A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | К
Number of items: 11.

Б

Братерська, Н. М. (2021) Інтерактивна візуалізація даних TABLEAU у проведенні досліджень. In: III Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні» (інтернет- конференція), Київ.

Г

Гончарова, З.В. (2021) Особливості системи управління персоналом на підприємствах в сучасних умовах. In: Наукові погляди на вдосконалення економічної системи: напрями і пріоритети розвитку: збірник матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12 червня 2021 року) / Східноукраїнський ін-т екон. та упр. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2021. – 192 с..

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2021) Компоненти методології ціннісно- та стейкходдер-орієнтованого управління проектами та програмами. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей . pp. 137-142.

Д

Доценко, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2021) Доценко Н.В., Чумаченко І.В. Управління людськими ресурсами в мультипроєктному середовищі // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19»: тези доповідей / відповідальний за випуск С.Д.Бушуєв. – Київ: КНУБА, 2021. – С. 146-150. In: Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах пандемії COVID-19».

К

Косенко, Н.В. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Косенко, Н.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Управління командою ІТ-проєкту» (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, галузі знань 12 – Інформаційні технології). [Teaching Resource]

Косенко, Н.В. (2021) Управління командою ІТ-проекту: слайд-конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, галузі знань 12 – Інформаційні технології). [Teaching Resource]

Косенко, Н.В. and Сумець, С.В. (2021) Виявлення та оцінка ступеня впливу зацікавлених сторін в сфері охорони здоров'я. In: ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проектами. ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності», Дніпро.

Косенко, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної робіт із навчальної дисципліни «Методологія управління проєктами та програмами» (для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, освітня програма «Комп’ютерні науки. Управління проєктами»). [Teaching Resource]

Круть, Д.О. (2021) Інновації у навчальному процесі як фактор підвищення конкурентоспроможності випускників ЗВО. In: III Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні» (інтернет- конференція), Київ.

Кулак, К.О. (2021) Система ІТ-підтримки надання ЗВО освітніх послуг у дистанційній та змішаній формах. In: III Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні» (інтернет- конференція), 15 – 16 квітня 2021 р., Київ.

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:38 2022 EET.