A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 108. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 98.

C

Cтешенко, О.Д. and Юр’єв, В.В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 563-570. ISSN 0869-1231

Є

Єсіна, В.О. (2013) РОЗВИТОКМІСТА НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 25-30. ISSN 0869-1231

І

Іванісов, О.В. and Доровськой, О.Ф. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Комунальне господарство міст (108). pp. 467-473. ISSN 0869-1231

А

Абрамов, В.В. and Сосницкая, А.И. (2013) БРЕНД г. ХАРЬКОВА – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. Комунальне господарство міст (108). pp. 602-607. ISSN 0869-1231

Александрова, С.А. and Гвоздик, А.С. (2013) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ. Комунальне господарство міст (108). pp. 576-581. ISSN 0869-1231

Антоненко, В.М. (2013) ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 350-359. ISSN 0869-1231

Аніщенко, О.В. (2013) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 581-590. ISSN 0869-1231

Б

Бабаев, В.Н. and Момот, Т.В. and Пересыпкин, М.Н. (2013) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Комунальне господарство міст (108). pp. 519-527. ISSN 0869-1231

Безкровна, А.О. and Плут, Н.В. (2013) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ. Комунальне господарство міст (108). pp. 332-336. ISSN 0869-1231

Благой, В.В. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. Комунальне господарство міст (108). pp. 597-602. ISSN 0869-1231

Бойко, Л.М. and Пустяк, О.В. (2013) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО АУДИТУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 385-389. ISSN 0869-1231

Бондаренко, Н.В. and Пантелєєв, М.С. and Долженкова, О.О. (2013) АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЦІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 212-216. ISSN 0869-1231

Боримська, К.П. and Кирик, Т.В. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯМЕТОДИЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ОРЕНДОВАНОГОМАЙНА ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 376-385. ISSN 0869-1231

Бубенко, П.Т. and Водка, Н.В. and Матвєєва, Н.М. (2013) УПРАВЛІННЯ АКТИВНІСТЮПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 492-500. ISSN 0869-1231

Бубенко, П.Т. and Димченко, О.В. and Прасол, В.М. and Тюрина, В.Н. (2013) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 3-11. ISSN 0869-1231

Бутник, Д.В. (2013) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 422-429. ISSN 0869-1231

В

Васильєв, О.В. and Марченко, О.В. (2013) АНАЛІЗ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 59-65. ISSN 0869-1231

Васильєв, О.В. and Федоренко, І.А. (2013) ОЦІНКА ЦІЛІСНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 148-154. ISSN 0869-1231

Власова, О.Є. (2013) ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 401-407. ISSN 0869-1231

Волков, В.П. and Шмаль, В. and Горошкова, Л.А. (2013) СКЛАДОВІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 279-285. ISSN 0869-1231

Вороніна, О.С. (2013) ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКЛАДКИ ТЕХНІЧНО ЗНОШЕНИХ МЕРЕЖ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 429-435. ISSN 0869-1231

Г

Гавриличенко, Є.В. (2013) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 18-25. ISSN 0869-1231

Геращенко, І.О. and Шевченко, Г.В. (2013) ВИДИ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 500-508. ISSN 0869-1231

Геращенко, И.А. and Ягшимадов, Б. (2013) ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 533-541. ISSN 0869-1231

Гордієнко, Н.І. and Гордієнко, Т.В. and Азарова, Т.В. (2013) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 285-290. ISSN 0869-1231

Гріщенко, А.О. (2013) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 389-395. ISSN 0869-1231

Гурьянов, А.Б. and Гетьман, О.А. (2013) ГРУППИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ И РЫНОЧНОМУ ПРИЗНАКАМ. Комунальне господарство міст (108). pp. 262-267. ISSN 0869-1231

Д

Дмитрук, И.А. and Когут, Р.Й. and Луцкий, С.В. and Печеник, А.Н. and Тернюк, Н.Э. (2013) ПРИМЕНЕНИЕ СВЯЗЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ВЫБОРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 138-148. ISSN 0869-1231

Долошко, Н.Г. (2013) СУЩНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕОРИИ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (108). pp. 192-198. ISSN 0869-1231

