Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 142. Серия: Технические науки и архитектура"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: K | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 45.

K

Krivileva, S. и Ginkul, A. (2018) NANOCRYSTAL CALCIUM PHOSPHATIC MATERIALS INTENDED FOR USE IN THE QUALITY OF FILTERS FOR PROTECTION FROM ULTRAVIOLET RADIATION. Комунальне господарство міст (142). С. 266-271. ISSN 0869-1231

Є

Євдокімов, А.А. и Ієвлєва, О.Ю. и Фесенко, А.І. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Комунальне господарство міст (142). С. 145-150. ISSN 0869-1231

А

Айрапетян, Т.С. и Карагяур, А.С. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ В АЕРОТЕНКУ-ВИТИСКУВАЧІ З БІОЦЕНОЗОМ, ЗАКРІПЛЕНОМУ НА ЦИЛІНДРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. Комунальне господарство міст (142). С. 49-54. ISSN 0869-1231

Анопрієнко, Т.В. (2018) ВПИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ. Комунальне господарство міст (142). С. 165-171. ISSN 0869-1231

Антоненко, Н.В. (2018) БОРОТЬБА АРХІТЕКТУРНИХ НАПРЯМІВ ХХ СТ. ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПАМ’ЯТКООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (142). С. 217-230. ISSN 0869-1231

Б

Безцінний, О.О. (2018) ВІДТВОРЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ ІОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. Комунальне господарство міст (142). С. 45-48. ISSN 0869-1231

Белюченко, Д.Ю. и Дейнеко, Н.В. и Сошинський, О.І. и Стрілець, В.М. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ РОЗГОРТАНЬ НА НОВИХ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ РІЗНОГО КЛАСУ. Комунальне господарство міст (142). С. 137-144. ISSN 0869-1231

Буц, Ю.В. и Крайнюк , О.В. и Барбашин, В.В. (2018) АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПІРОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (142). С. 132-136. ISSN 0869-1231

В

Вдовиченко, В.О. (2018) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПРОСТОЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ЗУПИНОЧНОМУ ПУНКТІ НА РІВЕНЬ КОНФЛІКТНОСТІ. Комунальне господарство міст (142). С. 77-82. ISSN 0869-1231

Вень , Мінмін и Рудомаха, А.В. (2018) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Комунальне господарство міст (142). С. 151-154. ISSN 0869-1231

Волошин, В.О. (2018) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАМ'ЯТКООХОРОННИЙ ДОСВІД ХХ СТОЛІТТЯ. РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ "ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ". Комунальне господарство міст (142). С. 183-189. ISSN 0869-1231

Вяткін, К.І. и В'яткін, Р.С. (2018) СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (142). С. 199-204. ISSN 0869-1231

Вінтаєв , Д. Ю. и Вінтаєва, Н.С. (2018) АКВАРЕЛЬ ЯК МОБІЛЬНА ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Комунальне господарство міст (142). С. 213-216. ISSN 0869-1231

Г

Гапонова, Л.В. и Гребенчук, С.С. и Псурцева, Н.О. и Калмиков, О.А. и Демьяненко, І.М. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОРТРЕТУ КОНСТРУКЦІЇ. Комунальне господарство міст (142). С. 251-255. ISSN 0869-1231

Горбачев, П.Ф. и Макарічев, О.В. и Любий, Є.В. (2018) ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТУ СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛАТНИХ І ПІЛЬГОВИХ ПАСАЖИРІВ. Комунальне господарство міст (142). С. 72-76. ISSN 0869-1231

Григоренко , О. А. и Шаповал, С.В. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Комунальне господарство міст (142). С. 261-265. ISSN 0869-1231

Д

Давиденко, Н.В. (2018) ФОРМУВАННЯ ГРУП ОДНОТИПНИХ ДОБОВИХ ГРАФІКІВ ВИТРАТИ ВОДИ З МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ МЕТОДОМ К-СЕРЕДНІХ. Комунальне господарство міст (142). С. 8-13. ISSN 0869-1231

Данова, К.В. и Хворост, М.В. (2018) РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. Комунальне господарство міст (142). С. 119-123. ISSN 0869-1231

Денисенко, О.В. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАТРИМОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА РЕГУЛЬОВАНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ. Комунальне господарство міст (142). С. 83-90. ISSN 0869-1231

Душкін, С.С. (2018) МОДИФІКАЦІЯ КВАРЦОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ РОЗЧИНОМ ФЛОКУЛЯНТУ ПАА. Комунальне господарство міст (142). С. 27-31. ISSN 0869-1231

Дьяконов , О.В. и Д'яконов, В. І. и Нікітченко, О.Ю. и Волошин, В.С. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Комунальне господарство міст (142). С. 14-19. ISSN 0869-1231

