A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Center of the controlled from distance studies" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 233.

Є

ЄСІНА, В.О. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2013) Електронний курс "Геоінформаційні системи" для студентів спеціальностей "Менеджмент" та "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Абраменко, І.Г. (2013) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, В.І. (2013) Курс дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туркомплексів»для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Професійно-комунікативна компетентність» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7. 14010301 «Туризмознавство» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 8. 14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Алексахін, О.О. and Клімов, А.О. (2013) Курс дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція»для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Організація готельного господарства» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрійченко, В.П. and Закурдай, С.О. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Апатенко, Т.М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Будівельна фізика. Кліматологія" (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 - "Архітектура"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Васильєв, О.В. and Серьогіна, Д.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курса освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Пушкар, Т.А. and Жовтяк , Г.А. (2013) План підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства на 2014 рік. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Б

БОЙКО, Л.Г. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

БУРАК, О.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки Хар6.030504 ЕП-з). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 Облік і аудит)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни "Інформаційни технології управління" для студентов 5 курсу заочної форми навчання спеціальності – 7.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Баранова, А.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Напрям підготовки 6.060101 Будівництво Спеціальність 6.06010103 «Міське будівництво та господарство (МБГ), спеціалізація ТОРБ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Березняк, И.Е. (2013) План підготовки курсів дистанційного навчання кафедри Експлуатації газових і теплових систем на перше півріччя 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Санітарна очистка міст» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Болотських , О. М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Механізація та автоматизація будівництва та ремонтно-будівельних робіт» (для студентів 4 - 5 курсів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки (0921) 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко , Д.Л. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів 3 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бучковська, С.А. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)» для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.050701-"Електротехніка та електротехнології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєкєтов, В.Є. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри Інженерної екології та екологічної безпеки міст у 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

ВЕЛИЧКО, В.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 8.03050401 МЕП). [Teaching Resource] (Unpublished)

ВОЛГІНА, Н.О. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА» для студентів 1 курсу денної та студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Пушкар, Т.А. and Жовтяк , Г.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку (803) на 2013 рік. ХНАМГ. (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Серьогіна, Д.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій»(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Серьогіна, Д.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Виставна, Ю.Ю. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Виставна, Ю.Ю. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Моніторинг довкілля» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Страхування»(для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

ГАЙДЕНКО , С.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Екологія за професійним спрямуванням» для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка»». [Teaching Resource] (Unpublished)

Галкін , А.С. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ»(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гончарова, З.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) спеціалізацій «Менеджмент організацій будівництва» та «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко , Н.І. and Шкурко , О.В. (2013) Курс дистанційного навчання «Фінансовий облік 2» Спеціальність, для якої викладається 6.03050901 Облік і аудит автори Гордієнко Н.І., к.е.н., професор Шкурко О.В. к.е.н., доц.. Кравцова С.В.,асистент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко Н.І., and Шкурко О.В., (2013) Курс дистанційного навчання «Фінансовий облік 1» Спеціальність, для якої викладається 6.03050901 Облік і ауди автори Гордієнко Н.І., к.е.н., професор, Шкурко О.В. к.е.н., доц.., Кравцова С.В.,асистент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гусєва, Ю.Ю. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Фінансування проектів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 "Управління проектами"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

ДВОРКІН, С.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки Хар6.030504 ЕП-з). [Teaching Resource] (Unpublished)

ДИМЧЕНКО , О.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» (для студентів 3-4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки Хар6.030504 ЕП-з). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри "Безпека життєдіяльності" на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. and Поліщук, О.Ю. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядін, Д.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Екологічна геологія» для студентів 3 курсу 5-6 семестрів денної і 3-4 курсу 6-7 семестрів заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жидкова, Т.В. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Реконструкція житлових і громадських будівель" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060.101 "Будівництво" зі спеціальності "Міське будівництво і гоподарство"). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Задорожній, К.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Задорожній , К. М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Мікробіологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. (2013) ПЛАН підготовки курсів дистанційного навчання кафедри 203 хімії на 2014р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. (2013) План видання дистанційних курсів. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

