Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 105. Серия: Технические науки и архитектура"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Количество объектов на этом уровне: 84.

І

Іоффе, К.І. и Ковальов, І.О. (2012) МЕТОД ОЦІНКИ ЦИРКАДНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА РІЗНОГО ТИПУ. Комунальне господарство міст (105). С. 359-365. ISSN 0869-1231

А

Агапов , В.П. и Васильев, А.В. (2012) О МОДЕЛИРОВАНИИ КОЛОНН СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 42-47. ISSN 0869-1231

Александрович, В.А. (2012) ПРИНЦИП НАСЛЕДСТВЕННОСТИ БОЛЬЦМАНА-ВОЛЬТЕРРА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛЗУЧЕСТИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 250-255. ISSN 0869-1231

Алтухов, М.В. (2012) ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ВИТРАТ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Комунальне господарство міст (105). С. 416-419. ISSN 0869-1231

Альошинський, Є.С. и Сіваконева, Г.О. (2012) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ В УМОВАХ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ДО І ПІСЛЯ «ЄВРО-2012». Комунальне господарство міст (105). С. 407-412. ISSN 0869-1231

Апатенко, Т.Н. и Панкеева, А.Н. и Семенов, В.Т. (2012) ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ. Комунальне господарство міст (105). С. 508-515. ISSN 0869-1231

Ахмеднабиев, Р.М. и Ахмеднабиев, Р.Р. (2012) ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ФИБРОБЕТОНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ. Комунальне господарство міст (105). С. 203-210. ISSN 0869-1231

Ачкасов, А.Є. и Бойко, Л.Г. (2012) РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ БУДІВЛІ. Комунальне господарство міст (105). С. 423-429. ISSN 0869-1231

Б

Банах, А.В. и Тарарсик, А.А. (2012) ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТ ТРАНСПОРТА НА РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 214-219. ISSN 0869-1231

Банах, В.А. и Єрофєєв , С.А. (2012) ДИНАМІЧНІ ВПЛИВИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Комунальне господарство міст (105). С. 157-162. ISSN 0869-1231

Бенин, А.В. (2012) КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА И КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ. Комунальне господарство міст (105). С. 179-188. ISSN 0869-1231

Бесчасна, М.Є. и Лобашов, О.О. и Хворост, М.В. (2012) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ РУХУ НА МАРШРУТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В м.МАРІУПОЛІ. Комунальне господарство міст (105). С. 395-398. ISSN 0869-1231

Бичев, И.К. и Антонюк, Н.Р. и Данелюк, В.И. (2012) ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ ПРИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ. Комунальне господарство міст (105). С. 199-203. ISSN 0869-1231

Блинова, М.Ю. (2012) СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КОММУНИКАТИВНОГО АСПЕКТА АРХИТЕКТУРЫ. Комунальне господарство міст (105). С. 515-520. ISSN 0869-1231

Богучарский, С.И. и Самойленко, Н.И. (2012) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМИНАЛЬНОГО СЕРВЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА "1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.х". Комунальне господарство міст (105). С. 447-451. ISSN 0869-1231

Болотских, Н.Н. (2012) РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНЫХ ГАЗОЛУЧИСТЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ EUCERK. Комунальне господарство міст (105). С. 334-345. ISSN 0869-1231

Борисюк, О.П. и Конончук, О.П. (2012) ЖОРСТКІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКАМИ В РОЗТЯГНУТІЙ ЗОНІ. Комунальне господарство міст (105). С. 132-140. ISSN 0869-1231

В

Выставная, Ю.Ю. и Сергеева, Е.В. (2012) МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ АЛКИЛФЕНОЛОВ В ГОРОДСКИХ РЕКАХ (на примере рек Лопань и Уды г. Харькова). Комунальне господарство міст (105). С. 294-300. ISSN 0869-1231

Г

Гапонова, Л.В. и Лисенко, А.В. (2012) ПОРІВНЯННЯ ТЕРМІЧНИХ ОПОРІВ І ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДО І ПІСЛЯ ЇЇ УТЕПЛЕННЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 263-267. ISSN 0869-1231

Глазунов, Ю.В. (2012) МІЦНІСТЬ БЕТОНУ В ЗАМКНЕНІЙ СТАЛЬНІЙ ОБОЙМІ. Комунальне господарство міст (105). С. 100-105. ISSN 0869-1231

Д

Давідіч, Ю.О. и Понкратов, Д.П. и Куш, Є.І. и Калюжний, М.В. (2012) ОЦІНКА ТРИВАЛОСТІ ПРОСТОЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМІЖНИХ ЗУПИНКАХ. Комунальне господарство міст (105). С. 390-394. ISSN 0869-1231

