Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 7.03050401 - Экономика предприятия (по видам экономической деятельности)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | К | Т
Количество объектов на этом уровне: 5.

А

Ачкасов, А.Є. и Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Костюк, В.О. (2006) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. [Образовательные ресурсы]

Т

Телятник, С.В. и Княжеченко, В.В. (2013) Програма та робоча програма проведення переддипломної практики та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Тимошенко , В.М. и Торкатюк, В.І. (2012) Наскрізна програма проходження виробничої практики студентів кафедри економіки будівництва (для студентів денної і зачної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства за видами економічної діяльності»). [Образовательные ресурсы]

Торкатюк, В.І. и Бібік, Н.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Переддипломне проектування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Mar 19 20:29:47 2019 EET.