A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Випуск 104. Серія: Економічні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Ж | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 64.

Є

Євтушенко, Г.В. (2012) СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МАРОЧНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ. Комунальне господарство міст (104). pp. 260-266. ISSN 0869-1231

А

Абрамов, В.В. and Оплаканец, Е.А. (2012) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В КРЫМУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 384-389. ISSN 0869-1231

Абрамов, В.В. and Солодухіна, М.О. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ. Комунальне господарство міст (104). pp. 366-373. ISSN 0869-1231

Александрова, С.А. (2012) УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 289-293. ISSN 0869-1231

Б

Бабаєв, В.М. and Момот, Т.В. and Лукашов, О.О. (2012) МІСТО ХАРКІВ В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР РЕЙТИНГУВАННЯ ПРОВІДНИХ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ ТОР-100 (GLOBAL CITIES): КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ МІСТА (CITY BALANCED SCORECARD (BSC)). Комунальне господарство міст (104). pp. 3-16. ISSN 0869-1231

Беганська, І.Ю. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Комунальне господарство міст (104). pp. 302-309. ISSN 0869-1231

Благой, В.В. (2012) ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 137-141. ISSN 0869-1231

В

Виноградская, О.М. (2012) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Комунальне господарство міст (104). pp. 189-193. ISSN 0869-1231

Вороновская, Л.П. (2012) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРОЙ. Комунальне господарство міст (104). pp. 69-74. ISSN 0869-1231

Г

Гелеверя, Е.М. (2012) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 198-204. ISSN 0869-1231

Глухова, Н.А. (2012) МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ. Комунальне господарство міст (104). pp. 330-335. ISSN 0869-1231

Гріщенко, А.О. (2012) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 397-408. ISSN 0869-1231

Гутченко, Н.А. (2012) ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 318-330. ISSN 0869-1231

Ж

Жван, В.В. (2012) ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 40-47. ISSN 0869-1231

Жван, В.В. (2012) ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Комунальне господарство міст (104). pp. 86-91. ISSN 0869-1231

К

Кайлюк, Є.М. and Пилипенко, І.О. (2012) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 54-58. ISSN 0869-1231

Калініченко, Л.Л. (2012) ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Комунальне господарство міст (104). pp. 276-282. ISSN 0869-1231

Кизилова, Л.О. and Бакай, Г.О. (2012) ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 92-97. ISSN 0869-1231

Костюк, В.О. (2012) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (104). pp. 249-254. ISSN 0869-1231

Котиш, О.М. and Сметана, В.А. (2012) ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВІТОВИХ РИНКІВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 209-215. ISSN 0869-1231

Кривошей, В.М. (2012) ВПЛИВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 131-136. ISSN 0869-1231

Ксифилинова, Е.М. (2012) РЕАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 297-302. ISSN 0869-1231

Купріянова, Д.С. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 229-235. ISSN 0869-1231

Куринная, Я.В. (2012) УСКОРЕНИЕ РЕФОРМ В ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. Комунальне господарство міст (104). pp. 47-54. ISSN 0869-1231

М

Мамонов, К.А. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ. Комунальне господарство міст (104). pp. 111-119. ISSN 0869-1231

Манойленко, О.В. and Кравченко, С.М. (2012) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 389-397. ISSN 0869-1231

Мельман, В.А. (2012) ФАКТОРЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА. Комунальне господарство міст (104). pp. 272-276. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. and Кіщенко, І.І. (2012) БІЛІНГОВА СИСТЕМА МІСТА: ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (104). pp. 59-69. ISSN 0869-1231

Морозова, Є.П. and Качан, О.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (104). pp. 216-220. ISSN 0869-1231

Н

Ніколаєва, Т.В. (2012) АМОРТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛА. Комунальне господарство міст (104). pp. 204-209. ISSN 0869-1231

О

Оболенцева, Л.В. and Колєсник, Ю.О. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ІМІДЖУ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 362-366. ISSN 0869-1231

Осипенко, С.М. and Товма, О.А. (2012) УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФАКТОРНО-ОПЕРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 172-176. ISSN 0869-1231

Островський, І.А. (2012) ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 124-131. ISSN 0869-1231