Демчина, Б.Г. и Литвиняк, О.Я. (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІНОБЕТОНУ ПРИ МОНТАЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Комунальне господарство міст (105). С. 10-17. ISSN 0869-1231

Джура, В.М. и Криворучко, О.В. (2012) ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТИСНУТИХ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМУВАННЯ ПІД ДІЄЮ НАВАНТАЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 68-73. ISSN 0869-1231

Довженко, О.О. и Карабаш, Л.В. и Шрамко, Є.К. и Карпенко, Я.О. (2012) ПОРІВНЯЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ КОНТАКТНОГО ШПОНКОВОГО ШВА ЗГІДНО НОРМ І ВАРІАЦІЙНОГО МЕТОДУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ БЕТОНУ. Комунальне господарство міст (105). С. 33-38. ISSN 0869-1231

Довженко, О.О. и Погрібний, В.В. и Куриленко, О.О. (2012) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ДО РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ. Комунальне господарство міст (105). С. 74-82. ISSN 0869-1231

Доронина, В.А. и Сытник, Р.Д. и Доронин, Е.В. и Лапшин, А.С. (2012) ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАНИЯ АЛЮМИНАТОВ, БОРАТОВ И АЛЮМОСИЛИКАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ. Комунальне господарство міст (105). С. 258-263. ISSN 0869-1231

Древаль, І.В. (2012) МІСТОБУДІВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Комунальне господарство міст (105). С. 526-533. ISSN 0869-1231

Душкин, С.С. (2012) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ КОАГУЛЯНТА В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Комунальне господарство міст (105). С. 320-334. ISSN 0869-1231

Е

Еременко, Е.В. и Проскурнин, О.А. (2012) ОПТИМИЗАЦИЯ СБРОСА В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 301-306. ISSN 0869-1231

Ж

Жаданова , К.Ф. и Воденнікова, О.С. (2012) ЗАХИСТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ВІД КОРОЗІЙНОГО ЗНОСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛЮМІНІДНОГО ПОКРИТТЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 210-214. ISSN 0869-1231

З

Забелин, С.А. (2012) ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ. Комунальне господарство міст (105). С. 272-278. ISSN 0869-1231

Заярний, А.П. (2012) ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ВИТРАТ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 420-423. ISSN 0869-1231

Збитнева, М.В. (2012) ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ В WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЯХ .NET FRAMEWORK 4.5. Комунальне господарство міст (105). С. 451-457. ISSN 0869-1231

Золотов, М.С. и Шишкин, Э.А. и Скляров, В.А. (2012) ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ АРМАТУРНОГО СТЕРЖНЯ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ АНКЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА АКРИЛОВЫХ КЛЕЯХ. Комунальне господарство міст (105). С. 116-122. ISSN 0869-1231

К

Карпюк, В.М. и Петров, О.М. и Петров, М.М. (2012) РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННОГО СТЕРЖНЯ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИПАДКУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ. Комунальне господарство міст (105). С. 83-99. ISSN 0869-1231

Ковальов, В.М. (2012) ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА НЕСИНУСОЇДАЛЬНИЙ СТРУМ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ. Комунальне господарство міст (105). С. 365-369. ISSN 0869-1231

Ковальчук, В.А. (2012) БІОЛОГІЧНА НІТРИФІКАЦІЯ-ДЕНІТРИФІКАЦІЯ У СТІЧНИХ ВОДАХ ІЗ ВИСОКИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ АМОНІЙНОГО АЗОТУ. Комунальне господарство міст (105). С. 315-319. ISSN 0869-1231

Крусь , Ю.О. и Крусь, О.Ю. (2012) ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ Й РУЙНУВАННЯ БЕТОНУ В УМОВАХ ПОВТОРНИХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖУВАНЬ ЦЕНТРАЛЬНИМ СТИСКОМ. Комунальне господарство міст (105). С. 220-227. ISSN 0869-1231

Кузло, М.Т. (2012) ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ГРУНТОВОГО МАСИВУ ПРИ ДІЇ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОТОКУ ВОДИ. Комунальне господарство міст (105). С. 232-241. ISSN 0869-1231

Кузнецов, А.Н. и Рубаненко, А.И. (2012) ОТДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. Комунальне господарство міст (105). С. 385-390. ISSN 0869-1231

Кушнір, Ю.О. (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ СТАЛЕВИХ БАЛОК, ЩО ПІДСИЛЕНІ ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ЗАТЯЖКАМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 168-179. ISSN 0869-1231

Л

Линник, І.Е. (2012) МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ «ВОДІЙ – ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ – ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА – СЕРЕДОВИЩЕ» У ЗАМКНУТОМУ СТАНІ. Комунальне господарство міст (105). С. 403-407. ISSN 0869-1231

