Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 7.03060101 - Менеджмент организаций и администрирование (по видам экономической деятельности)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | З | Л | Н | П
Количество объектов на этом уровне: 7.

Д

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до проведення «Переддипломної практики» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

З

Заіченко, В.І. и Коржик, Б.М. (2014) Методичні вказівки до виконання розділу дипломного (магістерського) проекту «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (№1109). [Образовательные ресурсы]

Л

Ладиженська, Р.С. (2007) Наскрізна програма і методичні вказівки до ознайомлювальної, технологічної та комплексної практик з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", комплексної з фаху та переддипломної практик освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр". [Образовательные ресурсы]

Н

Новікова, М.М. и Бардаков , В.А. и Карлова, О.А. (2014) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів (№1718). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:24:37 2019 EET.