Дьяконов , О.В. и Д'яконов, В. І. и Нікітченко, О.Ю. и Волошин, В.С. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНОГО БРИКЕТА. Комунальне господарство міст (142). С. 20-26. ISSN 0869-1231

Дядюн, С.В. и Штельма , О.М. (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ. Комунальне господарство міст (142). С. 40-44. ISSN 0869-1231

Діденко, К.В. (2018) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 1920-30-Х РР. НА ТЕРИТОРІЇ СРСР. Комунальне господарство міст (142). С. 231-242. ISSN 0869-1231

З

Зубенко, Д.Ю. и Донець, О.В. и Ліньков, В.В. (2018) ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (142). С. 55-57. ISSN 0869-1231

К

Калініченко, О.П. и Павленко, О.В. и Нефьодов, В.М. (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ. Комунальне господарство міст (142). С. 108-113. ISSN 0869-1231

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Капцова, Н.І. и Палєєва, К.М. и Мартиненко, Є.О. (2018) ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУБНОЇ АРМАТУРИ ТРАНСПОРТНИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМ КРИТЕРІЄМ. Комунальне господарство міст (142). С. 32-39. ISSN 0869-1231

Ковцур, К.Г. и Пономарьова, Н.В. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (142). С. 91-95. ISSN 0869-1231

Л

Лусь, В.І. (2018) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЧУТЛИВОСТІ ПРЕСО-РІЗЬБОВОГО З'ЄДНАННЯ. Комунальне господарство міст (142). С. 243-247. ISSN 0869-1231

Лю, Чан и Мамонов, К.А. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. Комунальне господарство міст (142). С. 155-158. ISSN 0869-1231

М

Мещеряков, В.М. (2018) ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕНОГО ОДЕСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ. Комунальне господарство міст (142). С. 205-212. ISSN 0869-1231

Морковська, Н.Г. (2018) ПЕРВИННА ОБРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ З МЕТОЮ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. Комунальне господарство міст (142). С. 248-250. ISSN 0869-1231

Мороз, В.І. и Тіщенко, В.С. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЗМУ ГАЗОРОЗПОДІЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРОБЛЕНИХ 3D МОДЕЛЕЙ. Комунальне господарство міст (142). С. 68-71. ISSN 0869-1231

Н

Нестеренко , С.Г. (2018) ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ АЕРОФОТОЗНІМАННЯ. Комунальне господарство міст (142). С. 159-164. ISSN 0869-1231

Нефьодов, В.М. и Калініченко, О.П. и Павленко, О.В. (2018) ПОБУДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАРТІОННИХ ВАНТАЖІВ У МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ. Комунальне господарство міст (142). С. 103-107. ISSN 0869-1231

О

Очеретенко, С.В. (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПЧАСТИН НА ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Комунальне господарство міст (142). С. 114-118. ISSN 0869-1231

П

Павленко, О.В. и Калініченко, О.П. и Нефьодов, В.М. (2018) МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИМ ЦЕНТРОМ. Комунальне господарство міст (142). С. 96-102. ISSN 0869-1231

Павлів, А.П. (2018) СТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОГО МІСТА. Комунальне господарство міст (142). С. 172-178. ISSN 0869-1231

Полив’янчук, А.П. и Каслін, О.І. и Скурідіна, О.О. (2018) ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК. Комунальне господарство міст (142). С. 2-7. ISSN 0869-1231

С

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. и Щербов, В.Ю. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІЦНІСТЬ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТАЛЬ-БЕТОН НА АКРИЛОВИХ КЛЕЯХ. Комунальне господарство міст (142). С. 256-260. ISSN 0869-1231

Т

Тіщенко, В.С. и Громов, В.І. (2018) МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗНОСІВ ТЯГОВИХ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ. Комунальне господарство міст (142). С. 64-67. ISSN 0869-1231

Ч

Чабаненко, П.М. и Трокаєва, А.Ю. и Кваснюк, О.Д. (2018) ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Комунальне господарство міст (142). С. 179-182. ISSN 0869-1231

Ш

Шавкун, В.М. (2018) ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (142). С. 58-63. ISSN 0869-1231

Шевченко, Р.І. (2018) ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО МЕТОДУ СКОРОЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ. Комунальне господарство міст (142). С. 124-131. ISSN 0869-1231

Шулдан, Л.О. и Колісник, Р.М. (2018) МІСТОБУДІВНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ ПРИЙОМИ ІНТЕГРАЦІЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ГРОМАДСЬКІ КОМПЛЕКСИ. Комунальне господарство міст (142). С. 190-198. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Mon Mar 25 20:21:40 2019 EET.