A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 100. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 62.

І

Іванісов, О.В. and Доровськой, О.Ф. and Гідзула, А.О. (2011) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 296-301. ISSN 0869-1231

Іщенко, Т.В. (2011) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІСТА: СУТЬ Й ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 87-93. ISSN 0869-1231

А

Андрейченко, А.В. (2011) РОЛЬ ВІДХОДІВ У ПОБУДОВІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 94-101. ISSN 0869-1231

Б

Бабаев, В.Н. and Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Пан, Н.П. and Коненко, В.В. and Быченко, Л.А. and Шевченко, Н.А. and Али, К.М. and Андоньев, В.С. (2011) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА АГРЕГИРОВАННОЙ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА МОНОЦЕНТРИЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (99). pp. 4-23. ISSN 0869-1231

Белікова, Т.В. (2011) ОЦІНКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 410-414. ISSN 0869-1231

Божанова, В.Ю. (2011) ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ НАСЕЛЕНИЕМ ПО ПРОГРАММАМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 175-182. ISSN 0869-1231

Бєляєва, Г.В. (2011) МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ПОШКОДЖЕНЬ В ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 340-345. ISSN 0869-1231

В

Влащенко, Н.М. (2011) ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 393-400. ISSN 0869-1231

Волкова, Н.А. (2011) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 248-252. ISSN 0869-1231

Воронков, О.О. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ". Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 76-83. ISSN 0869-1231

Вороніна, О.С. (2011) ПОБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 83-87. ISSN 0869-1231

Г

Гнатишин, А.В. (2011) ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 192-198. ISSN 0869-1231

Гнилицька, Л.В. (2011) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 144-153. ISSN 0869-1231

гуріна, І.В. (2011) ФОРМУВАННЯ ПОЛІДІМЕНСІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 333-340. ISSN 0869-1231

Д

Давиденко, Н.М. (2011) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 268-273. ISSN 0869-1231

Денісова, Н.В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 215-219. ISSN 0869-1231

Димченко, В.В. (2011) ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ НА ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 241-247. ISSN 0869-1231

Долгова, Н.Г. and Бережний, Д.О. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 329-333. ISSN 0869-1231

Е

Егорова, О.Ю. and Егорова, Ю.В. (2011) РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОГЛАСОВАНИИ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 124-128. ISSN 0869-1231

Ж

Жван, В.В. (2011) РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 35-39. ISSN 0869-1231

Жилинская, О.И. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТУРИСТСКОГО РЫНКА И УСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 400-410. ISSN 0869-1231

И

Избаш, М.Ю. (2011) ПРЯМОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НЕРАЗРЕЗНЫХ МНОГОПРОЛЕТНЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 425-434. ISSN 0869-1231

К

Каплієнко, М.В. (2001) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 202-206. ISSN 0869-1231

Карпушенко, М.Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 54-57. ISSN 0869-1231

Качуріна, Н.М. (2011) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 168-175. ISSN 0869-1231

Костін, Д.Ю. (2011) ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 307-318. ISSN 0869-1231

Ксифилинова, Е.М. (2011) ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 414-424. ISSN 0869-1231

Кудря, Я.В. (2011) СУТЬ, СТРУКТУРА І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 128-136. ISSN 0869-1231

Л

Левковська, Л.В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 107-119. ISSN 0869-1231

Лисьонкова, Н.М. and Єрмоленко, О.А. (2011) ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 220-226. ISSN 0869-1231

М

Мамонов, К.А. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ: РОЗРОБКА, ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 227-234. ISSN 0869-1231

Медведовський, В.В. and Ніколаєва, Т.В. (2011) УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У КОМУНАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ НА ЗАСАДАХ АНАЛІЗУ ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 45-53. ISSN 0869-1231

Миасс, Н.С. and Костин, Ю.Д. (2011) МЕТОД ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 183-192. ISSN 0869-1231

Моцна, І.В. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА» ТА «ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА». Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 207-215. ISSN 0869-1231

Мізік, Ю.І. (2011) МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ПОЯВИ ТА ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 39-45. ISSN 0869-1231

Н

Назаров, Н.К. (2011) НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 301-307. ISSN 0869-1231

Наумов, М.С. (2011) СТАНОВЛЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 290-296. ISSN 0869-1231

О

Онищенко, С.В. and Савицька, О.І. (2011) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПІДСИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 153-162. ISSN 0869-1231

Онищук, Г.І. (2011) КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 101-107. ISSN 0869-1231

П

Пантелеев, В.П. (2011) ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО АУДИТА. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 262-267. ISSN 0869-1231

Петрова, Н.Б. and Мущинська, Н.Ю. (2011) РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМУВАННІ ТУРИСТСЬКИХ КЛАСТЕРІВ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 373-393. ISSN 0869-1231

Писаревський, І.М. (2011) ТУРИЗМ І МІСТО: БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 368-373. ISSN 0869-1231

Покровская, Е.Ю. (2011) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 57-64. ISSN 0869-1231

Полонська, Ю.М. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ ЗА КРИТЕРІЄМ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 277-284. ISSN 0869-1231

Р

Решетило, В.П. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 137-144. ISSN 0869-1231

Рибак, Г.І. (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 321-329. ISSN 0869-1231

С

Світлична, В.Ю. and Малик, С.М. (2011) ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ПОРЯДОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 234-241. ISSN 0869-1231

Світлична, В.Ю. and Фатєєва, Г.Є. (2011) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 252-262. ISSN 0869-1231

Соболева, А.Г. and Вороновская, Л.П. (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 30-34. ISSN 0869-1231

Сосонна, В.В. (2011) ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 119-123. ISSN 0869-1231

Т

Таукешева, Т.Д. (2011) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 345-352. ISSN 0869-1231

Тихонова, Г.Б. (2011) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА НА КОММУНАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 318-321. ISSN 0869-1231

Торкатюк, В.І. and Колосова, О.В. and Кравцова, С.В. and Грицаненко, М.В. and Левченко, С.А. and Брижань, Д.О. (2011) РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 64-70. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.І. and Гетало, Н.С. (2011) ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 352-356. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.В. (2011) МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 357-362. ISSN 0869-1231

Ч

Чередниченко, І.О. (2011) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ м.ХАРКОВА В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 70-75. ISSN 0869-1231

Чечетова, Н.Ф. and Лелюк, Н.Є. (2011) СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 162-167. ISSN 0869-1231

Ш

Шапочка, М.К. and Нестеренко, Т.В. (2011) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 23-30. ISSN 0869-1231

Шевченко, Л.П. and Солоха, Е.П. (2011) АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПОРТФЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ Г.МАРКОВИЦА. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 273-277. ISSN 0869-1231

Шкурко, О.В. (2011) КОРЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 362-368. ISSN 0869-1231

Шуляк, О.М. (2011) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 284-290. ISSN 0869-1231

Ю

Юр’єва, Т.П. and Щелкунова, В.А. (2011) ПРО АМОРТИЗАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (100). pp. 198-202. ISSN 0869-1231

This list was generated on Mon May 20 12:53:05 2024 EEST.