Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 115 Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Д | М | Н | П | С | Т | Ч
Количество объектов на этом уровне: 19.

Б

Букало, С.С. (2014) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДА. Комунальне господарство міст (115). С. 13-18. ISSN 0869-1231

В

Великих, К.О. (2014) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВ А ННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Комунальне господарство міст (115). С. 19-23. ISSN 0869-1231

Власова, О.Є. (2014) НАУКОВО - МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РАМКАХ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Комунальне господарство міст (115). С. 105-110. ISSN 0869-1231

Г

Гадецька, С.В. и Пилипчук, Д.С. и Погореленко, Н.П. (2014) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИ В НОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Комунальне господарство міст (115). С. 111-118. ISSN 0869-1231

Гойхман, М.І. (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО - ПРАВОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАН НЯ БАНКІВСЬКОЇ СИ С ТЕМИ. Комунальне господарство міст (115). С. 88-93. ISSN 0869-1231

Головко-Марченко, І.С. (2014) ТЕ РМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕ ННЯ ПОНЯТЬ « БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС » , «Б УДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ» ТА «БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО ». Комунальне господарство міст (115). С. 24-30. ISSN 0869-1231

Д

Дериховська, В.І. (2014) АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ Х АРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ВИПУСКНИКАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІ В. Комунальне господарство міст (115). С. 52-56. ISSN 0869-1231

Димченко, О.В. и Ольховська, М.А. (2014) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (115). С. 43-46. ISSN 0869-1231

М

Марченко, О.В. (2014) ПРОБЛЕМ НІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО - КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (115). С. 67-73. ISSN 0869-1231

Мельман , В.О. и Яблонська, А.Є. (2014) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ П РОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (115). С. 31-34. ISSN 0869-1231

Н

Немашкало, К.Р. (2014) МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ. Комунальне господарство міст (115). С. 74-82. ISSN 0869-1231

Новіков, А.О. (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (115). С. 94-97. ISSN 0869-1231

Новіков, Д.А. (2014) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. Комунальне господарство міст (115). С. 35-39. ISSN 0869-1231

П

Писаревський, І.М. и Сегеда, І.В. (2014) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГ І ОНІ: ВЕ К ТОР ПРІОРИТЕТІВ. Комунальне господарство міст (115). С. 83-87. ISSN 0869-1231

Писаревський, І.М. и Старченко, М.В. (2014) УПРАВЛІННЯ ЗДАЧ ЕЮ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ ' ЄКТУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ. Комунальне господарство міст (114). С. 40-42. ISSN 0869-1231

Прядко, І.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (115). С. 57-66. ISSN 0869-1231

С

Солодовнік, О.О. (2014) ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ. Комунальне господарство міст (115). С. 47-51. ISSN 0869-1231

Т

Ткаченко, М.О. (2014) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (115). С. 98-104. ISSN 0869-1231

Ч

Чернов, С.І. (2014) МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Т Е- РИТОРІЇ НА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАДАХ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Комунальне господарство міст (115). С. 6-12. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Tue Mar 26 20:16:53 2019 EET.