A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Г | К | С
Number of items: 19.

K

Kosenko, N (2019) Formalization of the process of forming a collective of distributed teams. Other. ISMA, Riga.

Г

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів магістратури усіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами». [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Управління розкладом і вартістю проектів: опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. and Мартиненко, О.С. and Чумаченко, І.В. (2019) Застосування методу моніторингу вимог для ресурсного планування проектів. The scientific heritage, 1 (33). pp. 46-50. ISSN 9215-0365

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2019) MANAGING TEAM PROJECTS IN TERMS OF ADAPTATION TO CHANGE REQUIREMENTS OF PROJECT STAKEHOLDERS. Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph . pp. 117-128.

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2019) Методи адаптації проекту до змін вимог зацікавлених сторін. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2019)», Коблево, 9-13 вересня 2019 р. Праці . pp. 29-32.

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2019) Програмні засоби моніторингу цінності як інструмент адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів. Радіоелектроніка, інформатика, управління (4). pp. 136-144. ISSN 2313-688X

К

Кадикова, І.М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні проектами» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями 073 – Менеджмент та 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Кадикова, І.М. (2019) Слайд-конспект лекцій з дисципліни «Управління міською нерухомістю» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Кадикова, І.М. and Ларіна, С.О. and Чумаченко, І.В. (2019) Метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (1 (7)). pp. 51-58.

Кадикова, І.М. and Чумаченко, І.В. (2019) Методичні рекомендації до практики «Стажування» (для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-наукової програми «Менеджмент. Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В, and Кузнецов, М.Д. (2019) Побудова адаптивної системи управління навчанням закладів вищої освіти. In: Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління», Одеса.

Косенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів магістратури всіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми «Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 − Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. (2019) Проектний менеджмент: опорний конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. and Доценко, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2019) Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу: монографія. Other. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кочеткова, А.В. and Гусєва, Ю.Ю. (2019) Моделі та методи оцінювання людського капіталу в проектах IT-cектору в Україні. Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6 листопада 2019 року). . pp. 26-28.

С

Старостіна, А.Ю. and Косенко, Н.В. (2019) Ділове адміністрування (Управління проектами): слайд-конспект лекцій (для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент галузі знань 07 - Управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:36 2022 EET.