Линник, И.Э. и Тихоненко, Ю.В. и Синий, С.В. (2012) МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ. Комунальне господарство міст (105). С. 268-272. ISSN 0869-1231

Лусь, В.И. (2012) К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОДОЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Комунальне господарство міст (105). С. 441-446. ISSN 0869-1231

Лучковский, И.Я. и Самородов, А.В. и Есакова, С.В. (2012) О НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГИБКИХ ПОДПОРНЫХ СТЕН. Комунальне господарство міст (105). С. 62-68. ISSN 0869-1231

М

Мельник, С.В. (2012) РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК. Комунальне господарство міст (105). С. 111-116. ISSN 0869-1231

Менейлюк, А.И. и Бабий, И.Н. и Борисов, А.А. и Волканов, В.К. (2012) ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ФАСАДОВ. Комунальне господарство міст (105). С. 255-258. ISSN 0869-1231

Менейлюк, А.И. и Чернов, И.С. (2012) ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА. Комунальне господарство міст (105). С. 429-433. ISSN 0869-1231

Молодченко, Г.А. и Засядько, Н.А. и Сироменко, А.Н. (2012) АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МОНОЛИТНЫХ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ. Комунальне господарство міст (105). С. 105-111. ISSN 0869-1231

Н

Назаренко, Л.А. и Рославцев, Д.М. и Цибулько, А.М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ДОСТАВЦІ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ. Комунальне господарство міст (105). С. 398-402. ISSN 0869-1231

Насиров, Ш.Ш. (2012) БАГАТОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА ВИЯВЛЕННЯ СТАТИСТИЧНО-УЗГОДЖЕНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВАГ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ НА МНОЖИНІ ХАРАКТЕРНИХ ПОМИЛОК ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (105). С. 461-475. ISSN 0869-1231

Новохатній, В.Г. и Костенко, С.О. (2012) МЕТОД РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 310-314. ISSN 0869-1231

О

Орлов, В.О. и Волкова, Л.А. и Литвиненко, Л.Л. и Науменко, Р.М. (2012) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ р. УСТЯ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЛИВОВИХ ВОД. Комунальне господарство міст (105). С. 287-294. ISSN 0869-1231

П

Павліков, А.М. и Жарий , С.С. и Череднікова, О.В. и Панасенко, Д.В. (2012) РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІЖДЕНЬ МІЦНОСТІ ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НАДКОЛОННОЇ ПЛИТИ ЗБІРНО-МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 22-27. ISSN 0869-1231

Пашкова, Л.А. и Денисова , Ю.В. (2012) КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР РЕКОНСТРУКЦИИ. Комунальне господарство міст (105). С. 228-232. ISSN 0869-1231

Попович, В.В. (2012) ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ). Комунальне господарство міст (105). С. 476-481. ISSN 0869-1231

Постернак, І.М. и Постернак, С.О. (2012) ПІДСИЛЕННЯ ПРИСТАВНОЇ ДЕРЕВ'ЯНОЇ КРОКВЯНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ФОНОВОЇ ЗАБУДОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ОДЕСИ. Комунальне господарство міст (105). С. 147-151. ISSN 0869-1231

Пухнюк, А.Ю. и Куцый, Д.В. и Матвеев, Ю.Б. (2012) ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ БИОГАЗА НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ УКРАИНЫ. Комунальне господарство міст (105). С. 482-495. ISSN 0869-1231

Пічугін, С.Ф. и Попович, Н.М. и Попович, І.Б. (2012) ВПЛИВ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ СНІГОПАДІВ НА ФОРМУВАННЯ СНІГОВОГО ПОКРИВУ. Комунальне господарство міст (105). С. 54-61. ISSN 0869-1231

Р

Ремизова, Е.И. (2012) ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА ОТ ЛУВРА К ВЕРСАЛЮ (ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОСИ ГОРОДА). Комунальне господарство міст (105). С. 520-526. ISSN 0869-1231

Романенко, К.М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЙСМОСТІЙКОСТІ РАМИ ПРОМИСЛОВОЇ СПОРУДИ З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТА ПРИ ЇЇ ВІДНОВЛЕННІ. Комунальне господарство міст (105). С. 189-199. ISSN 0869-1231

Руденко, А.А. и Самченко, Р.В. и Степура, И.В. (2012) О ПРОБЛЕМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ С ПРОСАДОЧНЫМИ ГРУНТАМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 152-157. ISSN 0869-1231

Рязанова, Л.В. (2012) ПРИЕМЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ. Комунальне господарство міст (105). С. 533-538. ISSN 0869-1231

С

Салиев, Э.И. и Акулова, Н.Б. (2012) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Комунальне господарство міст (105). С. 495-507. ISSN 0869-1231

