A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 113. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 45.

А

Александрова, С.А. and Оболенцева, Л.В. (2014) НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ. Комунальне господарство міст (113). pp. 335-340. ISSN 0869-1231

Б

Бабак, А.В. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ СУБ ’ ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ ТА СУМІЖНИХ ДО НИХ РИНКІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ГАЛУЗЕЙ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 173-208. ISSN 0869-1231

Бесараб, Д.А. (2014) АДАПТАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АВС - КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 235-239. ISSN 0869-1231

Богдан, Н.М. (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЇХ РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 350-354. ISSN 0869-1231

Бібік, Н.В. and Шурова, Т.В. (2014) РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 141-145. ISSN 0869-1231

В

Влащенко, Н.М. and Гордієнко, Т.В. (2014) КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ. Комунальне господарство міст (113). pp. 341-349. ISSN 0869-1231

Вовк, В.А. (2014) МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (113). pp. 301-308. ISSN 0869-1231

Віхляєва, С.І. and Аніпко, Л.В. (2014) ПРАКТИКА ФІНАНСУВАННЯ ВИДОВИХ ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАІНИ ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ДО 2017 РОКУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 214-222. ISSN 0869-1231

Г

Гриневич, Л.В. and Зирко, Е.В. (2014) ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Комунальне господарство міст (113). pp. 291-300. ISSN 0869-1231

Д

Демидова, О.С. and Колесник, Т.М. and Колесник, Д.А. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 111-116. ISSN 0869-1231

Димченко, О.В. and Круду, А.С. (2014) ОБГРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 3-9. ISSN 0869-1231

Доровськой, О.Ф. and Іванісов, О.В. (2014) НОВІТНІ НАПРЯМИ ПІДБОРУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 279-284. ISSN 0869-1231

К

Кайлюк, Є.М. and Шаповаленко, Д.О. (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 16-28. ISSN 0869-1231

Колмакова, О.М. and Смачило, В.В. and Білоус, В.О. (2014) ОЦІНКА РІВНЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 308-313. ISSN 0869-1231

Коляда, Т.А. (2014) НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 45-52. ISSN 0869-1231

Конопліна, О.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (113). pp. 327-334. ISSN 0869-1231

М

Можайкіна, Н.В. and Саакян, К.В. (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В КРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 117-125. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. and Коломієць, М.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТІСНО - ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ : МЕТОДИЧНО - ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОХОДНОГО ПІДХОДУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 229-234. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. and Чудопал, А.І. and Степанова, А.В. (2014) СТРУКТУРНО - ЗМІСТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНОЇ БАЗИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ. Комунальне господарство міст (113). pp. 146-150. ISSN 0869-1231

Н

Наумов, М.С. (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 102-110. ISSN 0869-1231

О

Одаренко, Т.Є. (2014) ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ М . ХАРКОВА : СТАН , ПРОБЛЕМИ , ПЕРСПЕКТИВИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 62-66. ISSN 0869-1231

Островський, І.А. (2014) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 126-132. ISSN 0869-1231

Охрименко, В.Н. and Груба, Г.И. and Плакида, В.Т. and Милькин, И.В. (2014) ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ – АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. Комунальне господарство міст (113). pp. 163-173. ISSN 0869-1231

П

Палант , О.Ю (2014) ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВАМ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 29-34. ISSN 0869-1231

Пантелеєв, П.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 67-76. ISSN 0869-1231

Перетятько, А.Ю. (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС - ПРОЦЕСІВ. Комунальне господарство міст (113). pp. 209-213. ISSN 0869-1231

Писаревская, А.И. (2014) ПРОЦЕСС ВНУТРЕННЕГО РЕКРУТИНГА: ЭТАПЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 268-278. ISSN 0869-1231

Полчанінова, І.Л. (2014) ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 355-362. ISSN 0869-1231

Прасол, В.М. (2014) КЕРУВАННЯ ПРАЦЕЮНА ПІДПРИЄМСТВІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 259-267. ISSN 0869-1231

Пригунов, П.Я. (2014) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ РЕГЛАМЕНТУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Комунальне господарство міст (113). pp. 151-162. ISSN 0869-1231

Пустовой, А.Ю. (2014) ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (113). pp. 53-61. ISSN 0869-1231

Р

Решетило, В.П. and Міщенко, Н.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 77-83. ISSN 0869-1231

Романчик, Т.В. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЇХ ЧАСТКОВИХ ПРІОРИТЕТІВ. Комунальне господарство міст (113). pp. 95-101. ISSN 0869-1231

С

Самойленко, І.О. and Остапенко, К.О (2014) СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ « ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ » ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 245-252. ISSN 0869-1231

Скриль, В.В. and Чичкало, Д.В. (2014) ПРОГНОЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ( на прикладі ОКВП « Полтаватеплоенерго ». Комунальне господарство міст (113). pp. 35-44. ISSN 0869-1231

Сумець, О.М. (2014) АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В ТРАКТУВАННІ ДЕФІНІЦІЇ «ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА». Комунальне господарство міст (113). pp. 253-258. ISSN 0869-1231

Т

Таукешева, Т.Д. (2014) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХАРКОВА. Комунальне господарство міст (113). pp. 10-15. ISSN 0869-1231

Тимофієва, С.Б. (2014) РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 89-94. ISSN 0869-1231

Ф

Федотова, Ю.В. (2014) РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА МАКРО - ТА МЕЗАЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ. Комунальне господарство міст (113). pp. 240-244. ISSN 0869-1231

Ч

Чеканова, Л.Г. and Кузнецова, Н.А. (2014) ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – В ОБОЗРИМОМ НАСТОЯЩЕМ. Комунальне господарство міст (113). pp. 363-367. ISSN 0869-1231

Чень, Хуайген (2014) ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫМОТИВАЦИИ ТРУДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИРАМИДЫ ИЕРАРХИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ. Комунальне господарство міст (113). pp. 314-326. ISSN 0869-1231

Ш

Шекшуєв, О.А. (2014) ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 133-140. ISSN 0869-1231

Шкурко, О.В. and Тітяєв, В.В. (2014) ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (113). pp. 84-88. ISSN 0869-1231

Штефан, С.І. and Коротєєва, Г.С. (2014) ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ І ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). pp. 223-228. ISSN 0869-1231

Ю

Юхнов, Б.Ю. (2014) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЙ З РОБОЧОЮАКЦІОНЕРНОЮВЛАСНІСТЮ. Комунальне господарство міст (113). pp. 285-290. ISSN 0869-1231

This list was generated on Fri Dec 9 22:19:56 2022 EET.