Т.С. (2003) ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 87-90.

ПОСПЄЛОВ, О.М. (2003) ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 70-77.

Р

РЯБЧЕНКО, О.Д. (2003) ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ В МІСТАХ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ: ДОСВІД І СТАНОВЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 161-172.

С

СВЕТЛИЧНАЯ, В.Ю. and ЧЕЧЕТОВА, Н.Ф. (2003) «БЕРЕЖЛИВОСТЬ – НЕИССЯКАЕМЫЙ КАПИТАЛ»: К ВОПРОСУ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ФАКТОРА ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 18-23.

СКЛЯРУК, Н.И. (2003) ОБОСНОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 157-161.

Т

ТАРЯНИК, О.М. (2003) ВПЛИВ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА СТРАТЕГІЮ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 98-101.

Ч

ЧЕРНЯВСЬКИЙ, А.Д. (2003) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 3-7.

ЧИСТЯКОВА, И.А. (2003) РОЛЬ АМОРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 136-139.

Ш

ШАРИПОВА, Т.К. (2003) ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С КОНДОМИНИУМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (50). pp. 145-148.

This list was generated on Mon Dec 4 22:23:48 2023 EET.