Свідерський, О.О. (2012) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОДІЇВ НА ІМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД. Комунальне господарство міст (105). С. 412-416. ISSN 0869-1231

Семко, О.В. и Авраменко, Ю.О. и Авраменко, Д.О. (2012) ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ НАДЛЕГКИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Комунальне господарство міст (105). С. 3-10. ISSN 0869-1231

Смирнова, О.В. (2012) ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА В ЖИЛОЙ ЯЧЕЙКЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. Комунальне господарство міст (105). С. 538-544. ISSN 0869-1231

Стороженко, Л.І. и Горб, О.Г. (2012) РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ КЛЕЙОВИМ З’ЄДНАННЯМ БЕТОНУ І СТАЛІ. Комунальне господарство міст (105). С. 47-54. ISSN 0869-1231

Строй, А.Ф. и Оленец, М.А. (2012) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ (СОЛНЕЧНОЙ) ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ РАСЧЕТЕ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ НЕПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Комунальне господарство міст (105). С. 370-375. ISSN 0869-1231

Т

Тесленко, А.А. и Бугаев, А.Ю. и Костенко, А.Б. (2012) ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ АВАРИЙНОГО СЛИВА ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА ИМИТАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 457-460. ISSN 0869-1231

Ф

Федоркин, C.И. и Макарова, Е.С. и Елькина, И.И. (2012) ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТА МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМИ МАЛЫМИ ЧАСТИЦАМИ. Комунальне господарство міст (105). С. 27-32. ISSN 0869-1231

Фоменко, О.В. (2012) АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Комунальне господарство міст (105). С. 544-551. ISSN 0869-1231

Х

Харченко, В.Ф. и Якунин, А.А. (2012) МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА РАЗРЯДНАЯ ЛАМПА – ДРОССЕЛЬ В СРЕДЕ MATLAB. Комунальне господарство міст (105). С. 345-352. ISSN 0869-1231

Харченко, М.О. (2012) МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГРАНИЧНИХ ФІБРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ТАВРОВОГО ПРОФІЛЮ ПРИ КОСОМУ ДЕФОРМУВАННІ. Комунальне господарство міст (105). С. 163-168. ISSN 0869-1231

Хохлін, Д.О. (2012) ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУД ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ ДСТУ Б В.1.2-№:201Х «ОБСТЕЖЕННЯ І ПАСПОРТИЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД». Комунальне господарство міст (105). С. 140-146. ISSN 0869-1231

Ч

Чернова, Л.С. (2012) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. Комунальне господарство міст (105). С. 433-441. ISSN 0869-1231

Ш

Шаповал, А.В. и Марченко, В.И. (2012) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОНАСЫЩЕННОГО ГЛИНИСТОГО ГРУНТА. Комунальне господарство міст (105). С. 242-250. ISSN 0869-1231

Шевченко, Т.А. (2012) ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА. Комунальне господарство міст (105). С. 306-310. ISSN 0869-1231

Шкурупій, О.А. и Лазарєв, Д.М. и Лазарєва, О.М. (2012) РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ З ЕКСТРЕМАЛЬНИМ КРИТЕРІЄМ. Комунальне господарство міст (105). С. 122-132. ISSN 0869-1231

Шмуклер, В.С. и Помазан, М.Д. (2012) ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ОБЛЕГЧЁННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ. Комунальне господарство міст (105). С. 17-22. ISSN 0869-1231

Шпачук, В.П. и Чупринін, О.О. и Супрун, Т.О. (2012) ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ТРАМВАЯ З РЕЙКОВОЮ КОЛІЄЮ НА ПЕРШІЙ ФАЗІ ПРОХОДЖЕННЯ ВАГОНОМ СТИКОВОЇ НЕРІВНОСТІ. Комунальне господарство міст (105). С. 376-385. ISSN 0869-1231

Ю

Юрьев, А.Г. и Серых , И.Р. (2012) СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ УСТОЙЧИВОСТИ РАВНОВЕСИЯ. Комунальне господарство міст (105). С. 39-42. ISSN 0869-1231

Я

Ягуп, В.Г. и Ягуп, Е.В. (2012) К ФОРМИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ПОЛИНОМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С РЕЗИСТИВНЫМ ПРЕВАЛИРОВАНИЕМ. Комунальне господарство міст (105). С. 352-358. ISSN 0869-1231

Яковлєв, В.В. (2012) ЩОДО ВЕЛИЧИНИ ЗАПАСІВ РЕЛІКТОВИХ ПРІСНИХ ВОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ. Комунальне господарство міст (105). С. 278-286. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Wed Mar 20 20:20:40 2019 EET.