КНЯЖЕЧЕНКО , В.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки Хар6.030504 ЕП-з). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні проектами та програмами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності — 7.18010013, 8.18010013 "Управління проектами"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калюжний, Д.М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Електропостачання та електрозбереження» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карюк, А.О. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карюк, А.О. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карюк, А.О. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Експлуатаційна практика» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Екологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм», 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. (2013) Курс дистанційного навчання з навчальної дисциплін «Митне право» для студентів денної та заочної форм навчання всіх напрямів підготовки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. (2013) Курс дистанційного навчання з навчальної дисциплін «Транспортне право» для студентів денної та заочної форм навчання всіх напрямів підготовки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. (2013) План видання дистаційних курсів кафедрою ПЗГД. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальов, В.М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальов, Д.О. and Клімов, А.О. (2013) Курс дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель»для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кожокіна, К.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кожокіна, К.О. and Сіренко, Н.М. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Макроекономіка»(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кожокіна, К.О. and Сіренко, Н.М. (2013) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Мікроекономіка»(для студентів освітньо – кваліфікаціного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, 0306 – Менеджмент і адмінустрування і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Тестовий дистанційний курс з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, Ю.П. (2013) Тестовий дистанційний курс з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Ефективні комунікації» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. and Рябєв, А.А. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Курортологія» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кубатка, М. В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Транспортні системи» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0801 - "Геодезія та землеустрій" за напрямом підготовки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Teaching Resource] (Unpublished)

кафедра обліку і аудиту, 504 (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Ознайомюча практика» (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 спеціальністю «Облік і аудит»). ХНАМГ. (Unpublished)

Л

Ладиженський, В.М. and Іщенко, А.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Прикладна гідроекологія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Левенко , Г. М. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженрної геології на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов, О.О. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Організація руху видів транспорту» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукашова, Н.П. (2013) Дистанційний курс вивчення дисципліни “Електропостачання ЕТ”для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукашова, Н.П. (2013) Дистанційний курс вивчення дисципліни “Електропостачання електротранспорту”для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2013) План создания дистанционных курсов кафедры Инженерной и компьютерной графики на 2014 год. [Teaching Resource] (Unpublished)

Літомін, Є.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.070101 - «Транспортні технології» (за видами транспорту). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

МАТВЄЄВА , Н.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 МО). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Економетрика» (для студентів 2 курсу денної та 2курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 спеціальністю «Облік і аудит»). ХНАМГ. (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів 2 курсу денної та 2курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 спеціальністю «Облік і аудит»). ХНАМГ. (Unpublished)

Мокрицька, Н.В. (2013) Дістанційний курс ХІМІЯ для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.170202 "Охорона праці" та 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Молодченко, Т.Г. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Морковська, Н.Г. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Технологія зведення ремонту, реконструкції спец. споруд» (для студентів 5 курсу денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 - «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мороз, Н.В. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Архітектура будівель і споруд" (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" та "Охорона праці в будівництві"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри "Обліку і аудиту ". ХНАМГ. (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2013) Дістанційний курс ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОДИ для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мущинська, Н.Ю. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Достовірність проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності — 8.18010013 "Управління проектами"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Назаренко, Є.І. (2013) ПЛАН підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри фізики на 2013 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нат, Т.П. (2013) Дістанційний курс ХІМІЯ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЧНА ХМІЯ для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" та 6.060101 “Будівництво”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко, А.В. (2013) Курс дистанційного навчання з навчальних дисциплін «Основи інтелектуальної власності» , (Інтелектуальна власність) для студентів денної та заочної форм навчання всіх напрямів підготовки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2013) ДК ЕЛЕКТРОХІМІЯ І ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103“ Гідротехніка (водні ресурси)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2013) ДК ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво". [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Оболенцева, Л.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Маркетинг» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Одаренко, Т.Є. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

П

ПОКУЦА, І.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки Хар6.030504 ЕП-з). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панайотова, Т.Д. (2013) Дістанційний курс ХІМІЯ ВОДИ для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)". [Teaching Resource] (Unpublished)

Панкеєва, А.М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Архітектура будівель та споруд " (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Промислове та цивільне будівництво"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петренко, О. М. (2013) Дистанційний курс вивчення дисципліни “Спеціальні електричні машини” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Петренко, О. М. (2013) Дистанційний курс вивчення дисципліни “Спеціальні електроприводи транспортних засобів” для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальностей 7.05070202 та 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, В.Ф. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, Н.Б. and Богдан, Н.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний маркетинг (в галузі)» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7. 14010301 «Туризмознавство» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 8. 14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Туристські ресурси України» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Полчанінова, І.Л. and Рябєв, А.А. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Рекреаційні комплекси» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліщук, О.Ю. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Помазан, М.Д. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Технологія зведення спец. споруд» (для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки (0921) 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Інформатика і системологія» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасоленко, О.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прокопенко, А.В. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Аналіз ефективності роботи водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Прокопенко, А.В. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Реконструкція водопроводно-каналізаційних систем» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2013 рік. ХНАМГ. (Unpublished)

