Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Випуск 110. Серія: Технічні науки та архітектура"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Количество объектов на этом уровне: 49.

Є

Єгоров, О.Б. и Єгорова , О.Ю. (2013) ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ВАКУУМНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ. Комунальне господарство міст (110). С. 218-222. ISSN 0869-1231

Єрмак, О.М. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ. Комунальне господарство міст (110). С. 249-253. ISSN 0869-1231

А

Алексахин, А.А. (2013) ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХТРУБНУЮ МИКРОРАЙОННУЮСИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 131-135. ISSN 0869-1231

Алексахін, О.О. и Бобловський, О.В. и Пономаренко, Т.Ю. и Клименко, Ю.С. (2013) ВПЛИВ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН ОПАЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ НОРМАТИВНИХ ТЕПЛОВТРАТАХ ТРУБОПРОВОДАМИ. Комунальне господарство міст (110). С. 168-172. ISSN 0869-1231

Андрейчіков, О.О. и Гуца, О.М. и Українець, О.Г. (2013) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ РЕГЛАМЕНТІВ ДОВІЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ. Комунальне господарство міст (110). С. 259-265. ISSN 0869-1231

Атаєв, С.В. (2013) ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 110-117. ISSN 0869-1231

Атаєв, С.В. (2013) ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Комунальне господарство міст (110). С. 77-84. ISSN 0869-1231

Б

Барашиков, А.Я. и Шармаков, Є.Л. (2013) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ АНКЕРУВАННЯ У ПРОЛЬОТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 3-7. ISSN 0869-1231

Богучарский, С.И. и Самойленко, Н.И. (2013) РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ НА ПЛАТФОРМЕ .NET. Комунальне господарство міст (110). С. 266-272. ISSN 0869-1231

Братах, М.І. и Скрильник, К.Ю. и Донський, Д.Ф. и Бурова, М.Я. и Варавіна, О.П. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТРУБОПРОВОДІВ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬ ГАЗОРІДИННІ СУМІШІ. Комунальне господарство міст (110). С. 189-196. ISSN 0869-1231

Г

Гавриленко, І,О. и Сенчук, Т.С. (2013) ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (110). С. 197-203. ISSN 0869-1231

Галкін , А.С. и Тараненко, О.М. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ З УРАХУВАННЯМ РІЗНИХ ГРАФІКІВ РОБОТИ ПУНКТІВ НАВАНТАЖЕННЯ І РОЗВАНТАЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 244-248. ISSN 0869-1231

Гукасян , С.Ж (2013) СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОКУЛИРУЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИКОНДЕНСАТОВ 1,4-ДИБРОМ-2,3- ДИХЛОРБУТЕНА-2 В ПРОЦЕССАХ ОСАЖДЕНИЯ ГИДРООКИСИ МЕДИ (II). Комунальне господарство міст (110). С. 92-96. ISSN 0869-1231

Д

Давідіч, Ю.О. и Назаренко, Л.А. и Овчинников, С.С. и Понкратов, Д.П. и Куш, Є.І. (2013) ЕРГОНОМІЧНА ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ МАРШРУТІВ РУХУ ВОДІЯМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Комунальне господарство міст (110). С. 233-239. ISSN 0869-1231

Донской, Д.Ф. и Кутя, М.М. и Ткач, В.А. и Кузнецова, Т.О. и Олешко, С.А. (2013) МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ГАЗА НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 173-181. ISSN 0869-1231

Дорошенко, О.В. (2013) ОЦІНКА СТАНУ, ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 159-167. ISSN 0869-1231

Діденко, О.М. и Сєріков, Я.О. (2013) ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФІЗИЧНІ ЯВИЩА ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ В СИСТЕМІ «ПРАЦІВНИК – ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА – СЕРЕДОВИЩЕ». Комунальне господарство міст (110). С. 208-217. ISSN 0869-1231

З

Золотов, М.С. и Любченко, М.А. (2013) ИЗМЕНЕНИЕ БЛЕСКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ УФ-ВОЗДЕЙСТВИИ. Комунальне господарство міст (110). С. 45-50. ISSN 0869-1231

Золотов, М.С. и Скляров, В.А. и Супрун, О.Ю. (2013) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АНКЕРНЫМИ БОЛТАМИ НА АКРИЛОВЫХ КЛЕЯХ. Комунальне господарство міст (110). С. 56-62. ISSN 0869-1231

Золотов, С.М. и Скрипник, Е.С. и Золотов, М.С. (2013) ПОЛИМЕРНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ, НАПОЛНИТЕЛИ И МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИОННОЙ И КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ. Комунальне господарство міст (110). С. 8-16. ISSN 0869-1231

К

Ковалев, Д.А. и Климов, А.А. (2013) АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПОДКАЧИВАЮЩЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ. Комунальне господарство міст (110). С. 147-151. ISSN 0869-1231

Ковальчук, В.А. и Ковальчук , О.В. (2013) ПІДГОТОВКА СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА КОНЦЕНТРОВАНОГО ЯБЛУНЕВОГО СОКУ ДО БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ. Комунальне господарство міст (110). С. 85-91. ISSN 0869-1231

Коновалова, М.А. (2013) ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА. Комунальне господарство міст (110). С. 284-290. ISSN 0869-1231

Коринько, И.В. и Пилиграмм, С.С. и Эпоян, С.М. и Смирнова, Г.Н. и Халиман, А.А. (2013) КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 70-76. ISSN 0869-1231

