A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 142. Series: Engineerings sciences and architecture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ч | Ш
Number of items at this level: 45.

K

Krivileva, S. and Ginkul, A. (2018) NANOCRYSTAL CALCIUM PHOSPHATIC MATERIALS INTENDED FOR USE IN THE QUALITY OF FILTERS FOR PROTECTION FROM ULTRAVIOLET RADIATION. Комунальне господарство міст (142). pp. 266-271. ISSN 0869-1231

Є

Євдокімов, А.А. and Ієвлєва, О.Ю. and Фесенко, А.І. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Комунальне господарство міст (142). pp. 145-150. ISSN 0869-1231

А

Айрапетян, Т.С. and Карагяур, А.С. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ В АЕРОТЕНКУ-ВИТИСКУВАЧІ З БІОЦЕНОЗОМ, ЗАКРІПЛЕНОМУ НА ЦИЛІНДРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. Комунальне господарство міст (142). pp. 49-54. ISSN 0869-1231

Анопрієнко, Т.В. (2018) ВПИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ. Комунальне господарство міст (142). pp. 165-171. ISSN 0869-1231

Антоненко, Н.В. (2018) БОРОТЬБА АРХІТЕКТУРНИХ НАПРЯМІВ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПАМ’ЯТКООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 217-230. ISSN 0869-1231

Б

Безцінний, О.О. (2018) ВІДТВОРЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ ІОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. Комунальне господарство міст (142). pp. 45-48. ISSN 0869-1231

Белюченко, Д.Ю. and Дейнеко, Н.В. and Сошинський, О.І. and Стрілець, В.М. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ РОЗГОРТАНЬ НА НОВИХ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ РІЗНОГО КЛАСУ. Комунальне господарство міст (142). pp. 137-144. ISSN 0869-1231

Буц, Ю.В. and Крайнюк , О.В. and Барбашин, В.В. (2018) АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПІРОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (142). pp. 132-136. ISSN 0869-1231

В

Вдовиченко, В.О. (2018) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПРОСТОЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ЗУПИНОЧНОМУ ПУНКТІ НА РІВЕНЬ КОНФЛІКТНОСТІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 77-82. ISSN 0869-1231

Вень , Мінмін and Рудомаха, А.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Комунальне господарство міст (142). pp. 151-154. ISSN 0869-1231

Волошин, В.О. (2018) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАМ'ЯТКООХОРОННИЙ ДОСВІД ХХ СТОЛІТТЯ. РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ "ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ". Комунальне господарство міст (142). pp. 183-189. ISSN 0869-1231

Вяткін, К.І. and В'яткін, Р.С. (2018) СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 199-204. ISSN 0869-1231

Вінтаєв , Д. Ю. and Вінтаєва, Н.С. (2018) АКВАРЕЛЬ ЯК МОБІЛЬНА ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Комунальне господарство міст (142). pp. 213-216. ISSN 0869-1231

Г

Гапонова, Л.В. and Гребенчук, С.С. and Псурцева, Н.О. and Калмиков, О.А. and Демьяненко, І.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОРТРЕТУ КОНСТРУКЦІЇ. Комунальне господарство міст (142). pp. 251-255. ISSN 0869-1231

Горбачев, П.Ф. and Макарічев, О.В. and Любий, Є.В. (2018) ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТУ СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛАТНИХ І ПІЛЬГОВИХ ПАСАЖИРІВ. Комунальне господарство міст (142). pp. 72-76. ISSN 0869-1231

Григоренко , О. А. and Шаповал, С.В. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Комунальне господарство міст (142). pp. 261-265. ISSN 0869-1231

Д

Давиденко, Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ГРУП ОДНОТИПНИХ ДОБОВИХ ГРАФІКІВ ВИТРАТИ ВОДИ З МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ МЕТОДОМ К-СЕРЕДНІХ. Комунальне господарство міст (142). pp. 8-13. ISSN 0869-1231

Данова, К.В. and Хворост, М.В. (2018) РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 119-123. ISSN 0869-1231

Денисенко, О.В. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАТРИМОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА РЕГУЛЬОВАНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 83-90. ISSN 0869-1231

Душкін, С.С. (2018) МОДИФІКАЦІЯ КВАРЦОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ РОЗЧИНОМ ФЛОКУЛЯНТУ ПАА. Комунальне господарство міст (142). pp. 27-31. ISSN 0869-1231

Дьяконов , О.В. and Д'яконов, В. І. and Нікітченко, О.Ю. and Волошин, В.С. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Комунальне господарство міст (142). pp. 14-19. ISSN 0869-1231

