Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 139. Серия: Технические науки и архитектура"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | У | Х | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 41.

Є

Євдокімов, А.А. и Сенчук, Т.С. и Кононенко, А.В. (2017) ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ. Комунальне господарство міст (139). С. 109-114. ISSN 0869-1231

Євдокімов, А.А. и Сенчук, Т.С. и Морозов, С.О. (2017) ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОШУКУ ПЕРСПЕКТИВНИХ МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ. Комунальне господарство міст (139). С. 104-108. ISSN 0869-1231

Б

Бабаєв, В.М. и Панов, В.В. и Хайло, Я.М. и Горох, М.П. (2017) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. Комунальне господарство міст (139). С. 2-9. ISSN 0869-1231

Бараннік, В.О. и Данова, К.В. и Попова, Л.С. и Решетченко, А. І. (2017) ТРИВАЛІСТЬ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ПОДІЙ В СТРУКТУРІ ШУМУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ВЕЛИКОГО МІСТА. Комунальне господарство міст (139). С. 126-129. ISSN 0869-1231

Батракова, А.Г. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТОЧНОГО НІВЕЛІРУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ МІЦНОСТІ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ. Комунальне господарство міст (139). С. 52-56. ISSN 0869-1231

В

Вдовиченко, В.О. (2017) РОЗПОДІЛ МАРШРУТІВ МІЖ ЗУПИНОЧНИМИ ПУНКТАМИ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО ТЕРМІНАЛУ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (139). С. 33-38. ISSN 0869-1231

Вергелес, Ю.І. и Герасименко, Я.О. и Задорожний, К.М. и Орлова, Я.О. и Хандогіна, О.В. (2017) РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ЗАХИСТУ МАЛИХ РІЧОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. Комунальне господарство міст (139). С. 172-177. ISSN 0869-1231

Вергунова, Н.С. (2017) КОНЦЕПЦІЇ ЦИФРОВОГО МОРФОГЕНЕЗУ В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ. Комунальне господарство міст (139). С. 206-208. ISSN 0869-1231

Волков, В.М. и Епоян, С.М. и Карагяур, А.С. и Бабенко, С.П. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ОБОЛОНОК ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ. Комунальне господарство міст (139). С. 135-142. ISSN 0869-1231

Воскобійник, Є.П. (2017) ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ З МЕТОЮ ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНІ БУДІВЛІ. Комунальне господарство міст (139). С. 178-182. ISSN 0869-1231

Г

Головатенко, С.В. и Новожилова, М.В. (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ. Комунальне господарство міст (139). С. 115-119. ISSN 0869-1231

Гребінюк, Д.Є. и Кульбашна, Н.І. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕГУЛЯРНОСТІ РУХУ ТРОЛЕЙБУСІВ В МІСТІ ХАРКОВІ. Комунальне господарство міст (139). С. 43-46. ISSN 0869-1231

Д

Данилов, С.М. (2017) SMART АРХІТЕКТОР – РОЗШИРЕННЯ ЯДРА ПРОФЕСІЇ. Комунальне господарство міст (139). С. 196-200. ISSN 0869-1231

Денцій, М.М. и Адаменко, С.О. и Іленко, М.О. и Халілов, Абасгулу Ельшан огли (2017) ОЦІНКА ЩІЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ. Комунальне господарство міст (139). С. 93-97. ISSN 0869-1231

Дмитрієва, О.О. и Телюра, Н.О. и Хоренжая, І.В. (2017) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ РОЗТАШОВАНИХ НА ЕВТРОФОВАНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ. Комунальне господарство міст (139). С. 120-125. ISSN 0869-1231

Доля, К.В. и Бойко, Ю. Ю. (2017) ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В МЕРЕЖЕВОМУ АНАЛІЗІ. Комунальне господарство міст (139). С. 98-103. ISSN 0869-1231

Доля, К.В. и Маківец, Н.С. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ. Комунальне господарство міст (139). С. 47-51. ISSN 0869-1231

Дорожко, Є.В. (2017) ПОБУДОВА ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ СИТУАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Комунальне господарство міст (139). С. 60-62. ISSN 0869-1231

К

Казаченко, Л.М. (2017) МОНІТОРИНГ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ. Комунальне господарство міст (139). С. 63-67. ISSN 0869-1231

Капцова, Н.І. и Слатова, О.М. (2017) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ГАЗУ НА КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЯХ І ПРИ ПРОДУВАННІ ГАЗОПРОВОДІВ. Комунальне господарство міст (139). С. 143-146. ISSN 0869-1231

Квартенко, О.М. (2017) ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ВУЗЛА СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ АГРЕСИВНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Комунальне господарство міст (139). С. 161-166. ISSN 0869-1231