Костюк, А.И. (2013) ПРОЧНОСТЬ, ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАЛИТОБЕТОНА. Комунальне господарство міст (110). С. 34-38. ISSN 0869-1231

Кузнецов, А.Н. и Рубаненко, А.И. и Стояненко, Б.В. (2013) ТЕМПЕРАТУРНАЯ АНИЗОТРОПИЯ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ В ЗОНЕ КОНТАКТА КОЛЕСА И ПОЛЗУНА КОЛЕСНЫХ ПАР РЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ДВИЖЕНИИ. Комунальне господарство міст (110). С. 240-243. ISSN 0869-1231

Л

Линник, І.Е. (2013) ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (110). С. 228-232. ISSN 0869-1231

Лусь, В.И. (2013) К ОПРЕДЕЛЕНИЮКОЭФФИЦИЕНТОВ ПОПЕРЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. Комунальне господарство міст (110). С. 28-33. ISSN 0869-1231

М

Майстренко, В.И. (2013) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАГМЕНТА ХАРЬКОВА МЕЖДУ УЛИЦАМИМЕЛЬНИКОВА, МАРШАЛА БАЖАНОВА И ШЕВЧЕНКО. Комунальне господарство міст (110). С. 273-276. ISSN 0869-1231

Малявіна, О.М (2013) АНАЛІЗ І ВИБІР ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. Комунальне господарство міст (110). С. 153-158. ISSN 0869-1231

Мартышова, Л.С. (2013) СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛАНДШАФТА ГОРОДА КАК КЛЮЧ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. Комунальне господарство міст (110). С. 291-295. ISSN 0869-1231

Матяш, О.В. (2013) ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ – ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ВОДИ. Комунальне господарство міст (110). С. 126-130. ISSN 0869-1231

Мураева, О.А. и Панаётова, Т.Д. (2013) О ВЛИЯНИИ МЕТАЛЛИЗАЦИИ НА ДЕФОРМАЦИОННО – ПРОЧНОСТНЫЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ПЭТФ И ПМ. Комунальне господарство міст (110). С. 118-125. ISSN 0869-1231

Н

Нестеренко, С.В. и Качанов, В.А. (2013) РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОДВЕРЖЕННОСТЬ КОРРОЗИОННЫМ РАЗРУШЕНИЯМ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ. Комунальне господарство міст (110). С. 141-146. ISSN 0869-1231

Нестеренко, С.В. и Нат, Т.П. (2013) РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА БАЗЕ ХИМСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Комунальне господарство міст (110). С. 63-69. ISSN 0869-1231

Новохатній, В.Г. (2013) РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ВОДОЗАБІРНОГО КОМПЛЕКСУ З ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ. Комунальне господарство міст (110). С. 97-101. ISSN 0869-1231

П

Пурязданхах, Моин (2013) ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНО АРМИРОВАННОЙ БАЛКИ ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ НАТУРНЫХ РАЗМЕРОВ. Комунальне господарство міст (110). С. 39-44. ISSN 0869-1231

Пустовойтова, О.М. и Набока, С.Ю. (2013) РАСЧЕТ КУПОЛЬНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА. Комунальне господарство міст (110). С. 51-55. ISSN 0869-1231

Р

Рой, В.Ф. и Рой, Ю.В. (2013) ІНДУКЦІЙНІ РОЗРЯДНІ ЛАМПИ В ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ. Комунальне господарство міст (110). С. 204-208. ISSN 0869-1231

Рудик, Д.Є. (2013) РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ЯК ПІДХІД ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЕРНАКУЛЯРУ В АРХІТЕКТУРІ СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Комунальне господарство міст (110). С. 296-300. ISSN 0869-1231

С

Салиев, Э.И. (2013) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Комунальне господарство міст (110). С. 102-109. ISSN 0869-1231

Санько, Я.В. и Невзорова, Х.О. (2013) ЩОДО ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ. Комунальне господарство міст (110). С. 254-258. ISSN 0869-1231

Седак, В.С. и Нестеренко, С.В. и Слатова, О.Н. и Броневский, Ю.Ф. (2013) АНАЛИЗ УТЕЧЕК ГАЗА И ПРИЧИН СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ РАЗРУШЕНИЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ. Комунальне господарство міст (110). С. 182-188. ISSN 0869-1231

Силогаева, В.В. (2013) АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В г. ЗАПОРОЖЬЕ. Комунальне господарство міст (110). С. 301-305. ISSN 0869-1231

Сухонос, М.К. и Старостина, А.Ю. (2013) МЕХАНИЗМ ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА СЦЕНАРИЕВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Комунальне господарство міст (110). С. 223-227. ISSN 0869-1231

Т

Ткаченко, Р.Б. (2013) МЕТОДЫ УДЕШЕВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА. Комунальне господарство міст (110). С. 136-140. ISSN 0869-1231

Ф

Фоменко, О.В. (2013) ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (110). С. 277-283. ISSN 0869-1231

Х

Хохлін, Д.О. (2013) РЕКОНСТРУКЦІЯ КАМ’ЯНИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ СЕЙСМОНЕБЕЗПЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУДОВИ ТА ВБУДОВИ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО КАРКАСУ. Комунальне господарство міст (110). С. 17-22. ISSN 0869-1231

Ш

Шаповал, С.В. и Хроменок, О.Р. (2013) ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ЗДАНИЙ. Комунальне господарство міст (110). С. 23-27. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Mon Mar 18 03:39:40 2019 EET.