Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 8.03060107 - Логистика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | Р | С | Ф
Количество объектов на этом уровне: 7.

З

Заіченко, В.І. и Коржик, Б.М. (2014) Методичні вказівки до виконання розділу дипломного (магістерського) проекту «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рославцев, Д.М. (2012) Наскрізна програма практики для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»(№276). [Образовательные ресурсы]

С

Соколова, Н.А. (2014) Програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 8.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Соколова, Н.А. (2014) Програма переддипломної практики складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки спеціаліста спеціальності 7.03060107 Логістика і магістра спеціальності 8.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Соколова, Н.А. (2014) Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03060107 Логістика і магістра спеціальності 8.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Ф

Фалецька, Г.І. (2015) Програма навчальної дисципліни «Трансфер інновацій в логістичних системах» для магістрів спеціальності 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Фалецька, Г.І. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Трансфер інновацій в логістичних системах» для магістрів спеціальності 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Mar 20 20:27:50 2019 EET.