Кочина, А.А. (2017) ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТУ У ВНУТРІШНЬОБЛАСНОМУ СПОЛУЧЕННІ. Комунальне господарство міст (139). С. 39-42. ISSN 0869-1231

М

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. и Кондратюк, С.В. и Дуднік, Г.Р. и Клєткін, Є.С. и Кравченко, Д.О. (2017) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (139). ISSN 0869-1231

Мартинів, О.О. (2017) ПРИНЦИПИ ФОРМОУТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Комунальне господарство міст (139). С. 191-195. ISSN 0869-1231

Н

Нестеренко , С.Г. и Радзінська, Ю.Б. и Сєдихов, Є.Є. и Тімофеєв, І.Є. и Тумаш, Д.О. и Шалагін, В.В. (2017) СУЧАСНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ. Комунальне господарство міст (139). С. 88-92. ISSN 0869-1231

О

Орленко, М.І. (2017) ОБСТЕЖЕННЯ, КОНСЕРВАЦІЯ І РЕСТАВРАЦІЯ ПОВЕРХНІ КАМЕНЮ В ОБЛИЧКУВАННІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ. Комунальне господарство міст (139). С. 209-213. ISSN 0869-1231

П

Протасенко, О.Ф. и Івашура, А.А. (2017) ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Комунальне господарство міст (139). С. 68-72. ISSN 0869-1231

Р

Рибалка, І.О. и Стольберг, Ф.В. (2017) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) НА МІЦНІСТЬ ГІЛОК ДЕРЕВ (НА ПРИКЛАДІ ТОПОЛІ КАНАДСЬКОЇ, POPULUS DELTOIDES MOENCH.). Комунальне господарство міст (139). С. 130-134. ISSN 0869-1231

Ряпухін, В.М. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИМИ НІВЕЛІРАМИ ДЕФОРМАЦІЙ ПОКРИТТЯ. Комунальне господарство міст (139). С. 57-59. ISSN 0869-1231

С

Самчук, Г.О. (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ЧАСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛАХ. Комунальне господарство міст (139). С. 26-32. ISSN 0869-1231

Сарапіна, М.В. (2017) ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ПОЖЕЖНИКІВ ВНАСЛІДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ НА ЗВАЛИЩАХ. Комунальне господарство міст (139). С. 73-78. ISSN 0869-1231

Слатова, О.М. и Капцова, Н.І. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНО ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПОРШНЕВИХ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ НА КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЯХ. Комунальне господарство міст (139). С. 147-151. ISSN 0869-1231

Смілка, В.А. (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ. Комунальне господарство міст (139). С. 201-205. ISSN 0869-1231

Сошинський, О.І. (2017) ВПЛИВ ФОРМО-КОМПОНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗНІМНОЇ КРИШКИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕПЛОВОГО СПОВІЩУВАЧА ИП-105. Комунальне господарство міст (139). С. 79-82. ISSN 0869-1231

Стольберг, Ф.В. и Вергелес, Ю.І. и Герасименко, Я.О. и Задорожний, К.М. и Дмитренко, Т.В. и Хандогіна, О.В. (2017) ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБ У СПОРУДАХ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (139). С. 167-171. ISSN 0869-1231

Сухонос, М.К. и Шеветовський, В.В. и Старостіна, А.Ю. (2017) МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Комунальне господарство міст (139). С. 10-14. ISSN 0869-1231

Сідак, В.С. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ГАЗУ НА СТІЙКІСТЬ РОБОТИ ПІЛОТНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ТИСКУ. Комунальне господарство міст (139). С. 152-160. ISSN 0869-1231

У

Урдзік, С.М. (2017) КОНТРОЛЬ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРАКТИКИ. Комунальне господарство міст (139). С. 188-190. ISSN 0869-1231

Х

Хворост, М.В. и Далека, В.Х. и Воронов, Р. В. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РУХОМОГО СКЛАДУ МЕТРОПОЛІТЕНУ. Комунальне господарство міст (139). С. 22-25. ISSN 0869-1231

Ч

Чупринін, О.О. и Середа , Н.В. (2017) ПОВЗУЧІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ. Комунальне господарство міст (139). С. 183-187. ISSN 0869-1231

Ш

Шпачук, В.П. и Дудко, В.В. (2017) ВИПРОБУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НА ВІБРАЦІЙНУ НАДІЙНІСТЬ НА БАЗІ СИЛОВИХ БАГАТОКООРДИНАТНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЕРГОНОМІЧНИХ ВИМОГ. Комунальне господарство міст (139). С. 15-21. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Thu Mar 21 20:26:10 2019 EET.