Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Библиотека" с годом 2015

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Б | Д | Л | М | С | Ш
Количество объектов: 12.

Б

Бережна, К. С. (2015) Вільне програмне забезпечення на допомогу бібліотекам. Метеріали Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" . (В процессе публикации)

Бережна, К. С. (2015) ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ. Матеріали VI міжнародної наукової конференції молодих учених «МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору» .

Бережна, К. С. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АБІС “KOHA” ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О. М. БЕКЕТОВА. In: Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі, 17 квітня 2015 р., Харківський державний університет харчування та торгівлі. (В процессе публикации)

Бережна, К. С. (2015) Програмне забезпечення з відкритим кодом для створення бібліотекою власних електронних ресурсів. In: Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття, 22-23 квітня 2015 р., Харківська державна академія культури.

Д

Давидова, Н. Б. и Статкус, В. О. (2015) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ДСТУ 7.1:2006, ЗАПРОВАДЖЕНОГО В ДІЮ В УКРАЇНІ 01.07.2007 Методичні рекомендації 3-тє видання, перероблене і доповнене. Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. (2015) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Кондращенко Олени Володимирівни. ХНУМГ. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. (2015) Список опублікованих праць доктора технічних наук, професора В.С. Шмуклера. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Статкус, В. О. и Попельнух, В.М. (2015) Конструкції та розрахунок дерев’яних конструкцій, які застосовуються у сучасному будівництві. ХНУМГ. (Не опубликован)

Л

Лиса, Т.С. и Олексенко, А.С. (2015) Тих днів не стерти з пам’яті людської (до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни) : бібліогр. покажчик. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. (Не опубликован)

М

Марищук, Н. В. и Статкус, В. О. и Євсюкова, Н. О. и Данова, К. В. (2015) Наукові основи та методи забезпечення ефективного функціонування електротранспорту. ХНУМГ. (Не опубликован)

С

Семененко, Л.П. (2015) Станіслав Миколайович Пазиніч. До 75-річчя з дня народження: біобібліографічний покажчик. Майдан.

Ш

Штангей, О.М. (2015) Список опублікованих праць доктора технічних наук, професора Л. М. Шутенко. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Dec 16 00:32:25 2018 EET.