Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 113 Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 45.

А

Александрова, С.А. и Оболенцева, Л.В. (2014) НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ. Комунальне господарство міст (113). С. 335-340. ISSN 0869-1231

Б

Бабак, А.В. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ СУБ ’ ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ ТА СУМІЖНИХ ДО НИХ РИНКІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ГАЛУЗЕЙ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. Комунальне господарство міст (113). С. 173-208. ISSN 0869-1231

Бесараб, Д.А. (2014) АДАПТАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АВС - КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (113). С. 235-239. ISSN 0869-1231

Богдан, Н.М. (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЇХ РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (113). С. 350-354. ISSN 0869-1231

Бібік, Н.В. и Шурова, Т.В. (2014) РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). С. 141-145. ISSN 0869-1231

В

Влащенко, Н.М. и Гордієнко, Т.В. (2014) КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ. Комунальне господарство міст (113). С. 341-349. ISSN 0869-1231

Вовк, В.А. (2014) МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (113). С. 301-308. ISSN 0869-1231

Віхляєва, С.І. и Аніпко, Л.В. (2014) ПРАКТИКА ФІНАНСУВАННЯ ВИДОВИХ ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАІНИ ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ДО 2017 РОКУ. Комунальне господарство міст (113). С. 214-222. ISSN 0869-1231

Г

Гриневич, Л.В. и Зирко, Е.В. (2014) ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Комунальне господарство міст (113). С. 291-300. ISSN 0869-1231

Д

Демидова, О.С. и Колесник, Т.М. и Колесник, Д.А. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). С. 111-116. ISSN 0869-1231

Димченко, О.В. и Круду, А.С. (2014) ОБГРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). С. 3-9. ISSN 0869-1231

Доровськой, О.Ф. и Іванісов, О.В. (2014) НОВІТНІ НАПРЯМИ ПІДБОРУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ. Комунальне господарство міст (113). С. 279-284. ISSN 0869-1231

К

Кайлюк, Є.М. и Шаповаленко, Д.О. (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (113). С. 16-28. ISSN 0869-1231

Колмакова, О.М. и Смачило, В.В. и Білоус, В.О. (2014) ОЦІНКА РІВНЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (113). С. 308-313. ISSN 0869-1231

Коляда, Т.А. (2014) НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). С. 45-52. ISSN 0869-1231

Конопліна, О.О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (113). С. 327-334. ISSN 0869-1231

М

Можайкіна, Н.В. и Саакян, К.В. (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В КРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). С. 117-125. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. и Коломієць, М.В. (2014) ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТІСНО - ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ : МЕТОДИЧНО - ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОХОДНОГО ПІДХОДУ. Комунальне господарство міст (113). С. 229-234. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. и Чудопал, А.І. и Степанова, А.В. (2014) СТРУКТУРНО - ЗМІСТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТІЙНОЇ БАЗИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ. Комунальне господарство міст (113). С. 146-150. ISSN 0869-1231

Н

Наумов, М.С. (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (113). С. 102-110. ISSN 0869-1231

О

Одаренко, Т.Є. (2014) ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ М . ХАРКОВА : СТАН , ПРОБЛЕМИ , ПЕРСПЕКТИВИ. Комунальне господарство міст (113). С. 62-66. ISSN 0869-1231

Островський, І.А. (2014) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). С. 126-132. ISSN 0869-1231

Охрименко, В.Н. и Груба, Г.И. и Плакида, В.Т. и Милькин, И.В. (2014) ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ – АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА. Комунальне господарство міст (113). С. 163-173. ISSN 0869-1231

П

Палант , О.Ю (2014) ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВАМ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (113). С. 29-34. ISSN 0869-1231

Пантелеєв, П.О. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ. Комунальне господарство міст (113). С. 67-76. ISSN 0869-1231

Перетятько, А.Ю. (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС - ПРОЦЕСІВ. Комунальне господарство міст (113). С. 209-213. ISSN 0869-1231

Писаревская, А.И. (2014) ПРОЦЕСС ВНУТРЕННЕГО РЕКРУТИНГА: ЭТАПЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. Комунальне господарство міст (113). С. 268-278. ISSN 0869-1231

Полчанінова, І.Л. (2014) ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (113). С. 355-362. ISSN 0869-1231

Прасол, В.М. (2014) КЕРУВАННЯ ПРАЦЕЮНА ПІДПРИЄМСТВІ. Комунальне господарство міст (113). С. 259-267. ISSN 0869-1231

Пригунов, П.Я. (2014) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ РЕГЛАМЕНТУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Комунальне господарство міст (113). С. 151-162. ISSN 0869-1231

Пустовой, А.Ю. (2014) ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (113). С. 53-61. ISSN 0869-1231

Р

Решетило, В.П. и Міщенко, Н.С. (2014) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Комунальне господарство міст (113). С. 77-83. ISSN 0869-1231

Романчик, Т.В. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЇХ ЧАСТКОВИХ ПРІОРИТЕТІВ. Комунальне господарство міст (113). С. 95-101. ISSN 0869-1231

С

Самойленко, І.О. и Остапенко, К.О (2014) СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ « ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ » ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ. Комунальне господарство міст (113). С. 245-252. ISSN 0869-1231

Скриль, В.В. и Чичкало, Д.В. (2014) ПРОГНОЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ( на прикладі ОКВП « Полтаватеплоенерго ». Комунальне господарство міст (113). С. 35-44. ISSN 0869-1231

Сумець, О.М. (2014) АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В ТРАКТУВАННІ ДЕФІНІЦІЇ «ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА». Комунальне господарство міст (113). С. 253-258. ISSN 0869-1231

Т

Таукешева, Т.Д. (2014) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА ХАРКОВА. Комунальне господарство міст (113). С. 10-15. ISSN 0869-1231

Тимофієва, С.Б. (2014) РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ. Комунальне господарство міст (113). С. 89-94. ISSN 0869-1231

Ф

Федотова, Ю.В. (2014) РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА МАКРО - ТА МЕЗАЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ. Комунальне господарство міст (113). С. 240-244. ISSN 0869-1231

Ч

Чеканова, Л.Г. и Кузнецова, Н.А. (2014) ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – В ОБОЗРИМОМ НАСТОЯЩЕМ. Комунальне господарство міст (113). С. 363-367. ISSN 0869-1231

Чень, Хуайген (2014) ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫМОТИВАЦИИ ТРУДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИРАМИДЫ ИЕРАРХИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ. Комунальне господарство міст (113). С. 314-326. ISSN 0869-1231

Ш

Шекшуєв, О.А. (2014) ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). С. 133-140. ISSN 0869-1231

Шкурко, О.В. и Тітяєв, В.В. (2014) ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (113). С. 84-88. ISSN 0869-1231

Штефан, С.І. и Коротєєва, Г.С. (2014) ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ І ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (113). С. 223-228. ISSN 0869-1231

Ю

Юхнов, Б.Ю. (2014) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЙ З РОБОЧОЮАКЦІОНЕРНОЮВЛАСНІСТЮ. Комунальне господарство міст (113). С. 285-290. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Mon Mar 25 20:27:27 2019 EET.