Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 7.03060107 - Логистика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | Р | С
Количество объектов на этом уровне: 7.

З

Заіченко, В.І. и Коржик, Б.М. (2014) Методичні вказівки до виконання розділу дипломного (магістерського) проекту «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Куш, Є.І. (2014) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.03060107 "Логістика"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рославцев, Д.М. (2012) Наскрізна програма практики для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»(№276). [Образовательные ресурсы]

С

Соколова, Н.А. (2014) Програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 7.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Соколова, Н.А. (2014) Програма переддипломної практики складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки спеціаліста спеціальності 7.03060107 Логістика і магістра спеціальності 8.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Соколова, Н.А. (2014) Робоча програма з виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Соколова, Н.А. (2014) Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03060107 Логістика і магістра спеціальності 8.03060107 Логістика. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Mar 20 20:25:16 2019 EET.