Дьяконов , О.В. and Д'яконов, В. І. and Нікітченко, О.Ю. and Волошин, В.С. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНОГО БРИКЕТА. Комунальне господарство міст (142). pp. 20-26. ISSN 0869-1231

Дядюн, С.В. and Штельма , О.М. (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ. Комунальне господарство міст (142). pp. 40-44. ISSN 0869-1231

Діденко, К.В. (2018) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 1920-30-Х РР. НА ТЕРИТОРІЇ СРСР. Комунальне господарство міст (142). pp. 231-242. ISSN 0869-1231

З

Зубенко, Д.Ю. and Донець, О.В. and Ліньков, В.В. (2018) ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (142). pp. 55-57. ISSN 0869-1231

К

Калініченко, О.П. and Павленко, О.В. and Нефьодов, В.М. (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 108-113. ISSN 0869-1231

Капцов, І.І. and Котух, В.Г. and Капцова, Н.І. and Палєєва, К.М. and Мартиненко, Є.О. (2018) ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУБНОЇ АРМАТУРИ ТРАНСПОРТНИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМ КРИТЕРІЄМ. Комунальне господарство міст (142). pp. 32-39. ISSN 0869-1231

Ковцур, К.Г. and Пономарьова, Н.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (142). pp. 91-95. ISSN 0869-1231

Л

Лусь, В.І. (2018) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЧУТЛИВОСТІ ПРЕСО-РІЗЬБОВОГО З'ЄДНАННЯ. Комунальне господарство міст (142). pp. 243-247. ISSN 0869-1231

Лю, Чан and Мамонов, К.А. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. Комунальне господарство міст (142). pp. 155-158. ISSN 0869-1231

М

Мещеряков, В.М. (2018) ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕНОГО ОДЕСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ. Комунальне господарство міст (142). pp. 205-212. ISSN 0869-1231

Морковська, Н.Г. (2018) ПЕРВИННА ОБРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ З МЕТОЮ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. Комунальне господарство міст (142). pp. 248-250. ISSN 0869-1231

Мороз, В.І. and Тіщенко, В.С. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЗМУ ГАЗОРОЗПОДІЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРОБЛЕНИХ 3D МОДЕЛЕЙ. Комунальне господарство міст (142). pp. 68-71. ISSN 0869-1231

Н

Нестеренко , С.Г. (2018) ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ АЕРОФОТОЗНІМАННЯ. Комунальне господарство міст (142). pp. 159-164. ISSN 0869-1231

Нефьодов, В.М. and Калініченко, О.П. and Павленко, О.В. (2018) ПОБУДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАРТІОННИХ ВАНТАЖІВ У МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ. Комунальне господарство міст (142). pp. 103-107. ISSN 0869-1231

О

Очеретенко, С.В. (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПЧАСТИН НА ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Комунальне господарство міст (142). pp. 114-118. ISSN 0869-1231

П

Павленко, О.В. and Калініченко, О.П. and Нефьодов, В.М. (2018) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИМ ЦЕНТРОМ. Комунальне господарство міст (142). pp. 96-102. ISSN 0869-1231

Павлів, А.П. (2018) СТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО МІСТА. Комунальне господарство міст (142). pp. 172-178. ISSN 0869-1231

Полив’янчук, А.П. and Каслін, О.І. and Скурідіна, О.О. (2018) ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. Комунальне господарство міст (142). pp. 2-7. ISSN 0869-1231

С

Середа , Н.В. and Чупринін, О.О. and Щербов, В.Ю. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІЦНІСТЬ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТАЛЬ-БЕТОН НА АКРИЛОВИХ КЛЕЯХ. Комунальне господарство міст (142). pp. 256-260. ISSN 0869-1231

Т

Тіщенко, В.С. and Громов, В.І. (2018) МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗНОСІВ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ. Комунальне господарство міст (142). pp. 64-67. ISSN 0869-1231

Ч

Чабаненко, П.М. and Трокаєва, А.Ю. and Кваснюк, О.Д. (2018) ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Комунальне господарство міст (142). pp. 179-182. ISSN 0869-1231

Ш

Шавкун, В.М. (2018) ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (142). pp. 58-63. ISSN 0869-1231

Шевченко, Р.І. (2018) ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ СКОРОЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ. Комунальне господарство міст (142). pp. 124-131. ISSN 0869-1231

Шулдан, Л.О. and Колісник, Р.М. (2018) МІСТОБУДІВНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ ПРИЙОМИ ІНТЕГРАЦІЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ГРОМАДСЬКІ КОМПЛЕКСИ. Комунальне господарство міст (142). pp. 190-198. ISSN 0869-1231

This list was generated on Sun Sep 25 03:58:55 2022 EEST.