Р

Радіонова, О. М. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Наумов, М.С. (2013) План видання дистанційних курсів (кафедра економічної теорії). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030504 ЕП на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030509 ОА на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030601 ЛОГИС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030601 МО на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.040106 ЕОНС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050701 ЕСЕ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050701 СДС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050702 ЕТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050702 СА на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050702 СТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 ВВ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 МБГ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 ПЦБ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 ТГВ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060103 РВВР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ОП на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ОР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ТС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ТТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.080101 ГИС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.140103 ТУР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.170202 ОПР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 102 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 104 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 105 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 106 станом на 18.02.2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 107 станом на 18.02.2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 109 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 110 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 201 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 202 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 203 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 205 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 206 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 207 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 301 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 303 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 305 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 306 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 307 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 401 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 402 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 403 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 404 станом на 25.02.2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 405 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 501 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 502 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 503 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 504 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 506 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 601 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 602 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 603 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 604 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 605 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 606 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 701 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 801 станом на 14.01.2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 802 станом на 25.09.2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами кафедри 803 станом на 04.03.2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсамис 6.140101 ГОТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечння дистанційними курсами кафедри 101 станом на 25.11.2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рубаненко, О.І. (2013) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Будівельна механіка» для слухачів другої вищої форми навчання та для студентів денної і заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудь , Н.В. (2013) Курс дистанційного навчання Bведення в спеціальність (англ. мовою) Рудь Н.В. асистент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рум’янцев, Д.В. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рум’янцев, Д.В. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Техніка високих напруг» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Санько, Я.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Дослідження операцій 2» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Санько, Я.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Саприка, О.В. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Споживачі електричної енергії» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Склярук, Н.І. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Смолянa, Т.А. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА МОВА)» для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.050701-"Електротехніка та електротехнології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколенко, А.С. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри ВВ та ОВ на 2014 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Старостіна, А.Ю. (2013) План видання дистанційних курсів кафедрою УПМГіБ на 2014 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

ТІТЯЄВ , В.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

ТЕЛЯТНИК , С.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки Хар7.03050401 ЕП-з). [Teaching Resource] (Unpublished)

Темнохуд, І.О. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Темнохуд, І.О. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Технологія виробництва електроенергії» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія міжнародної туристської діяльності» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія туристської діяльності» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тугай, Д.В. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри теоретичної та загальної електротехніки. [Teaching Resource] (Unpublished)

У

Умніцин , В.В. (2013) ПЛАН видання дистанційних курсів кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Федорова, Т.Ф. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри Транспортних систем і логістики на 2014 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Федорова , Т. Ф. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри Транспортних систем і логістики на 2013 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Фісун, К.А. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 ОіА, 6.030504 ЕП заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хворост, М.В. and Данова, К.В. and Малишева, В.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни "Безпека життєдіяльності" (на англ. мові) для студентів усіх форм навчання з поглибленим вивченням англійської мови та іноземних студентів. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Unpublished)

Хворост, М.В. and Данова, К.В. and Малишева, В.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Охорона праці» («Основи охорони праці») для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка». ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Unpublished)

Ч

Чепурна, С.М. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Інженерний благоустрій територій і транспорт" (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 - "Архітектура"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» для студентов 5 курсу заочної форми навчання , спеціальності - 7.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Екологія людини» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чупринін, О.О. (2013) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Будівельна механіка. Спецкурс» для слухачів другої вищої форми навчання та для студентів денної і заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чупринін, О.О. (2013) Курс дистанційного навчання з дисципліни «Опір матеріалів. Спецкурс» для слухачів другої вищої форми навчання та для студентів денної і заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шавкун, В.М. (2013) Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації ліфтів та спецтехніки» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201«Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповалов, С.В (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» (для студентів 3 - 4 курсів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки (0921) 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Швець, С.В. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Електричні апарати» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. (2013) Дистанційний курс «Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. (2013) План видання дистанційних курсів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд» («Спеціальні питання гідравліки систем ВВ») для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та водовідведення») та 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Штерн, Г.Ю. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах міського господарства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штерн, Г.Ю. (2013) Дистанційний курс навчальної дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штомпель, Н.Е. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Технічний рисунок та графічні засоби в будівництві " (для студентів 1 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство"). кафедра містобудування. (Unpublished)

Штомпель, Н.Е. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри містобудування на 2013 рік. кафедра містобудування. (Unpublished)

Штомпель , Н.Е. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри міського будівництва на 2014 рік. Кафедра міського будівництва. (Unpublished)

Шульга, М.О. (2013) ПЛАН видання дистанційних курсів кафедри Теплохолодопостачання на 2014 р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Я

Яковенко, М.М. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Бурова справа» для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковенко, М.М. (2013) Курс дистанційного навчання навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва систем ВВ» для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якунін, Анатолій Вікторович (2013) ПЛАН підготовки курсів дистанційного навчання кафедри вищої математики на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яхно, Ю. Ю. (2013) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7. 14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Apr 23 19:45:04 2019 EEST.