Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 6.030509 - Учет и аудит"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | К | Р | С | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 11.

Г

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. (2016) Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2015) Методичні вказівки з дисципліни «Навчальна практика (комп’ютерна)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами 6.030504 − Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Романькова, О.П. и Мізік, Ю.І. (2009) Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 (6.050106) «Облік і аудит»)(№1855). [Образовательные ресурсы]

С

Світлична, В.Ю. (2011) Програма державних екзаменів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шекшуєв, І.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з ознайомчої практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрями підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрями підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Я

Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика ІІ" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика ІІ" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 25 20:30:17 2019 EET.