Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 111 Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | А | Б | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 47.

Є

Єсіна, В.О. и Домніна, А.О. (2013) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Комунальне господарство міст (111). С. 89-96. ISSN 0869-1231

І

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. (2013) ВПРОВАДЖЕННЯ НАСТАВНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТА ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТУ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ. Комунальне господарство міст (111). С. 232-238. ISSN 0869-1231

А

Алдошина, М,В. (2013) ИНФРАСТРУКТУРА ЕВРО-2012: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ УКРАИНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЕВРОБАСКЕТА-2015. Комунальне господарство міст (111). С. 314-323. ISSN 0869-1231

Б

Березовенко, Л.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ВІДОМЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Комунальне господарство міст (111). С. 255-260. ISSN 0869-1231

Богдан, Н.М. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (111). С. 324-329. ISSN 0869-1231

Божанова, В.Ю. и Гриненко, В.В. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇН (РЕГІОНІВ) ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ПІДПРИЄМСТВАМИ. Комунальне господарство міст (111). С. 3-11. ISSN 0869-1231

Бондаренко, Н.В. и Пантелєєв, М.С. и Овод, М.В. (2013) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (111). С. 267-272. ISSN 0869-1231

Букало, С.С. (2013) ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ЛОКАЛИТЕТА. Комунальне господарство міст (111). С. 172-181. ISSN 0869-1231

Буркун, І.Г. (2013) СУЧАСНІ ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ. Комунальне господарство міст (111). С. 74-78. ISSN 0869-1231

Г

Гончаренко, М.Ф. (2013) ПРИМЕНЕНИЕ VAR-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Комунальне господарство міст (111). С. 118-123. ISSN 0869-1231

Д

Давидова, О.Ю. и Полстяна, Н.В. (2013) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ. Комунальне господарство міст (111). С. 297-305. ISSN 0869-1231

Доля, В.К. и Галкін , А.С. (2013) ОБГРУНТУВАННЯ ТАРИФУ НА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ. Комунальне господарство міст (111). С. 144-151. ISSN 0869-1231

К

Кайданник, О.Б. (2013) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (111). С. 182-188. ISSN 0869-1231

Карпушенко, М.Ю. (2013) ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Комунальне господарство міст (111). С. 294-296. ISSN 0869-1231

Кизилов, Г.І. (2013) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Комунальне господарство міст (111). С. 109-117. ISSN 0869-1231

Килимник, І.І. и Науменко, А.В. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ. Комунальне господарство міст (111). С. 12-22. ISSN 0869-1231

Килимник, І.І. и Науменко, А.В. (2013) ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ. Комунальне господарство міст (111). С. 48-57. ISSN 0869-1231

Коляда, Т.А. (2013) ДЕФІНІЦІЯ «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ПОСЛУГА» ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (111). С. 280-286. ISSN 0869-1231

Кондратенко, Н.О. и Сурменелян, О.Р. (2013) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (111). С. 287-293. ISSN 0869-1231

Костін, Д.Ю. (2013) СИСТЕМА МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ. Комунальне господарство міст (111). С. 202-211. ISSN 0869-1231

М

Малєй, О.В (2013) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Комунальне господарство міст (111). С. 41-47. ISSN 0869-1231

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2013) ОЦІНКА НЕРУХОМОГО МАЙНА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ. Комунальне господарство міст (111). С. 58-64. ISSN 0869-1231

Мартиненко, І.О. (2013) ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ЯКМЕТОДУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Комунальне господарство міст (111). С. 330-335. ISSN 0869-1231

Матвєєва, Н.М. и Єсіна, В.О. (2013) ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ТЕПЛОПОСТАЧАННІ. Комунальне господарство міст (111). С. 23-32. ISSN 0869-1231

Матвєєва, Н.М. и Кадун, Р.М. (2013) ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПІДХОДУЩОДО ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ. Комунальне господарство міст (111). С. 261-266. ISSN 0869-1231

Мураєв , Є.В (2013) РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВАРІАНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ м. ХАРКОВА. Комунальне господарство міст (111). С. 33-40. ISSN 0869-1231

Мізік, Ю.І. (2013) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (111). С. 97-102. ISSN 0869-1231

Мінкович, О.В. (2013) СИСТЕМИ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (111). С. 217-225. ISSN 0869-1231

Н

Назаров, Н.К. (2013) АДАПТОВАНИЙ БІОПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (111). С. 226-231. ISSN 0869-1231

Назарова, Г.В. и Маркова, Н.С. (2013) РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (111). С. 164-171. ISSN 0869-1231

Нохріна, Л.А. (2013) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОНТРАГЕНТІВ В МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Комунальне господарство міст (111). С. 306-313. ISSN 0869-1231

П

Пригунов, П.Я. и Пересипкін, М.М. (2013) АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (111). С. 244-254. ISSN 0869-1231

Продан, В.В. (2013) МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (111). С. 124-129. ISSN 0869-1231

Р

Романов, А.Д. (2013) РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (111). С. 189-193. ISSN 0869-1231

С

Світлична, В.Ю. и Світлична, Т.І. (2013) ВРАХУВАННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Комунальне господарство міст (111). С. 152-159. ISSN 0869-1231

Сергієнко, В.І. и Биченко, Л.А. (2013) СИСТЕМНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. Комунальне господарство міст (111). С. 65-73. ISSN 0869-1231

Сорокін, С.О. (2013) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ. Комунальне господарство міст (111). С. 135-143. ISSN 0869-1231

Столбов, В.Ф. и Шаповал, Г.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (111). С. 103-108. ISSN 0869-1231

Сукрушева, Г.О. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. Комунальне господарство міст (111). С. 160-163. ISSN 0869-1231

Сумець, О.М. (2013) ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ Й ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (111). С. 194-201. ISSN 0869-1231

Т

Таукешева, Т.Д. (2013) ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ. Комунальне господарство міст (111). С. 273-279. ISSN 0869-1231

Толкачов, Д.О. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (111). С. 130-134. ISSN 0869-1231

Торкатюк, В.І. и Євтушенко, М.В. (2013) АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ. Комунальне господарство міст (111). С. 79-83. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.В. и Маликова, К.В. и Близнюк, О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ SPACE-АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (111). С. 84-88. ISSN 0869-1231

Ч

Чупилко, О.В. (2013) АНАЛІЗ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ЦЕНТРУ. Комунальне господарство міст (111). С. 335-340. ISSN 0869-1231

Ш

Шматько, Н.М. и Абрамова, Н.С. (2013) СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Комунальне господарство міст (111). С. 239-243. ISSN 0869-1231

Шматько, Н.М. и Макаренко, А.В. (2013) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (111). С. 212-216. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Thu Mar 21 20:27:34 2019 EET.