Ж

Жуков, А.В. (2013) МІСЦЕ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ В ДІАГНОСТИЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 228-235. ISSN 0869-1231

Жураковська, М.О. (2013) СТАН ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (на прикладі міста Алчевська). Комунальне господарство міст (108). pp. 55-59. ISSN 0869-1231

З

Завізєна, Н.С. and Сапельникова, Н.Л. (2013) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 71-75. ISSN 0869-1231

Зеленский, Б.К. (2013) ИННОВАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА. Комунальне господарство міст (108). pp. 135-137. ISSN 0869-1231

К

Кайданник, О.Б. (2013) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 235-241. ISSN 0869-1231

Кайлюк, Є.М. and Пилипенко, Ю.С. and Криштопець, І.М. (2013) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 407-411. ISSN 0869-1231

Квашук, Д.М. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 340-345. ISSN 0869-1231

Колмакова, О.М. and Смачило, В.В. (2013) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА З МЕТОЮСКОРОЧЕННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 97-105. ISSN 0869-1231

Косарєва, І.П. and Майборода, О.Є. and Бондаренко, Н.В. and Сарматицька, Н.В. (2013) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 65-71. ISSN 0869-1231

Костюк, В.О. (2013) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 457-463. ISSN 0869-1231

Котыш, Е.Н. and Уварова, А.Е. (2013) СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (108). pp. 255-262. ISSN 0869-1231

Кравченко , В.А. (2013) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Комунальне господарство міст (108). pp. 30-37. ISSN 0869-1231

Л

Лелюк, В.А. (2013) ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ARIS. Комунальне господарство міст (108). pp. 11-18. ISSN 0869-1231

Лелюк, В.О. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО В м. ХАРКОВІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 47-54. ISSN 0869-1231

Лелюк, Н.Є. and Шекшуєв, І.О. (2013) ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 411-416. ISSN 0869-1231

Литвинова, О.Б. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕТОДОМ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ (ФУР’Є - АПРОКСИМАЦІЯ). Комунальне господарство міст (108). pp. 305-312. ISSN 0869-1231

Лола, Ю.Ю. (2013) РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (108). pp. 556-563. ISSN 0869-1231

Лотоцький, М.Я. (2013) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 290-299. ISSN 0869-1231

Лук'янова, О.М. and Маркова, І.В. (2013) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 325-332. ISSN 0869-1231

М

Максимова, Т.В. (2013) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Комунальне господарство міст (108). pp. 570-576. ISSN 0869-1231

Мамонов, К.А. and Бархаєва, А.Ю. (2013) ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 478-482. ISSN 0869-1231

Манєров, Г.М. and Мокра, В.О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 364-368. ISSN 0869-1231

Манєров, Г.М. and Попруга, В.Ю. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 336-340. ISSN 0869-1231

Манєров, Г.М. and Сакарова, А.М. (2013) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ. Комунальне господарство міст (108). pp. 312-318. ISSN 0869-1231

Мельман , В.О. (2013) ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 527-533. ISSN 0869-1231

Мисака, Г.В. and Лановенко, В.М. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ. Комунальне господарство міст (108). pp. 318-324. ISSN 0869-1231

Мочаліна, З.М. (2013) ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 241-246. ISSN 0869-1231

Муравський, В.В. (2013) ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРИНЦИПІВ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА ІНФОРМАТИКИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 299-305. ISSN 0869-1231

Мізік, Ю.І. (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 267-271. ISSN 0869-1231

Н

Наумік, К.Г. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (108). pp. 508-519. ISSN 0869-1231

Нохріна, Л.А. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАЙНЯТОСТІ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 541-550. ISSN 0869-1231

О

Оболенцева, Л.В. and Півнєва, С.М. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Комунальне господарство міст (108). pp. 81-86. ISSN 0869-1231

Оболенцева, Л.В. and Фролова, О.О. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. Комунальне господарство міст (108). pp. 551-556. ISSN 0869-1231

Орєхова, К.В. (2013) ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Комунальне господарство міст (108). pp. 368-376. ISSN 0869-1231

Островський, І.А. (2013) СУПЕРЕЧНОСТІ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 164-169. ISSN 0869-1231

