Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 146. Серия: Технические науки и архитектура"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: D | K | Є | А | Б | В | Д | З | К | Л | Н | П | Р | С
Количество объектов на этом уровне: 35.

D

Deshko, V.I. и Karpenko, D.S. (2018) АНАЛІЗ УМОВ СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО РИНКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (146). С. 68-76. ISSN 0869-1231

K

Korytkov, D. и Levchenko, O. и Rossolov, O. и Samchuk, G. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ВТОМИ ПАСАЖИРІВ ПРИ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ. Комунальне господарство міст (146). С. 2-11. ISSN 0869-1231

Є

Євдокімов, А.А. и Щербак, К.С. (2018) НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Комунальне господарство міст (146). С. 203-207. ISSN 0869-1231

А

Абраменко, І.Г. и Гузенко, В.В. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ОБ'ЄКТАМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (146). С. 106-109. ISSN 0869-1231

Б

Баштинська, Я.В. и Величко, В.С. и Кульбашна, Н.І. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПЕРЕХРЕСТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ. Комунальне господарство міст (146). С. 34-39. ISSN 0869-1231

Белюченко, Д.Ю. (2018) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ РОЗГОРТАНЬ НА ПОЖЕЖНИХ АВТОЦИСТЕРНАХ ЛЕГКОГО ТА ТЯЖКОГО КЛАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ НОРМАТИВІВ. Комунальне господарство міст (146). С. 151-156. ISSN 0869-1231

В

Васильєва, Ю.О. (2018) АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ В ПРОГРАМІ DIALUX EVO ЗГІДНО EN 15193. Комунальне господарство міст (146). С. 110-115. ISSN 0869-1231

Д

Давідіч, Ю.О. и Галкін , А.С. и Давідіч, Н.В. и Галкіна, О.П. и Чебанюк, К.О. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (146). С. 25-33. ISSN 0869-1231

Дадашов, І.Ф. и Ковальов, О.О. и Калиновський, А.Я. и Шевцова, О.С. и Морозова, Г.В. (2018) РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЖЕКЦІЙНОГО АПАРАТУ ЗАСТОСОВУВАНОГО ПРИ ПОЖЕЖОГАСІННІ. Комунальне господарство міст (146). С. 167-173. ISSN 0869-1231

Данова, К.В. (2018) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ В АСПЕКТІ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. Комунальне господарство міст (146). С. 133-137. ISSN 0869-1231

Дмитрієва, О.О. и Телюра, Н.О. и Василенко, В.П. (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (146). С. 174-179. ISSN 0869-1231

З

Заіченко, В.І. и Білим, П.А. (2018) ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ОБШИВКИ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ. Комунальне господарство міст (146). С. 142-145. ISSN 0869-1231

Заіченко, В.І. и Білим, П.А. (2018) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВІБРОАКУСТИЧНИХПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 138-141. ISSN 0869-1231

Зубенко, Д.Ю. и Донець, О.В. и Ліньков, В.В. (2018) ПОДВІЙНЕ МАТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФАКТОРИЗАЦІЯ З ГЛИБОКИМИ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА. Комунальне господарство міст (146). С. 65-67. ISSN 0869-1231

К

Казаченко, Л.М. (2018) ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЯВЛЕННІ ПРОЦЕСІВ ЗСУВУ ГРУНТУ. Комунальне господарство міст (146). С. 198-202. ISSN 0869-1231

Ковтун, Я.В. и Назаренко, О.М. (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИМИРЮВАННЯ СТІНИ ТРОМБА У ЛІТНІЙ ПЕРІОД. Комунальне господарство міст (146). С. 83-86. ISSN 0869-1231

Колесник , А.І. и Усіченко, Д.О. (2018) РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНОГО СВІТИЛЬНИКА З КОРПУС-РАДІАТОРОМ БЕЗРЕБЕРНОГО ВИКОНАННЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 116-120. ISSN 0869-1231

Л

Ларін, О.М. и Кривошей, Б.І. и Поліванов, О.Г. (2018) АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН ТА СПОСОБІВ ЇХ ДОСТАВКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОЖЕЖОГАСІННЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 146-150. ISSN 0869-1231

