A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 114. Series: Engineerings sciences and architecture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ш
Number of items at this level: 32.

І

Ізбаш, М.Ю. and Лунин, С.В. and Янчак, Е.А. (2014) ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Комунальне господарство міст (114). pp. 118-121. ISSN 0869-1231

А

Алексахін, О.О. (2014) ОБЧИСЛЕННЯ ВТРАТ ТЕПЛОТИ У МІКРОРАЙОННИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖАХ. Комунальне господарство міст (114). pp. 82-84. ISSN 0869-1231

Алексахін, О.О. and Бобловський, О.В. (2014) ВТРАТИ ТИСКУ У МІКРОРАЙОННИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖАХ. Комунальне господарство міст (114). pp. 85-87. ISSN 0869-1231

Б

Бабаев, В.Н. and Шмуклер, В.С. (2014) КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕ МЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РАЗЛ ИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОПЫТ ПРО ЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕД ЕНИЯ. Комунальне господарство міст (114). pp. 2-17. ISSN 0869-1231

Берёза, Г.Н. and Бескровная, М.В. and Лучина, А.Ю. (2014) МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. Комунальне господарство міст (114). pp. 88-93. ISSN 0869-1231

Благодарная, Г.И. and Коринько, И.В. and Третьяков, С.И. and Ярошенко, Ю.В. (2014) ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПР АВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ , НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Комунальне господарство міст (114). pp. 98-104. ISSN 0869-1231

Богославец, А.А. and Сухонос, М.К. (2014) ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Комунальне господарство міст (114). pp. 151-153. ISSN 0869-1231

Білокінь, Л. and Купріян, Д. and Мягкохліб, Р. and Якубенко, Л. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ АЕРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ. Комунальне господарство міст (114). pp. 94-97. ISSN 0869-1231

В

Войтова, Ж.Н. and Сорока, М.Ю. and Стошкус , Ю.А. (2014) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С ДЕРЕВЯ Н НЫМ КАРКАСОМ. Комунальне господарство міст (114). pp. 44-47. ISSN 0869-1231

Г

Гуринчик, Н.А. (2014) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ЗАГРУЗКИ КО НТАКТНОГО ОСВЕТЛИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ М О ДЕЛИ. Комунальне господарство міст (114). pp. 105-108. ISSN 0869-1231

Д

Добровольська, О.Г. (2014) ПРОГНОЗ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ У ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ КЕРУВАННІ ЇЇ РОБОТОЮ. Комунальне господарство міст (114). pp. 109-113. ISSN 0869-1231

З

Закурдай, С.О. (2014) ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННИХ НОРМАТИВІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРОЛЕЙБУСІВ. Комунальне господарство міст (114). pp. 71-75. ISSN 0869-1231

Затовський, І.В. and Кочетов, Г.М. and Самченко, Д.М and Тугай, А.М. (2014) ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД , ЯКІ МІСТЯТЬ НІКЕЛ Ь, ФЕРИТИЗАЦІ ЄЮ: ВПЛИВ ЕЛЕКРОМАГНІТНО Ї ОБРОБКИ. Комунальне господарство міст (114). pp. 114-117. ISSN 0869-1231

К

Капинос, О.Г. and Твардовская, Н.В. (2014) СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛ ИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЕ ЛИЧИНУ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСК ИХ УДАРА Х. Комунальне господарство міст (114). pp. 122-126. ISSN 0869-1231

Коваленко, А.Н. and Коваленко, А.В. and Лебедева, Е.С and Юрченко, В.А. (2014) ВЛИЯНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Комунальне господарство міст (114). pp. 127-130. ISSN 0869-1231

Колєсніченко, А.С. (2014) ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВЗ АЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТ ІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ И ЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (114). pp. 36-43. ISSN 0869-1231

Костин, Д.Ю. (2014) ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ЭНЕРГЕТИКЕ. Комунальне господарство міст (114). pp. 154-156. ISSN 0869-1231

Краснов, Р.В. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПУСКУ ТА РОБОТИ В НЕНОМІНАЛЬНИХ РЕЖИМАХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ КОМПРЕСОРІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. Комунальне господарство міст (114). pp. 76-81. ISSN 0869-1231

М

Маркин, В.В. (2014) ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ПРОБИОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. Комунальне господарство міст (114). pp. 131-135. ISSN 0869-1231

Н

Немашкало, К.Р. (2014) МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ. Комунальне господарство міст (114). pp. 58-66. ISSN 0869-1231

О

Олейник, Д.Ю. and Кайдалов, В.Ю. (2014) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРБЕТОН А ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СМОТРОВЫХ ШАХТ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Комунальне господарство міст (114). pp. 18-21. ISSN 0869-1231

Онішко, К.В. and Шипулин, В.Д. (2014) 3D - МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІ З МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩ А. Комунальне господарство міст (114). pp. 51-53. ISSN 0869-1231

П

Прогульный, В.И. and Рябков, М.В. (2014) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДРЕНАЖЕЙ ФИЛЬТР ОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКОЙ. Комунальне господарство міст (114). pp. 136-138. ISSN 0869-1231

Р

Ремизова, Е.И. and Шахин, Н.Н. (2014) Р ЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ П ЕРСИДСКОГО З АЛИВА. Комунальне господарство міст (114). pp. 54-57. ISSN 0869-1231

С

Сатин, И.В. (2014) ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УС ЛОВИЙ АЭРОБНОГО КОМПОСТИРО ВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. Комунальне господарство міст (114). pp. 139-141. ISSN 0869-1231

Т

Тугай, А.М. and Пікуль, Ю.М. and Майстренко, Г.В. (2014) СУМІСНА ЗАДАЧА ГІДРАВЛІКИ І ФІЛЬТРАЦІЇ РУХУ РІДИНИ ДО ПРОМЕНЕВИХ ДРЕНАЖІВ. Комунальне господарство міст (114). pp. 48-50. ISSN 0869-1231

Ф

Федяй, Б.М. (2014) АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОТЕЛЬНИХ НА БІОМАСІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (114). pp. 32-35. ISSN 0869-1231

Филипчук, В.Л. and Шаталов, О.С. (2014) УСТАНОВ КИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧН ОГО О ЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА БЕЗПЕКА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Комунальне господарство міст (114). pp. 147-150. ISSN 0869-1231

Филипчук, Л.В. (2014) АВТОМАТИЧН Е РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ pH ТА Eh ПРИ ОЧИЩЕННІ ПРОМИСЛОВИХ С ТІЧНИХ ВОД. Комунальне господарство міст (114). pp. 142-146. ISSN 0869-1231

Ш

Шевченко, В.С. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВ У КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (114). pp. 157-161. ISSN 0869-1231

Шевченко, Т.А. and Иваненко, И.О. (2014) АНАЛИЗ ПРИЧИН НИТЧАТ ОГО ВСПУХ А НИЯ АКТИВНОГО ИЛА И МЕРЫ БОРЬБ Ы С НИМ. Комунальне господарство міст (114). pp. 67-70. ISSN 0869-1231

Шмуклер, В.С. and Стоянов, Е.Г. and Пустовойтова, О.М. and Тертычный, Е.Н. and Львовский, И.Г. and Коренев, Р.В. (2014) ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО СТЕНДОВОГО ФОРМОВАНИЯ. Комунальне господарство міст (114). pp. 22-31. ISSN 0869-1231

This list was generated on Mon Feb 6 22:25:23 2023 EET.