П

Перетятько, А.В. (2013) ЕТИМОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА». Комунальне господарство міст (108). pp. 203-212. ISSN 0869-1231

Перетятько, А.Ю. and Шептуха, О.М. (2013) РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS). Комунальне господарство міст (108). pp. 463-467. ISSN 0869-1231

Петрушенко, М.В. (2013) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 591-597. ISSN 0869-1231

Писаревська, Г.І. (2013) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 440-446. ISSN 0869-1231

Попова, Ю.М. (2013) УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МІСТ. Комунальне господарство міст (108). pp. 447-451. ISSN 0869-1231

Прядко, І.В. (2013) ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 127-135. ISSN 0869-1231

Р

Решетило, В.П. (2013) ФІНАНСОВІ РИНКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 155-163. ISSN 0869-1231

Рибак, Г.І. (2013) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 181-187. ISSN 0869-1231

С

Сапрыка, В.А. and Шмигирилова, Л.Н. (2013) РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ. Комунальне господарство міст (108). pp. 198-202. ISSN 0869-1231

Світлична, В.Ю. (2013) РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 121-127. ISSN 0869-1231

Смолякова, О.М. (2013) УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ. Комунальне господарство міст (108). pp. 221-228. ISSN 0869-1231

Сотнікова, Ю.В. (2013) РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИВІЛЬНЕННЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 486-492. ISSN 0869-1231

Срибный, В.И. (2013) ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТИНГ – ЭФФЕКТИВНЫЙМЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 435-440. ISSN 0869-1231

Сушко, Г.В. (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ОЦІНКА. Комунальне господарство міст (108). pp. 395-401. ISSN 0869-1231

Т

Терещенко, Г.В. (2013) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 111-116. ISSN 0869-1231

Тимофєєва, С.Б. (2013) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 76-81. ISSN 0869-1231

Тимофієва, С.Б. (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КОНКУРЕНЦІЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 246-251. ISSN 0869-1231

Тимченко, М.В. and Тимченко, Д.І. (2013) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ. Комунальне господарство міст (108). pp. 116-120. ISSN 0869-1231

Тихонова, Г.Б. (2013) ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА КОММУНАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 483-486. ISSN 0869-1231

Тищенко, А.Н. and Беляев, А.С. (2013) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (108). pp. 42-47. ISSN 0869-1231

Тюрина, В.Н. and Княжеченко, В.В. (2013) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Комунальне господарство міст (108). pp. 452-456. ISSN 0869-1231

Тюріна, В.М. and Гайденко, С.М. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НОРМУВАННЯ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХЖКГ. Комунальне господарство міст (108). pp. 474-477. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.І. and Гетало, Н.С. (2013) ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛЬНОГО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 416-422. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.В. (2013) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 360-364. ISSN 0869-1231

Ф

Франчук, В.І. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 271-279. ISSN 0869-1231

Ч

Чередниченко, А.О. and Карпушенко, М.Ю. (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 216-220. ISSN 0869-1231

Ш

Шевчук, О.А. (2013) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 345-350. ISSN 0869-1231

Шекшуєв, О.А. (2013) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ. Комунальне господарство міст (108). pp. 176-181. ISSN 0869-1231

Шматько, Н.М. (2013) ВИНИКНЕННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГІПЕРКОНКУРЕНЦІЇ. Комунальне господарство міст (108). pp. 251-255. ISSN 0869-1231

Штефан, С.І. (2013) МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 169-176. ISSN 0869-1231

Штефан, С.І. (2013) ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 188-192. ISSN 0869-1231

Шут, С.О. (2013) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРУ ТА РЕГІОНІВ У ПРОГРАМАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (108). pp. 87-97. ISSN 0869-1231

Ю

Юр’єва, Т.П. and Юр’єва, С.Ю. and Мірошниченко , О.О. (2013) КРЕАТИВНЕ МІСТО ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Комунальне господарство міст (108). pp. 37-42. ISSN 0869-1231

Я

Ящук, Д.Л. (2013) РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ І ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ. Комунальне господарство міст (108). pp. 105-111. ISSN 0869-1231

This list was generated on Sun Mar 3 09:01:15 2024 EET.