Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по специальности (по старым шифрам подготовки) > 6.030504 - Экономика предприятия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Д | К | О | П | С | Т | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 16.

Б

Бібік, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ознайомча практика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

В

Волгіна, Н.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ознайомча практика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Д

Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. (2009) Методичні вказівки до підготовки і проведення державної атестації ба-калаврів за напрямом підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства" (№1100). [Образовательные ресурсы]

Дріль, Н.В. (2012) Навчальна і робоча програма практики «Комплексний тренінг на будівельному підприємстві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2015) Методичні вказівки з дисципліни «Навчальна практика (комп’ютерна)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами 6.030504 − Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика ІІ" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика ІІ" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика" для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

О

Одаренко, Т.Є. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Пушкар, Т.А. (2013) Програма та робоча програма з ознайомлювальної практики (для студентів 1 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы]

С

Соболєва, Г.Г. (2011) Програма державних екзаменів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1368). [Образовательные ресурсы]

Т

Тимошенко , В.М. и Торкатюк, В.І. (2012) Наскрізна програма проходження виробничої практики студентів кафедри економіки будівництва (для студентів денної і зачної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства за видами економічної діяльності»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Штефан, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрями підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрями підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Я

Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:16 2019 EET.