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Швець, О.М. (2012) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 98-102. ISSN 0869-1231

П

Пиж, Н.С. (2012) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (104). pp. 141-147. ISSN 0869-1231

Полуянов, В.П. and Корнєєв, М.Є. and Полякова, Н.С. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДІЮЧОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 31-40. ISSN 0869-1231

Поспєлов, О. В. (2012) МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У МІСТІ. Комунальне господарство міст (104). pp. 160-171. ISSN 0869-1231

Прасол, В.М. (2012) ВПЛИВ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ЗРОСТАННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ. Комунальне господарство міст (104). pp. 266-272. ISSN 0869-1231

Р

Радіонова, О. М. and Войтенко, К.К. (2012) ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ В ПРИЙМАЮЧИХ МІСТАХ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012. Комунальне господарство міст (104). pp. 350-358. ISSN 0869-1231

Решетило, В.П. (2012) ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 16-24. ISSN 0869-1231

Рибак, Г.І. (2012) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПОДОЛАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 309-312. ISSN 0869-1231

Ромашова, Я.В. (2012) ВИЩА ОСВІТА ЯК АКТИВАТОР МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 335-342. ISSN 0869-1231

С

Салун, М.М. (2012) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 182-188. ISSN 0869-1231

Світлична, В.Ю. and Шеховцова, О.О. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ І ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 254-260. ISSN 0869-1231

Сериков, А.В. and Гранько, Е.Б. (2012) СИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. Комунальне господарство міст (104). pp. 243-249. ISSN 0869-1231

Сисоєва, С.І. (2012) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 378-384. ISSN 0869-1231

Сосонна, В.В. (2012) КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (104). pp. 106-111. ISSN 0869-1231

Стешенко, О.Д. and Нестеренко, О.А. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (104). pp. 358-362. ISSN 0869-1231

Сєріков, А.В. and Семенова, Г.І. (2012) СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕТАПОМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ ЯК ШЛЯХ АКТИВНОГО ВПЛИВУ НА РИЗИКИ В НЬОМУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 147-154. ISSN 0869-1231

Т

Тимченко, М.В. (2012) НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 373-378. ISSN 0869-1231

Тихонова, Г.Б. (2012) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ СВОДНОЙ ОЦЕНКИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 155-160. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.В. and Свірідова, К.І. (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТУПЕНЕВИХ ТАРИФІВ НА ПИТНУ ВОДУ. Комунальне господарство міст (104). pp. 81-85. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.В. and Шахбазова, А.А. (2012) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ. Комунальне господарство міст (104). pp. 177-182. ISSN 0869-1231

Ф

Федоронько, Н.С. (2012) СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 193-198. ISSN 0869-1231

Х

Хомутенко, О.В. (2012) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ. Комунальне господарство міст (104). pp. 343-350. ISSN 0869-1231

Ч

Чичкало-Кондрацька, І.Б. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 25-31. ISSN 0869-1231

Чупир, О.М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (104). pp. 102-106. ISSN 0869-1231

Ш

Шабалтас, К.А. and Хорунжая, О.К. and Зеленский, Б.К. (2012) ПРОБЛЕМЫ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 225-229. ISSN 0869-1231

Шевченко, В.С. (2012) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Комунальне господарство міст (104). pp. 293-297. ISSN 0869-1231

Шевченко, Е.Ю. (2012) ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КП "ВТП "ВОДА" І КП КГ "ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД". Комунальне господарство міст (104). pp. 75-81. ISSN 0869-1231

Шевченко, Н.О. (2012) РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Комунальне господарство міст (104). pp. 282-289. ISSN 0869-1231

Штефан, С.І. (2012) ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК. Комунальне господарство міст (104). pp. 236-242. ISSN 0869-1231

Штефан, С.І. and Золочевська, А.В. (2012) РОЛЬ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ В СТРУКТУРНОМУ РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (104). pp. 220-225. ISSN 0869-1231

Шуба, М.В. (2012) ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЕКТОР В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРЬКОВА. Комунальне господарство міст (104). pp. 119-124. ISSN 0869-1231

This list was generated on Wed Dec 7 22:23:51 2022 EET.