Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 7.050107 - Экономика предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | З | К | С
Количество объектов на этом уровне: 5.

Б

Бубенко, П.Т. и Димченко, О.В. и Юр’єва, Т.П. и Княжеченко, В.В. и Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (№1674). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. и Нікітченко, О.Ю. (2009) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (№1708). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Шульга, М.О. (2010) Методичні вказівки до виконання економічної частини комплексного дипломного проекту (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво та господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» (кафедра Теплохолодопостачання) та спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» (№1202). [Образовательные ресурсы]

К

Костюк, В.О. (2006) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. [Образовательные ресурсы]

С

Соловйов, О.В. и Торкатюк, В.І. и Соловйова, О.Є. и Пан , М.П. (2005) Комплексні кваліфікаційні завдання державного екзамену. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:23:18 2019 EET.