Лобашов, О.О. и Прасоленко, О.В. (2018) ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВОДІЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 40-45. ISSN 0869-1231

Ломакіна, О.С. и Пономаренко, Є. Г. (2018) ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕ-ТИКИ. Комунальне господарство міст (146). С. 87-91. ISSN 0869-1231

Н

Нагорний, Є.В. и Орда, О.О. (2018) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАНЬ. Комунальне господарство міст (146). С. 60-64. ISSN 0869-1231

Нефьодов , М.А. и Птиця, Н.В. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СЕРЕДНЬОГО ЧЕКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ТОЧКИ НА РАДІУС ОБСЛУГОВУВАННЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 20-24. ISSN 0869-1231

Новожилова, М.В. и Чуб, О.І. и Мележек, Р.С. (2018) КОНЦЕПЦІЯ «CITY-ЛОГІСТИКИ» В УПРАВЛІННІ МЕГАПОЛІСОМ. Комунальне господарство міст (146). С. 193-197. ISSN 0869-1231

Нікулін, О.Ф. и Кодрик, А.І. и Тітенко, О.М. и Виноградов, С.А. и Шахов, С.М. (2018) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ФІЗИЧНА СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНИ. Комунальне господарство міст (146). С. 163-166. ISSN 0869-1231

П

Полив’янчук, А.П. и Коваленко, Ю.Л. и Смирний, М.Ф. и Плюгін, В.Є. и Романенко, С.В. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ БУДІВЕЛЬ. Комунальне господарство міст (146). С. 77-82. ISSN 0869-1231

Полянський, О. С. и Дьяконов , О.В. и Д'яконов, В. І. и Скрипник, О.С. и Сарабун, Д.Ю. (2018) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ УДОСКОНАЛЕНОЮ ГНУЧКОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ. Комунальне господарство міст (146). С. 92-100. ISSN 0869-1231

Понкратов, Д.П. (2018) ДІАПАЗОНИ ПАСАЖИРОПОТОКУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОБУСІВ ПЕВНОГО КЛАСУ ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ РІЗНОЇ ПРОТЯЖНОСТІ. Комунальне господарство міст (146). С. 46-54. ISSN 0869-1231

Присяжнюк, В.В. и Семичаєвський, С.В. и Осадчук, М.В. и Куртов, О.В. и Мілютін, О.В. и Виноградов, С.А. (2018) ПРО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФУ-НКЦІОНАЛЬНОГО МАКЕТУ ПЕРЕНОСНОГО ЗАСОБУ ДИМО- ТА ТЕПЛОВИДАЛЕННЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 157-162. ISSN 0869-1231

Протасенко, О.Ф. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОСТІ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА. Комунальне господарство міст (146). С. 127-132. ISSN 0869-1231

Р

Решетченко, А. І. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА АКУСТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УРБОЛАНДШАФТІВ. Комунальне господарство міст (146). С. 180-183. ISSN 0869-1231

С

Северин, О.О. и Шуліка, О. О. и Потаман, Н.В. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ АВТОЗАПЧАСТИН ПРИ МІЖМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ. Комунальне господарство міст (146). С. 55-59. ISSN 0869-1231

Семченко, Н.О. и Решетніков, Є.Б. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ГРУП ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ. Комунальне господарство міст (146). С. 12-19. ISSN 0869-1231

Суворова, К.І. и Гуракова, Л.Д. (2018) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ЯК РЕСУРС ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (146). С. 121-126. ISSN 0869-1231

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2018) МОНІТОРИНГ ВІДМОВ НА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПУНКТАХ. РОЗРОБКА МАКЕТУ З КОМБІНОВАНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ. Комунальне господарство міст (146). С. 184-192. ISSN 0869-1231

Сікора, К.Ю. и Назаренко, О.М. (2018) СОНЯЧНА АРХІТЕКТУРА –ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАПОБІГАННЮ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ. Комунальне господарство міст (146). С. 101-105. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Sun Mar 24 10:42:29 2019 EET.